Josip Vučković, prof., M. A., znanstveni novak

Josip Vučković, prof., M. A., znanstveni novak

Staroslavenski institut
Demetrova 11, Zagreb
josip.vuckovic@stin.hr
+385 (01) 2220019
https://stin.academia.edu

 

Područje istraživanja

hrvatska srednjovjekovna književnost, kulturna povijest, povijest emocija, srednjovjekovna religioznost

Bavim se proučavanjem hrvatske srednjovjekovne književnosti iz perspektive povijesti religije i povijesti emocija. Moja su dosadašnja istraživanja pretežno bila usmjerena na srednjovjekovne pasionske tekstove. Kao član Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo surađujem u digitalizaciji Drugog beramskog brevijara i analiziram sadržaj narativnih izvanbiblijskih čitanja u tome rukopisu.

Radno iskustvo

 • 2011. – danas - Staroslavenski institut: znanstveni novak

Obrazovanje

 • 2011. – danas – Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet: student Poslijediplomskog doktorskog studija hrvatske kulture
 • 2008. – 2010. – Universiteit Utrecht: Master of Arts (MA) in Medieval Studies
 • 2002. – 2008. – Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet: profesor hrvatskog jezika i književnosti i arheologije

Znanstveni projekti

 • 2014. – danas – Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo (voditelj: dr. sc. Milan Mihaljević)
 • 2011. – 2013. – Hrvatska i europska književnost srednjega vijeka (voditeljica: akad. Ivanka Petrović)

Aktivnosti

Izlaganja na skupovima

 • 2014. Kritika „evolucionističkoga“ modela geneze starohrvatskih pasionskih prikazanja, Šesti hrvatski slavistički kongres (Vukovar i Vinkovci, 10. – 13. rujna)
 • 2013. Amulet Od muke Isukrstove. Prinos utvrđivanju žanrovskoga repertoara glagoljske književnosti stavljene u službu pasionske religioznosti, Međunarodni znanstveni skup Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu (Zagreb, 27. – 28. rujna)
 • 2012. (suautor: Amir Kapetanović) Coded non-verbal communication in the Middle Ages, The embodied foundation of human communicative skills (Kopenhagen, 21 – 23. studenog)
 • 2012. 'Jur ne plači ni već cvili' - tko sve plače u starohrvatskim planktusima, Međunarodni znanstveni skup Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju (Krk, 5 – 6. listopada)

Nagrade i priznanja

 • 2008. – 2010. Prestige Master Scholarship (Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur, Universiteit Utrecht)

Uredništva

 • 2014. – tajnik uredništva časopisa Slovo: časopis Staroslavenskog instituta

Ostale aktivnosti

 • 2013. – danas – suradnik na bibliografskom projektu International Medieval Bibliography (IMB)
 • 2013. – 2015. – suradnik u Leksikonu Sinjske alke (projekt Viteškog alkarskog društva i Matice hrvatske)

Bibliografija

CROSBI: bib.irb.hr

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.