Objavljeno:

Prof. dr. sc. Milan Mihaljević, voditelj Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, dobitnik Državne nagrade za znanost za 2015. godinu.

Prof. dr. sc. Milan Mihaljević, voditelj Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, dobitnik Državne nagrade za znanost za 2015. godinu.

Voditelj Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo prof. dr. sc. Milan Mihaljević, dobitnik je Državne nagrade za znanost za 2015. godinu. Dr. sc. Milan Mihaljević voditelj je Odjela za gramatiku hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika na Staroslavenskom institutu u Zagreb. Od 2010. godine član je suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Dugogodišnji je vanjski suradnik Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Voditelj je jednoga od triju znanstvenih centara izvrsnosti u području društveno-humanističkih znanosti. U Centru za hrvatsko glagoljaštvo okupio je ukupno 28 znanstvenika iz Hrvatske i inozemstva s ciljem uspostavljanja i razvijanja interdisciplinarnoga teorijskoga okvira i modela za proučavanje glagoljaških pisarskih centara. U sklopu Znanstvenoga Centra vodi Odjel za jezična istraživanja beramskih rukopisa.

Znanstveni savjetnik Staroslavenskoga instituta dr. sc. Milan Mihaljević autor je velikog broja radova o crkvenoslavenskom i hrvatskom standardnom jeziku, kao i studija o slavenskoj poredbenoj gramatici. Godine 2014. objavio je dva kapitalna izdanja: autorske knjige Slavenska poredbena gramatikaII. Morfologija, prozodija, slavenska pradomovina (Školska knjiga, Zagreb, 2014.) i knjige grupe autora Hrvatski crkvenoslavenski jezik (S. Gadžijeva, A. Kovačević, M. Mihaljević, S. Požar, J. Reinhart, M. Šimić, J. Vince, Hrvatska sveučilišna naklada – Staroslavenski institut, Zagreb, 2014.). Dr. sc. Milan Mihaljević priredio je prvu gramatiku hrvatske redakcije crkvenoslavenskoga za koju je uz ostale suradnike, većinom članove Znanstvenoga centra izvrsnosti, napisao više poglavlja. Njegovi radovi predstavljaju velik doprinos poznavanju hrvatskoga crkvenoslavenskoga i hrvatskoga jezika, te golem doprinos poznavanju hrvatskoga glagoljaštva uopće.

Odluku o podjeli državnih nagrada donio je Hrvatski sabor 22. prosinca 2016. godine. Nagrade će svečano biti podijeljene u četvrtak 29. prosinca 2016. 

Našem voditelju Centra i dragom kolegi još jednom najsrdačnije čestitamo.

Odluka o podjeli državnih nagrada za znanost za 2015. godinu

Fotogalerija

  • Prof. dr. sc. Milan Mihaljević, voditelj Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, dobitnik Državne nagrade za znanost za 2015. godinu.

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.