Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo

Centar za hrvatsko glagoljaštvo želi uspostaviti i razviti interdisciplinarni teorijski okvir i model za proučavanje glagoljaških pisarskih centara. Centar će biti smješten u Staroslavenskom institutu u Zagrebu, a okupljat će, osim suradnika Staroslavenskoga instituta, i stručnjake s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Teološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Instituta za povijest umjetnosti iz Zagreba, Sveučilišta u Zadru i Državnoga arhiva u Pazinu, kao i vanjske suradnike iz Instituta za slavistiku Bečkoga sveučilišta, Slavističkoga instituta Češke akademije znanosti u Pragu te Fakulteta za slavistiku Sofijskoga sveučilišta Sv. Kliment Ohridski.

Kao predmet istraživanja izabrali smo rukopise iz istarskoga mjesta Berma  za koje imamo ozbiljne indikacije da je u njemu krajem 14. i u 15. st. postojao glagoljaški skriptorij. Te ćemo rukopise istražiti jezično, tekstološki, književnoteorijski, paleografski, liturgički i povijesnoumjetnički (iluminacija) te prikupiti sve povijesne podatke o njima i o Bermu toga vremena. Tako bismo stvorili model istraživanja koji bi kasnije mogao biti primijenjen i na ostale glagoljaške pisarske centre i rukopise za koje nije utvrđeno u kojem su skriptoriju napisani. Glavni će rezultat projekta u prvih pet godina biti izdanje i temeljita obrada i opis 2. beramskoga brevijara iz 15. st.

Objavit ćemo fototipsko izdanje toga kodeksa zajedno s transliteracijom na latinicu i popratnim studijama. Priredit ćemo digitalno izdanje koje će se moći pretraživati ne samo po jezičnim, tekstološkim, liturgijskim i paleografskim parametrima, a biti će moguće na zahtjev dobiti podatke o svim inicijalima i minijaturama u njemu. Drugim riječima, moći će se dobiti podatci o svim biblijskim i homiletičkim čitanjima koja su u njemu sadržana i o njihovu obimu, podatci o ligaturama, skraćenicama i tipovima slova te svi relevantni gramatički podatci, primjerice moći će se ispisati sve imenice, glagoli ili ostale vrste riječi, sve potvrde i oblici pojedinih padeža, pojedinih glagolskih vremena i sl. Organizirat ćemo i znanstveni skup o beramskim kodeksima i beramskom skriptoriju na kojemu ćemo iznijeti rezultate svojih multidisciplinarnih istraživanja. Zbornik radova s toga skupa trebao bi biti svojevrsna monografija o tom pisarskom centru i nezaobilazno referentno djelo pri istraživanju ostalih pisarskih središta i glagoljskih rukopisa općenito, a naši će rezultati biti zanimljivi i filolozima koji proučavaju tekstove pisane i na drugim hrvatskim pismima, latinici i ćirilici.

U drugih pet godina, kada razvijemo pristup i metodologiju, na isti bismo način obradili i pripremili za objavljivanje i ostala tri beramska kodeksa i tako zaokružili istraživanje rukopisa jednoga pisarskoga centra, što bi bio dosad jedinstven podvig u hrvatskoj slavistici, a vjerojatno i u slavistici općenito.

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.