Plan rada za 2017. godinu

 • objavljivanje faksimila i transliteracije prvoga dijela Drugoga beramskoga brevijara
 • na temelju paleografskih istraživanja nastojat će se ponuditi strukturirani pregled grafomorfoloških različitosti Drugoga beramskoga brevijara
 • tekstološka analiza izabranih biblijskih knjiga i utvrđivanje tekstualnih predložaka
 • književnoteorijska analiza odnosa unutartekstualnih i paratekstualnih elemenata, memorijski značaj tekstova i njihova performativnost
 • uspoređivanje propovijedi iz Drugog beramskog brevijara s propovijedima iz drugih glagoljskih brevijara
 • usporedba sadržaja narativnih izvanbiblijskih lekcija iz sanktorala Drugog beramskog brevijara sa sadržajem izvanbiblijskih lekcija u više drugih srednjovjekovnih hrvatskoglagoljskih brevijara;
 • dovršetak, sređivanje i priprema prikupljenoga materijala (inicijala i minijatura) Drugoga beramskoga brevijara za objavljivanje u tiskanom izdanju
 • liturgijsko-teološka i liturgijsko-povijesna analiza sadržaja euholoških obrazaca sanktorala;
 • istraživanje podataka o Bermu u Pazinskim urbarima 15. i 16. stoljeća.
 • istraživanje morfologije, sintakse, grafije, fonolgije i leksika drugoga dijela Drugoga beramskoga brevijara –  morfologija imenica u brevijaru i njezine posebnosti s obzirom na ostale liturgijske spomenike; istraživanje zamjenica; istraživanje glagola; tvorba i stupnjevanje pridjeva i participa; sastavljanje potkorpusa priloga i usporedba s ukupnim korpusom hrvatskoglagoljskih tekstova; proučavanje zapadnoslavenskih elemenata (moravizama)
 • na temelju dijalektoloških istraživanja beramskih rukopisa nastojat će se utvditi pripadnost pojedinih dijelova rukopisa određenomu čakavskomu arealu

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.