dr. sc. Andrea Radošević, znanstveni suradnik

dr. sc. Andrea Radošević, znanstveni suradnik

Staroslavenski institut
Demetrova 11, Zagreb
aradosevic@stin.hr
https://stin.academia.edu  

Područje istraživanja

Srednjovjekovna književnost, vernakularna književnost, glagoljska pismenost, srednjovjekovne propovijedi, transmisija srednjovjekovnih tekstova.

Bavim se tekstološkim i stilističkim istraživanjem hrvatskih književnih tekstova u glagoljskim rukopisnim zbornicima, ponajviše propovjednim i homiletičkim tekstovima. Istražujem utjecaj latinskih i talijanskih djela na hrvatsku srednjovjekovnu književnost. Kritički izdajem dosad neobjavljene glagoljske tekstove.

Radno iskustvo

 • 2017. – znanstveni suradnik, Staroslavenski institut
 • 2014. – znanstveni suradnik (naslovno zvanje)
 • 2013. – 2017. – viši asistent, Staroslavenski institut
 • 2007. – 2013. – asistent, Staroslavenski institut

Obrazovanje

 • 2013. – doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (tema ”Sermones Discipuli“ njemačkoga dominikanca Johannesa Herolta († 1468) u hrvatskim glagoljskim Disipulima iz 16. stoljeća, mentorica: akademkinja dr. sc. Ivanka Petrović)
 • 2006. – diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: profesor hrvatskoga jezika i književnosti i komparativne književnosti

Znanstveni projekti

 • 2016. – Matija Divković u hrvatskoj kulturi - Zaklada Adris (voditeljica dr. sc. Marijana Horvat)
 • 2014. – danas – Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo (voditelj: dr. sc. Milan Mihaljević) – tajnica Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo
 • 2007. – 2013. – Hrvatska i europska književnost srednjega vijeka (voditelj: akademkinja dr. sc. Ivanka Petrović)

Aktivnosti

Izlaganja na skupovima

 • Croatian Translation of Biblical Passages in Medieval Performative Texts, Translating Christianity: Word, Image, Sound and Object (York, July, 28 - 30 2015)
 • Translation strategies in the 17th century religious texts written by the Franciscan Matija Divković. Acquisition through Translation: The Rise of the Vernacular in Early Modern Europe. (Padua, May 2 – 4 2017) (izlaganje s dr. sc. Marijanom Horvat)
 • Korizmene propovijedi u glagoljskom Fatevićevu zborniku, Zadarski filološki dani 4 (Zadar, 30. rujna – 1. listopada 2011.).
 • Signali usmenosti u hrvatskoj glagoljskoj propovjednoj prozi, Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju, (Krk, 5. – 6. listopada 2012.).
 • Un)quoting Authorities in the Croatian Glagolitic Literature, Conference and School on Authority, Provenance, Authenticity, Evidence (Zadar, 25 – 28 October, 2016)
 • Utjecaj Johannesa Herolta (†1468.) na Divkovićeva djela Nauk krstjanski (1611.) i Besjede (1616.), Matija Divković i kultura pisane riječi franjevaca Bosne Srebrene, Međunarodni znanstveni skup u povodu 400. obljetnice maloga Nauka i Besjeda (1616.) fra Matije Divkovića (1563. – 1631.) (Zagreb – Sarajevo, 1. – 3. 12. 2016.)
 • Recepcija djela Matije Divkovića u zadarskom kraju. Fenomen glagoljice (Biograd – Zadar, 12. – 13. 5. 2017.)
 • Croatian translation of the Latin treatise Liber de modo bene vivendi ad sororem from the 15th century. Theory and Practice of Medieval Translation (Beč, 15.–18. 3. 2017.)
 • Zbirka sentencija kao „exemplum“ – primjer iz 16. stoljeća. XLIV меѓународна научна конференција (Ohrid, 17 –18. 6. 2017.).
 • Egzempli u Divkovićevim Be­sjedama i glagoljskim Disipulima prema djelu Sermones Discipuli Johannesa Herolta. Dani franjevačke kulturne baštine, (Sarajevo, 1.-2. 12. 2017.)
 • Blagdanar – odjek poljske latinske proze u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti, “Spotkania miedzykulturowe” (Sosnowiec, 25. – 26. listopada 2011.)
 • Propovijed Vrime estь namь ot sna vstati iz Kolunićeva zbornika, Znanstveni skup Gacka i Otočac u srednjem vijeku, (Otočac, 5. – 6. ožujka 2010.)
 • Biblijski citati u Pseudo-Anselmovu Dijalogu iz Žgombićeva zbornika, Peti hrvatski slavistički kongres (Rijeka, 7. – 10. rujna 2010.)
 • O jednom sermon u Grškovićevu zborniku, 14. međunarodni skup slavista, (Opatija, 22. – 25. lipnja 2009.)
 • Heroltovi egzempli u Besjedama Matije Divkovića, Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu, (Zagreb, 27. – 28. rujna 2013.).
 • O prijepisima glagoljskoga Korizmenjaka, Glagoljska tradicija u povijesti slavenske pismenosti, (Zagreb, 21. – 27. listopada 2013.).
 • Figura ponavljanja u glagoljskim Disipulima iz 16. stoljeća, Šesti hrvatski slavistički kongres (Vukovar-Vinkovci 10. – 13. 09. 2014.)
 • Kajkavizmi u hrvatskom prijevodu Disipula Johannesa Herolta, Međimurski dani 3 (Čakovec, od 12. – 13. 3. 2015.)
 • Motiv prodaje duše vragu u glagoljskim egzemplima, XLII меѓународна научна конференција (Ohrid, 27.-28. 6. 2015 (predavanje)
 • Razvoj i pojava digitalne bibliografije hrvatskoglagoljskih liturgijskih knjiga, Međunarodna arhivistička konferencija (Pazin-Rijeka, 28.-29. 5. 2015.) (s Antoniom Magdićem)

Seminari za inozemne istraživače

 • 2014. – održan seminar za studente Državnoga sveučilišta u Sankt Peterburgu (Pregled hrvatske srednjovjekovne književnosti: prozni tekstovi, Zagreb, 20. 8. 2014)

Suradnja s drugim institucijama

 • 2007. – 2012. – suradnica u izradi Hrvatske književne enciklopedije (gl. ur. V. Visković, sv. 2-4, Zagreb, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2010-2012) te na izradi Leksikona o Marinu Držiću (ur. S. P. Novak, M. Tatarin, M. Mataija, L. Rafolt, Zagreb, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", 2009).
 • 2006. – 2008. – suradnica u izradi Leksikona hrvatske književnosti: djela (ur. D. Detoni Dujmić, D. Fališevac, A. Lederer, T. Benčić-Rimay, Zagreb, Školska knjiga, 2008).

Popularizacija znanosti

 • 2012. – predavanje Hrvatsko glagoljaštvo u Osnovnoj školi Mate Lovraka (Zagreb)
 • 2014. – znanstveno-popularni rad u časopisu Hrvatska revija (br. 2, 2014) – Predjelima hrvatske srednjovjekovne književnosti, str. 45-51
 • 2016. – javno predavanje Opismenjavanje bez pisanja na 169. Matičinom četvrtku u Muzeju Turopolja u Velikoj Gorici
 • 2017. - gostovanje u radijskoj emisji Drag mi je Platon (HR 1) - fra Matija Divković
 • 2017. gostovanje u televizijskoj emisiji Bilješke o jeziku, ur. Marija Vuković Siriščević (HRT3, 11. travnja 2017.) – tema Besjede fra Matije Divkovića

Stipendije

 • 2010. XLIII. Međunarodni seminar za makedonski jezik, literaturu i kulturu (Ohrid, 27. 6 – 16. 7. 2010.) – stipendistica Sveučilišta Sv. Kiril i Metodij Skopje
 • 2015. XLVIII. Međunarodni seminar za makedonski jezik, literaturu i kulturu (Ohrid, 13. 6 – 27. 6. 2015.) – stipendistica Sveučilišta Sv. Kiril i Metodij Skopje

Članstva

 • Hrvatsko filološko društvo
 • Matica hrvatska
 • Ecclesiastical History Society

Uredništva

 • 2010. – tajnica uredništva časopisa Slovo, Zagreb (br. 60)
 • 2014. – danas: članica uredništva časopisa Slovo, Zagreb
 • 2015. – 2016. izvršna urednica časopisa Slovo, Zagreb (br. 65 i br. 66)

Bibliografija

Knjige

Besjede fra Matije Divkovića. Gl. urednik: Željko Jozić. Urednici: Vuk-Tadija Barbarić, Marijana Horvat, Marko Karamatić. Rječnik manje poznatih riječi i tumač imena: Sanja Perić Gavrančić. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2016 (suautorstvo s V.-T. Barbarićem, M. Horvat i Martinom Kramarić)

Članci

CROSBI: http://bib.irb.hr

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.