Objavljeno:

DRUGI DIO DRUGOGA BERAMSKOG (LJUBLJANSKOG) BREVIJARA DOSTUPAN NA MREŽI

DRUGI DIO DRUGOGA BERAMSKOG (LJUBLJANSKOG) BREVIJARA DOSTUPAN NA MREŽI

Od danas je na mreži latinicom preslovljeni drugi dio (Sanktoral) Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara. Riječ je o dvosveščanom hrvatskoglagoljskom rukopisnom brevijaru iz 15. stoljeća. Prvi svezak sadrži Temporal, a drugi Sanktoral. Tekst je transliteriran u sklopu projekta Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo.

U preslovljavanju drugog dijela sudjelovali su: Vesna Badurina Stipčević, Ivan Botica, Marija-Ana Dürrigl, Ana Kovačević, Milan Mihaljević, Sandra Požar, Andrea Radošević, Marinka Šimić, Jozo Vela, Jasna Vince, Josip Vučković, Sanja Zubčić i Mateo Žagar. Boje i veličinu slova kontrolirala je Ljiljana Mokrović. Prvi dio brevijara (Temporal) već je javno dostupan na mreži.

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.