Objavljena hrvatska Aleksandrida

Objavljena hrvatska Aleksandrida

Među malobrojnim proznim djelima srednjovjekovne hrvatske književnosti svjetovna karaktera, književnom se vrijednošću, sadržajem, kasnijim utjecajem i recepcijom izdvaja Aleksandrida, hrvatska preradba djela o doživljajima Aleksandra Velikoga. Poetika i stil toga djela koje izvorno potječe iz helenističke tradicije, obilježeni su tipičnim značajkama srednjovjekovne dvorske literature i viteškoga romana, usmjerenih ponajprije na čitateljski užitak.

Matičino izdanje Aleksandride  priređeno je prema tzv. »Derečkajevu rukopisu« s početka 17. stoljeća i predstavlja cjelovitu latiničnu transkripciju toga djela koje su za tisak priredili Eduard Hercigonja i Marija-Ana Dürrigl.

Hrvatska Aleksandrida: Kasni odjek jednoga srednjovjekovnog romana. Priredili Eduard Hercigonja i Marija-Ana Dürrigl. Biblioteka Hrvatska jezična baština. Novi niz, knj. 3. Zagreb, Matica hrvatska, 2017. (230 str.)

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.