Dvojica suradnika Znanstvenoga Centra na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Bizantski studiji u Hrvatskoj: retrospektiva i perspektive koja se održava 24. studenog 2017. u Zagrebu

Dvojica suradnika Znanstvenoga Centra na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Bizantski studiji u Hrvatskoj: retrospektiva i perspektive koja se održava 24. studenog 2017. u Zagrebu

Na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Bizantski studiji u Hrvatskoj: retrospektiva i perspektive koja se u organizaciji Odsjeka za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskoga društva za bizantske studije održava 24. studenog 2017. u Zagrebu izlaganja će održati dvojica suradnika Znanstvenoga Centra. Doc. dr. sc. Tomislav Galović s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će izlaganje Bizantologija i pomoćne povijesne znanosti u Hrvatskoj, a dr. sc. Kristijan Kuhar sa Staroslavenskoga instituta u Zagrebu izlaganje Proučavanje srednjovjekovnih liturgijskih tradicija u Hrvatskoj u bizantološkom kontekstu.

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.