Suradnici Znanstvenog centra izvrsnosti doc. dr. sc. Tomislav Galović i doc. dr. sc. Elvis Orbanić na The 50th Annual ASEEES Convention / Celebrating ASEEES' 70th Anniversary u Bostonu

Suradnici Znanstvenog centra izvrsnosti doc. dr. sc. Tomislav Galović i doc. dr. sc. Elvis Orbanić na The 50th Annual ASEEES Convention / Celebrating ASEEES' 70th Anniversary u Bostonu

Na ovogodišnjoj, ujedno i najvećoj međunarodnoj slavističkoj konferenciji u Sjedinjenim Američkim Državama: The 50th Annual ASEEES Convention / Celebrating ASEEES' 70th Anniversary, Boston (Massachusetts, United States of America), održanoj u razdoblju od 6. do 9. prosinca 2018. godine sudjelovali su dvojica članova i suradnika Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo pri Staroslavenskom institutu u Zagrebu. Organizator konferencije – i to ovoga puta 50-te jubilarne – je Association for Slavic, Eastern European, & Eurasian Studies (ASEEES) pri University of Pittsburgh (Pittsburgh, USA).

Dr. sc. Tomislav Galović, docent na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održao je izlaganje pod naslovom “Glagolitic Graffiti in Istria as a Performance of Literate Individuals: From the Middle Ages to the Early Modern Period”, a doc. dr. sc. Elvis Orbanić, ravnatelj Državnog arhiva u Pazinu, izlaganje “Glagolitic Script in Istria: A Centuries-Long Expression of Croatian Culture and Performance”. Kao treći referent nastupio je dr. sc. Željko Bartulović, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te predstojnik Katedre za povijest prava i države, koji je govorio o “Reports of the American Consulate Concerning the Drama in Rijeka in 1920”.

Naši suradnici referirali su unutar sekcije Performances in Zones of Contention: Istrian Glagolithism and Italian Irredentism koja je održan 9. XII. 2018. godine. Sekcijom je  predsjedao prof. dr. sc. Ivo Šoljan profesor na Grand Valley State University (Allendale, Michigan, USA) i tajnik Association for Croatian Studies (Cambridge, USA) dok je diskutant bio dr. iur. John P. Kraljic, MA, predsjednik Croatian Academy of America (New York) i dopredsjednik Association for Croatian Studies (Cambridge, USA). Radu ove sekcije nazočila je i dr. sc. Margaret Dimitrova, znanstvena savjetnica, profesorica Fakulteta za slavistiku Sofijskoga sveučilišta Sv. Kliment Ohridski te suradnica Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo.

Sudjelovanje na ovoj važnoj konferenciji i kraći studijski boravak u SAD-u suradnici Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo iskoristili su i za posjet Harvard University u Cambridgeu (Massachusetts). Također su posjetili Boston University, Boston Public Library te neke druge kulturne ustanove. Glavnoj knjižnici harvardskog sveučilišta - Harvard Library poklonili su nekoliko hrvatskih izdanja od kojih možemo spomenuti katalog izložbe Hrvatska glagoljica / Croatian Glagolitic Script (Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu / National and University Library in Zagreb, 2018.) u čijoj su realizaciji, uz druge, sudjelovali znanstvenici Staroslavenskog instituta dr. sc. Vida Vukoja, dr. sc. Ivan Botica, dr. sc. Kristijan Kuhar i dr. sc. Ana Šimić.

Fotogalerija

  • Fotogalerija
  • Fotogalerija
  • Fotogalerija
  • Fotogalerija
  • Fotogalerija

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.