dr. sc. Kristian Paskojević, znanstveni suradnik

dr. sc. Kristian Paskojević, znanstveni suradnik

Staroslavenski institut
Demetrova 11, Zagreb
kpaskojevic@stin.hr
+385 (0)1 2362 236
https://stin.academia.edu

 

Područje istraživanja:

Glagoljička i ćirilička paleografija

Radno iskustvo:

 • 2021. – znanstveni suradnik, Staroslavenski institut
 • 2019. – 2021. – postdoktorand, Staroslavenski institut
 • 2014. – 2018. – filmski djelatnik (asistent lokacija) na mnogobrojnim projektima stranih produkcijskih kuća: Robin Hood Origins, Terror, Mamma mia! Here we go again!, Game of Thrones (sezone 5 i 8), Heirs of The Night...
 • 2009. – 2014. – diplomirani arheolog u privatnoj tvrtki „Geoarheo“ d.o.o kao voditelj odnosno zamjenik voditelja zaštitnih arheoloških istraživanja. Radio na većem broju arheoloških istraživanja (oko 30 lokaliteta) na projektima u sklopu plinifikacije Slavonije i Dalmacije, te izgradnji autocestovne infrastrukture.
 • 2005 – 2009. – kao student sudjelovao na velikom broju zaštitnih i sustavnih arheoloških istraživanja.

Obrazovanje:

 • 2010 – 2018. Interdisciplinarni postdiplomski doktorski studij medievistike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod nazivom Razvojni procesi diplomatičke ćiriličke minuskule u dokumentima srednjovjekovne dubrovačke kancelarije uspješno obranio s ocjenom magna cum laude.
 • 2003 – 2008. Studij i diploma na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studijske grupe arheologija i ukrajinski jezik i književnost.
 • 1998 – 2002. Završio Klasičnu gimnaziju Ruđera Boškovića u Dubrovniku.

Znanstveni projekti:

 • 2019. Temelji paleografskog opisa najstarijih hrvatskih glagoljskih tekstova (XI.–XIII. st.) (voditelj prof. dr. Mateo Žagar)

Aktivnosti:

 • Sudjelovanje i predavanje na međunarodnom skupu „Hrvatska ćirilička baština“ 26 – 27. 11. 2012. u Zagrebu u sklopu kojeg je kasnije izašao i članak u suautorstvu s mentorom prof. dr. sc. Mateom Žagarom.
 • Sudjelovanje i predavanje na Prvoj medievističkoj radionici u Rijeci, 11. 10. 2013.
 • Sudjelovanje i predavanje na Četvrtoj medievističkoj radionici u Rijeci, 30 – 31.5. 2019.
 • Sudjelovanje i predavanje na radionici “Dialogues in the Late Medieval Mediterranean: Methodological Encounters and (Dis)Encounters” održanoj u Madridu u sklopu COST akcije CA18129 Islamic Legacy: Narratives East, West, South, North of the Mediterranean (1350-1750)s referatom „Graphomorphological Changes in the Cyrillic Script as a Result of Correspondence between Dubrovnik and the Ottomans in the Late XVth century“.
 • Predavanje u Dubrovačkoj knjižnici o bogatstvu ćiriličke diplomatičke korespondencije Državnog arhiva u Dubrovniku pod naslovom „Knezu, općini i svoj vlasteli dubrovačkoj – ćirilička korespondencija kao dio dubrovačke srednjovjekovne diplomacije.“
 • Sudjelovanje i predavanje na međunarodnom znanstvenom kolokviju povodom visoke obljetnice „Libra od mnozijeh razloga“ 23.10.2020. s referatom „Grafija pisarskih ruku Libra od mnozijeh razloga“.

Članstva

 • član urednišva časopisa Slovo

Bibliografija

Poveznica na CROSBI: bib.irb.hr

 

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.