dr. sc. Ana Mihaljević, znanstvena suradnica

dr. sc. Ana Mihaljević, znanstvena suradnica

Staroslavenski institut
Zagreb, Demetrova 11
ana.mihaljevic@stin.hr
+385 (0)1 2362 267

 

Područje istraživanja: paleoslavistika, povijest hrvatskoga jezika, sintaksa, leksikografija

Radno iskustvo:

 • 2019. – danas: znanstvena suradnica, Staroslavenski institut
 • 2017. – 2019.: asistentica, Odsjek za klasičnu filologiju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
 • 2014. – 2017.: nastavnica hrvatskoga i latinskoga jezika, Klasična gimnazija, Zagreb
 • 2012. – 2014.: učiteljica hrvatskoga i latinskoga jezika, Osnovna Montessori škola barunice Dedee Vranyczany, Zagreb

Obrazovanje:      

 • 2012. – 2018.: poslijediplomski doktorski studij lingvistike, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doktorski rad: Sintaksa hrvatskoglagoljskih tekstova prevedenih s latinskoga
 • 2007. – 2012.: studij kroatistike i latinskoga, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Znanstveni projekti:

 • 2020. – danas: Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo (voditelj: dr. sc. Milan Mihaljević)
 • 2019. – danas: Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije (voditelj: dr. sc. Jozo Vela)
 • 2019. – danas: Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma – RETROGRAM (voditeljica: dr. sc. Marijana Horvat)

Nagrade i priznanja:               

 • 2011.: Rektorova nagrada za rad Onomastička analiza imena s latinskih epigrafskih spomenika iz prvih stoljeća hrvatske pismenosti
 • 2011., 2012.: tri Dekanove nagrade za izvrsnost u studiju

Stipendije:

 • 2020.: Međunarodni seminar makedonskoga jezika, književnosti i kulture, Sveučilište Sv. Ćiril i Metod iz Skoplja – stipendistica Sveučilišta Sv. Kiril i Metodij, Skopje.
 • 2019.: Autumn Training School We ReLaTe (COST Action CA15221): Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, learning, research and writing development, Pula – stipendistica COST akcije CA15221 – Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, learning, research and writing development.
 • 2019.: Spring Training School We ReLaTe (COST Action CA15221): Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, learning, research and writing development, Skoplje, Sjeverna Makedonija – stipendistica COST akcije CA15221 – Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, learning, research and writing development.
 • 2015.: Institut za slavistiku Sveučilišta u Beču, Austrija – studijski boravak, stipendistica OeAD-a na CEEPUS stipendiji.
 • 2014.: međunarodna ljetna škola NetWordS – Words: structure, meaning, acquisition, processing, Trondheim, Norveška – stipendistica 
 • 2006. – 2012., 2013. – 2015.: Stipendija Grada Zagreba za nadarene učenike, studente i doktorande.

Aktivnosti

Izlaganja na skupovima

 • Okrugli stol Rječnik i stereotipi (mrežni skup) 11. prosinca 2020., izlaganje: Social Stereotypes in Croatian Dictionaries from a Diachronic and a Synchronic Perspective, u suautorstvu s Dariom Lazić.
 • 500 godina Flaciusa, Pula (mrežni skup), 26. – 27. studenoga 2020., izlaganje:  Jezik i stil latinskih djela Matije Vlačića Ilirika, u suautorstvu s Petrom Matović.
 • XXXII. međunarodni znanstveni skup HDPL-a Jezično i izvanjezično u međudjelovanju, Split (mrežni skup), 24. – 26. rujna 2020., izlaganje: Gramatički metajezik i gramatički opisi u latinskim i hrvatskim jezikoslovnim priručnicima.
 • Hieronymus noster – International symposium on the 1600th anniversary of Jerome's Death, Ljubljana, Slovenija, 23. – 16. listopada 2019., izlaganje: St.. Jerome's Homilies on Luke's Gospel in Croatian Glagolitic Breviaries, u suautorstvu s Milanom Mihaljevićem.
 • Bilingualism Matters Research Symposium 2019., Edinburgh, Škotska, 21. rujna 2019., izlaganje: Bilingualism as a handicap? Misconceptions of language adequacy in a familial speech of bilingual speakers in Pula (Croatia), u suautorstvu s Violetom Moretti.
 • Sedmi hrvatski slavistički kongres, Šibenik, 25. – 28. rujna 2019., izlaganje: Prevođenje perifrastične konjugacije aktivne i pasivne s latinskoga na hrvatski crkvenoslavenski.
 • ICHLL-10: 10th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology, Leeuwarden, Nizozemska, 12. – 14. lipnja 2019., izlaganje: Latin and Italian Influence on Croatian Dictionaries.
 • V. International Conference Andalusian Slavic Studies Workdays – Granaslavic, Granada, Španjolska, 9. – 11. srpnja 2019., izlaganje: Translating from Latin into Croatian Church Slavonic – The Case of the Office for Saint Francis, u suautorstvu s Milanom Mihaljevićem.
 • Europski intelektualci na prijelazu XIX. u XX. stoljeće, Pula, 3. – 7. lipnja 2019., izlaganje: Josip Bepo Karaman – nepoznato o poznatome.
 • 48th annual conference of the Israel Society for the Promotion of Classical Studies, Tel Aviv University, Izrael, 29. – 30. svibnja 2019., izlaganje: Reception of Hesiod in Croatian neo-Latin literature, u suautorstvu s Petrom Matović.
 • XXXIII. međunarodni znanstveni skup HDPL-a – Značenje u jeziku – od individualnoga do kolektivnoga, Rijeka, 16. – 18. svibnja 2019., izlaganje: Traduktološki aspekti dodira latinskoga i hrvatskoga crkvenoslavenskoga.
 • 4. Međimurski filološki i pedagoški dani, Čakovec,  26. travnja 2019., izlaganje: Antika i klasični jezici u nastavi Hrvatskoga jezika.
 • Neo-Latin Symposium, Cork, Irska, 11. – 14. travnja 2019., izlaganje: Vernacular Influences on Neo-Latin of the East Adriatic Coast, u suautorstvu s Violetom Moretti.
 • Riječki filološki dani, Rijeka, 8. – 10. studenoga 2018., izlaganje: Gramatički metajezik – usporedba hrvatskoga i latinskoga.
 • Međunarodni znanstveni skup Kultura Mare Internum – Humanističke ideje, veze i paralele u ranome novom vijeku, Pula, 12. – 14. listopada 2018., izlaganje: Italian and Latin Elements from the Oldest Croatian Dictionaries to Thesaurus Linguae Illyricae by Jakov Mikalja – Cultural and Lexicographic Influence.
 • Međunarodni znanstveni skup Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskoga sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj, Pazin, 4. – 7. listopada 2018., izlaganje: Služba u čast sv. Thomasu Becketu u hrvatskoglagoljskim brevijarima.
 • Borders and Crossings: International and multidisciplinary Conference on Travel Writing, Pula – Brijuni, 13. – 16. rujna 2018., izlaganje: The Concept of Travel in Croatian Trilingual Heretage (Latin, Croatian Church Slavonic, and Croatian).
 • Sapiens Ubique Civis, Szeged, Mađarska,  29. – 31. kolovoza 2018., izlaganje: Latin Influence on Croatian Church Slavonic Syntax – the Case of Prepositional Phrases.
 • 6. Hrvatski sintaktički dani – sintaksa zavisnosložene rečenice, Osijek, 17. – 19. svibnja, izlaganje: Latinski utjecaj na sintaksu zavisnosloženih rečenica u hrvatskoglagoljskim tekstovima.
 • VIII. međunarodni znanstveni skup Dijete i jezik danas, Osijek, 1. i 2. prosinca 2017., izlaganje: Mrežne igre u poučavanju i učenju hrvatskoga jezika, u suautorstvu s Josipom Mihaljevićem. 
 • VI. međunarodni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik, Zagreb, 15. – 17. prosinca 2016., izlaganje: Elektroničke obrazovne igre u poučavanju hrvatskoga jezika kao materinskoga, drugoga i stranoga, u suautorstvu s Josipom Mihaljevićem.
 • Znanstveno-stručni skup Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija, Zagreb, 30. lipnja i 1. srpnja 2016., izlaganje: Latinski i talijanski utjecaj na leksik i sintaksu u Mikaljinu rječniku.
 • 5. Hrvatski sintaktički dani – imenska skupina, Osijek, 7. – 9. svibnja 2015., izlaganje: Obilježja rečenica s nesklonjivim relativizatorima kaj i šta: analiza primjera iz korpusa hrWac, u suautorstvu s Juricom Polančecom.
 • Šesti hrvatski slavistički kongres, Vinkovci i Vukovar, 10. – 13. rujna 2014., izlaganje: Služba u čast sv. Antunu Padovanskomu u hrvatskoglagoljskim brevijarima.
 • 140. godina klasične filologije na Sveučilištu u Zagrebu, Zagreb, 6. studenoga 2014., izlaganje: Riječi i sveze iz klasičnih jezika u hrvatskim pravopisima.
 • Hrvatski jezikoslovac – Adolf Bratoljub Klaić, Zagreb, 6. – 7. ožujka 2014., izlaganje: Fonološko nazivlje u Klaićevim pravopisima.
 • Jučer, danas, sutra – slavistika, Zagreb, 9. – 11. listopada 2013., izlaganje: Povratne konstrukcije u hrvatskoglagoljskome Životu Marije Magdalene, u suautorstvu s Juricom Polančecom.
 • Međunarodni znanstveni skup Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu, Zagreb, 27. – 28. rujna 2013., izlaganje: Brevis grammatica Slavica fra Benedikta Mihaljevića, u suautorstvu s Milanom Mihaljevićem.
 • Third Conference for Young Slavist in Budapest, Budimpešta, Mađarska, 25. – 26. travnja 2013., izlaganje: Red riječi u hrvatskoglagoljskome Životu Marije Magdalene.
 • IV. međunarodni skup Hrvatski kao drugi i strani jezik, Zagreb, 19. – 20. prosinca 2012., izlaganje: Primjena osnovnih postavki Montessori pedagogije pri usvajanju hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika.
 • Second Conference for Young Slavist in Budapest, Budimpešta, Mađarska, 19. – 20. ožujka 2012., izlaganje: Slavenska imena na latinskim epigrafskim spomenicima prvih stoljeća hrvatske pismenosti.

Organizacijski odbori

 • Međunarodni znanstveni skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL), Jezično i izvanjezično u međudjelovanju / Linguistic and extralinguistic in interaction od 24. do 26. rujna 2020na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Splitu. – članica organizatorskoga odbora
 • Međunarodni znanstveni skup Kultura Mare Internum – humanističke ideje, veze i paralele u ranome novom vijeku od 12. do 14. listopada 2018. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. – članica organizatorskoga odbora

Članstva

 • HFD – Hrvatsko filološko društvo
 • ISHLL – International Society for Historical Lexicography and Lexicology
 • EURALEX – European Association for Lexicography

Bibliografija

Knjige

2020. Hrvatskoglagoljični tekstovi prevedeni s latinskoga: Sintaktička analiza. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada – Staroslavenski institut. 484 str.

Članci

Poveznica na CROSBI:

 

 

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.