Iz tiska izišao drugi dio Drugoga beramskoga brevijara (Staroslavenski institut, Zagreb, 2019)

Iz tiska izišao drugi dio Drugoga beramskoga brevijara (Staroslavenski institut, Zagreb, 2019)

Krajem 2019. godine iz tiska su u izdanju Staroslavenskoga instituta i Znanstvenoga centra izvrsnosti izišli faksimil i transliteracija drugoga dijela (sanktorala) Drugoga beramskoga brevijara. Glavni urednik i priređivač izdanja je voditelj Centra akademik Milan Mihaljević. U poslovima uređivanja sudjelovali su Vesna Badurina Stipčević, Ivan Botica, Ante Crnčević, Marija-Ana Dürrigl, Milan Pelc i Mateo Žagar, a na djelu su također stručno surađivali Ljiljana Mokrović i Antonio Magdić.

Najveći dio drugoga sveska ovoga izdanja čini transliteracija na kojoj je radila skupina od 13 znanstvenika: Vesna Badurina Stipčević, Ivan Botica, Marija-Ana Dürrigl, Ana Šimić, Milan Mihaljević, Sandra Požar, Andrea Radošević, Marinka Šimić, Jozo Vela, Jasna Vince, Josip Vučković, Sanja Zubčić i Mateo Žagar. Na kolacioniranju transliteriranog teksta radili su Milan Mihaljević, Sandra Požar, Ana Šimić, Marinka Šimić, Jozo Vela, Jasna Vince i Sanja Zubčić.

Uz transliteraciju izdanje sadržava poglavlje Ivana Botice s popisanim naknadnim bilješkama te poglavlje o sadržaju koje su sastavili Vesna Badurina Stipčević, Marija-Ana Dürrigl, Kristijan Kuhar, Ljiljana Mokrović i Andrea Radošević.

 

Prikazi:

Tomislav Galović, Kapitalno izdanje hrvatske znanosti i kulture: Drugi beramski brevijar. Hrvatskoglagoljski rukopis 15. stoljeća, Hrvatska revija, 2, 2020

Josip Bratulić, Drugi beramski brevijar. Hrvatskoglagoljski rukopis iz 15. stoljeća. I. i II. dio. Sv. 1. Faksimil, sv. 2. Transliteracija, Slovo, 71, 2021, 245-251

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.