Plan rada za 2015. godinu

 • početak istraživanja rukopisa iz istarskoga mjesta Berma (pokraj Pazina)
 • jezično, tekstološko, književnoteorijsko, književnopovijesna, paleografsko, liturgičko i povijesnoumjetničko istraživanje beramskih rukopisa
 • istraživanje morfologije, sintakse, grafije, fonolgije i leksika Drugoga beramskoga brevijara
 • transliteracija Drugoga beramskoga brevijara iz 15. st.
 • digitalizacija Drugoga beramskoga brevijara
 • prikupljanje i obrađivanje povijesne građe o Bermu i srednjem i ranom novom vijeku
 • izrada bibliografije biblijskih i homiletskih čitanja u Drugom beramskom brevijaru
 • usustavljivanje nabožnih pripovjednih tekstova u Drugom beramskom brevijaru
 • inventarizacija, katalogizacija i opis minijatura i inicijala iz  Drugoga beramskoga brevijara
 • kodikološka i paleografska analiza liturgičkih tekstova
 • evidentiranje svih liturgijskih tekstova i izdvajanje euholoških cjelina
 • pridavanje pripadnoga stručnoga nazivlja svakom tekstu ili obrascu, sukladno znanstvenom i recentnom liturgijskom nazivlju
 • književno-povijesno i tekstološko istraživanje hrvatskoglagoljskih biblijskih knjiga,
 • književnoteorijsko istraživanje retoričkofiguralnih i generičkih odrednica, hrvatskih srednjovjekovnih tekstova pripovjedne i poučne proze radi smještanja hrvatskoglagoljske proze u širi europski kontekst.

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.