Knjige triju suradnica Centra izišle iz tiska

Knjige triju suradnica Centra izišle iz tiska

U 2020. godini iz tiska su izišle tri knjige suradnica Centra: dvije autorske i jedna suautorska.

U suizdavaštu Staroslavenskoga instituta i Hrvatske sveučilišne naklade objavljene su knjige Vesne Badurine Stipčević Hrvatskoglagoljske makabejske teme i Ane Mihaljević Hrvatskoglagoljični tekstovi prevedeni s latinskoga.

U suizdavaštu Staroslavenskoga instituta, Instituta za etnologiju i folkloristiku i Hrvatske sveučilišne naklade Marinka Šimić, u suautorstvu s Antonijom Zaradijom KIš objavila je knjigu Cvijet kreposti ili o naravi ljudskoj kroz narav životinjsku. Studija - transliteracija - faksimil

 

 

Prikazi:

Stjepan Damjanović, Cvijet kreposti ili o naravi ljudskoj kroz narav životinjsku. Studija - transliteracija - faksimil, Slovo, 71, 2021, 251-2585

Mateo Žagar, Cvijet s filološkog razmeđa, Vijenac, 697, 2020.

Dijana Pinjuh, Hercegovina, 6, 2020, 423-426, Cvijet kreposti ili o naravi ljudskoj kroz narav životinjsku. Studija - transliteracija - faksimil,

 

Iz medija:

Glas Istre, Objavljena knjiga V. Badurina Stipčević "Hrvatskoglagoljske makabejske knjige"

Culturenet, Objavljena knjiga A. Mihaljević 'Hrvatskoglagoljski tekstovi prevedeni s latinskoga'

24 sata, Objavljen je starohrvatski prijevod talijanskoga djela Cvijet kreposti (Fiore di virtú)

 

Fotogalerija

  • Vesna Badurina Stipčević, Hrvatskoglagoljske makabejske teme
  • Ana Mihaljević, Hrvatskoglagoljični tekstovi prevedeni s latinskoga.
  • Marinka Šimić, Antonija Zaradija Kiš, Cvijet kreposti ili o naravi ljudskoj kroz narav životinjsku. Studija - transliteracija - faksimil

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.