Izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović i dr. sc. Elvis Orbanić na 53. ASEEES godišnjoj konvenciji u New Orleansu

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Galović i dr. sc. Elvis Orbanić na 53. ASEEES godišnjoj konvenciji u New Orleansu

Na američkoj međunarodnoj slavističkoj konferenciji 53rd ASEEES Annual Convention, održanoj u New Orleansu (Louisiana) od 18. do 21. studenog 2021. godine sudjelovala su dva člana i suradnika Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo pri Staroslavenskom institutu u Zagrebu. Ovogodišnja tema kongresa bila je: Diversity, Intersectionality, Interdisciplinarity. Organizator konferencije je Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies (ASEEES) pri University of Pittsburgh (Pittsburgh, USA).

Dr. sc. Tomislav Galović, izvanredni profesor na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i suradnik ZCI-a, održao je izlaganje pod naslovom “Interdisciplinarity in the Research of Croatian Glagolitic Culture in the Middle Ages: The Example of Beram in Istria (Croatia)” u sesiji/panelu The Diversity of Medieval Croatian Glagolithic Culture in Istria and the Kvarner, a dr. sc. Elvis Orbanić, znanstveni suradnik Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli i suradnik ZCI-a, on-line je sudjelovao u radu ove sekcije dok je njegov izlaganje “Glagolitic and Latin Culture in the Diocese of Pićan: Diversity in Unity” pročitao dr. iur. John P. Kraljic. U radu sekcije sudjelovao je i prof. dr. sc. Željko Bartulović, predstojnik Katedre za povijest prava i države Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, s referatom “Medieval Legal Texts in the Kvarner: Diversity and Co-existence”.

Prije održavanja 53rd ASEEES Annual Convention, 14. studenoga 2021. izv. prof. dr. sc. T. Galović u suradnji s prof. dr. sc. Ž. Bartulovićem, a na poziv i u organizaciji Croatia Club of Tampa Bay, Inc. (Clearwater, Florida, USA) održali su javno predavanje pod naslovom Glagolitic Script / Glagoljica.

Kao suradnik ZCI-a izv. prof. dr. sc. T. Galović sudjelovao je 19. studenog 2021. godine u Hilton New Orleans Riverside na godišnjoj izbornoj skupštini Association for Croatian Studies – ACS (Udruženje za hrvatske studije) koje ima sjedište u Cambridgeu (Massachusetts, USA) te čiji je redovni član već nekoliko godina. ACS pridružena je članica Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies – ASEEES (Udruženje za slavističke, istočnoeuropske i euroazijske studije) koja djeluje pri University of Pittsburgh (Pittsburgh, USA). Sastanak je vodio potpredsjednik ACS-a dr. iur. John P. Kraljic.

Osim toga T. Galović je na zamolbu organizatora 53rd ASEEES Annual Convention moderirao 3. prosinca 2021. on-line panel Croatian Modern and Post-Modern Literature: A Rich Field of Different Approaches (Virtual Convention, December 3, 10:00 to 11:45am CST / 5:00 to 6:45pm CET).

Na poveznici se nalazi dvobroj Bulletin of the Association for Croatian Studies s programom i sažetcima hrvatskih sudionika 52. i 53. Annual ASEEES Convention te različitim prikazima te brojnim drugim korisnim informacijama.

Fotogalerija

  • *
  • *

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.