Objavljene Studije o Prvome beramskom brevijaru

Objavljene Studije o Prvome beramskom brevijaru

Iz tiska su izišle Studije o Prvome beramskom brevijaru. Riječ je o osmoj po redu knjizi Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo posvećene beramskim brevijarima.

Studije o Prvome beramskom brevijaru. Bibliotheca Glagolitica Croatica, knj. 5., ur. Ana Mihaljević, Milan Mihaljević i Andrea Radošević, Zagreb, Staroslavenski institut, 2023, 430 str.

Knjiga se sastoji od četiriju dijelova: I. Opisa, II. Tekstološke, književnopovijesne i liturgičke raščlambe, III. Jezika i IV. Povijesti, te čini cjelinu s izdanjem faksimilia i transliteracije Prvoga beramskoga brevijara (Zagreb, 2022.). Sadržava paleografski opis beramskoga brevijara, studiju o njegovoj likovnoj opremi; zatim četiri rada u kojoj je provedna tekstološka, književnopovijesna i liturgička raščlamba; ukupno deset radova posvećenih njegovim jezičnim osobinama te povijesnu studiju o beramskim glagoljskim rukopisima.

Narudžba

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.