dr. sc. Sandra (Sudec) Požar, znanstvena suradnica

dr. sc. Sandra (Sudec) Požar, znanstvena suradnica

Staroslavenski institut
Demetrova 11, Zagreb
+385 (0)1 2362 232
sudec@stin.hr

Područje istraživanja

- hrvatski crkvenoslavenski jezik, povijesna gramatika, morfologija, tvorba riječi, morfologija i morfosintaksa pridjeva i participa, hrvatsko glagoljaštvo, slavensko-rumunjski jezični dodiri

Radno iskustvo

 • od 2017. – znanstvena suradnica (reizbor), Staroslavenski institut
 • od 2015./16. – vanjska suradnica, Odsjek za romanistiku, Filozofski fakultet u Zagrebu (izvođač kolegija „Rumunjsko-slavenski jezični kontakti“)
 • 2011./12. vanjska suradnica, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet u Splitu (kolegij: Starocrkvenoslavenski jezik)
 • 2011. – 2017. znanstvena suradnica, Staroslavenski institut
 • 2010. – 2011. znanstvena novakinja, viša asistentica, Staroslavenski institut
 • 2004. – 2010. znanstvena novakinja, asistentica, Staroslavenski institut

Obrazovanje

 • 2010. doktorat Sveučilišta u Zagrebu, Filozofski fakultet („Tvorba pridjeva u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku“; mentor: prof. dr. sc. Milan Mihaljević)
 • 2003. diploma jednopredmetnoga studija kroatistike, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu („Komparacija pridjeva u hrvatskome tipu staroslavenskoga jezika“; mentor: prof. dr. sc. Stjepan Damjanović)
 • 1997. opća gimnazija

Ostalo

 • 2019. radionica digitalne humanistike „Digitalni resursi za slavističko-bizantološke studije“ u organizaciji međunarodnog centra ReIReS (Research Infrastructure for Religious Studies), Sveučilište Sv. Kliment Ohridski, Sofija, 19.–21.11.2019.
 • 2018. Međunarodni ljetni seminar bugarskoga jezika i kulture (Meždunaroden leten seminar po blgarski ezik i kultura), Velikotrnovsko sveučilište »Sv. Ćiril i Metod«, Veliko Trnovo
 • 2007. Međunarodni seminar makedonskoga jezika, književnosti i kulture u organizaciji Sveučilišta „Sv. Kiril i Metodij“ u Skoplju (stipendija Seminara)
 • 2000. ljetna škola rumunjskoga jezika „Constantin Brâncuşi“ u organizaciji Sveučilišta u Craiovi (stipendija rumunjskoga ministarstva obrazovanja)
 • 1999. – 2002. tečaj rumunjskoga jezika, Filozofski fakultet u Zagrebu

Znanstveni projekti

 • 2020. – 2024. Interdisciplinarni pristup hrvatskoglagoljskomu misalu na primjeru Misala kneza Novaka (HRZZ, voditelj)
 • 2020. – 2024. Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo (istraživač; voditelj: dr.sc. Milan Mihaljević)
 • 2014. – 2019. Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo (istraživač; voditelj: dr.sc. Milan Mihaljević)
 • 2004.–2013. Gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskog jezika (istraživač; voditelj: dr.sc. Milan Mihaljević); područje: morfologija pridjeva i participa

Suradnja na projektima izvan matične ustanove

 • 2012./2013. projekt „Enciklopedija hrvatskoga glagoljaštva“, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za kroatistiku (voditelj: akademik Stjepan Damjanović); područje: jezik Misala hrvackoga Šimuna Kožičića Benje (gramatički opis neličnih zamjenica i pridjeva)
 • 2008. projekt „Hrvatski medicinski identitet i njegov europski kontekst“, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za povijest medicinskih znanosti (voditeljica: prof. dr. sc. Stella Fatović-Ferenčić); opis Poljakova fragmenta glagoljskoga misala (koji je služio kao omot korica Karlobaških ljekaruša)
 • 2012./2013. suradnica Povijesnoga društva otoka Krka: redaktura knjige Anđelka Badurine, Inventar samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.), Rijeka – Zagreb: Glosa – Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša, 2013.

Aktivnosti

Izlaganja na skupovima

 • Požar, Sandra. Problem of the Croatian Church Slavonic “complex” adjectival suffixes from diachronic perspective: Extended base, suffix or adjective as a whole? Mediterranean Morphology Meeting 12. Workshop on Morphology of South Slavic languages. Ljubljana, Slovenija, 2019. (poster)
 • Botica, Ivan; Sandra Požar. Marginalije Drugoga beramskoga brevijara. „Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskoga sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj“, Pazin, 2018.
 • Požar, Sandra. Problem interpretacije oblika pri gramatičkom označavanju teksta: primjer Drugoga beramskoga brevijara, Međunarodni znanstveni skup „Fenomen glagoljice“, Biograd i Zadar, 2017.
 • Požar, Sandra. Stupanj popridjevljenosti participa i njegov odraz u leksikografiji: na građi Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije i rječnika Drugoga beramskog brevijara, Znanstveno-stručni skup „Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija“, Zagreb, 2016.
 • Sudec, Sandra. Imenske složenice u hrvatskom i makedonskom crkvenoslavenskom jeziku, 8. naučen sobir na mladi makedonisti. Konferencija vo čest na prof. Liljana Minova-Gjurkova, Skoplje, Makedonija, 2013.
 • Sudec, Sandra. Pridjev kao zamjena za adnominalni genitiv u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku, Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju, Krk, 2012.
 • Sudec, Sandra. Položaj pridjeva u imenskoj skupini u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku, 4. hrvatski sintaktički dani, Osijek, 2012.
 • Sudec, Sandra. Upotreba dugih i kratkih oblika pridjeva u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku, Peti hrvatski slavistički kongres, Rijeka, 2010.
 • Mihaljević, Milan; Sandra Sudec. Jezik hrvatskoglagoljskih natpisa i grafita, Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu Branka Fučića „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić“, Malinska, 2009.
 • Sudec, Sandra. Declension of Adjectives in Croatian Church Slavonic,“Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics“, Brno, Češka, 2008.
 • Sudec, Sandra. Makedonizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima, VI. naučen sobir na mladi makedonisti, Skoplje, Makedonija, 2008.
 • Sudec, Sandra. Žgombićev zbornik i Mošćenice, 2. stručni i znanstveni skup „Sačuvajmo kulturnu i jezičnu baštinu Istre“, Pula, 2007.
 • Sudec, Sandra. Tvorba pridjeva sufiksom -j- u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku, Riječki filološki dani 7, Rijeka, 2006.
 • Sudec, Sandra. Komparacija pridjeva u hrvatskoglagoljskim tekstovima, Hrvatski filološki skup 9, Opatija, 2004.

Organiziranje skupova

 • 2012. članica Organizacijskoga odbora međunarodnoga znanstvenog skupa „Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju“ (Krk, 5. i 6. listopada 2012.)

Djelatnosti popularizacije:

Projekt

 • Techno-Past – Techno-Future: Europska noć istraživača (u sklopu Okvirnoga programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. Europske komisije) – članica radne skupine za prijavu projekta pri MZO-u; članica Upravljačkog odbora projekta; odgovorna osoba za provedbu projekta pri Staroslavenskom institutu (lokalni projektni koordinator)

Suradnja s udrugama i društvima

 • 2016. – 2018. Društvo prijatelja glagoljice (stručna konzultantica na projektu Informacijskoga središta za hrvatsku glagoljicu; recenzentica časopisa Bašćina, glasilo Društva prijatelja glagoljice)
 • od 2004. Katedra Čakavskoga sabora Općine Mošćenička Draga, od 2006. Udruga Jenio Sisolski – Brseč (istraživanje, opis, vrednovanje i prezentacija mošćeničke i brsečke glagoljske baštine)

Izložbe

 • Botica, Ivan, Kristijan Kuhar, Sandra Požar, A Dio nella propria lingua. La liturgia romana nella lingua slava ecclesiastica croata e nella scrittura glagolitica, Vatikan, studeni 2018.; Bogu na svom jeziku. Baština rimske liturgije na crkvenoslavenskom jeziku i glagoljskom pismu (Štrigova, rujan 2019.; Senj, siječanj – veljača 2020.; Zagreb, Knjižnica Božidara Adžije, srpanj – kolovoz, 2020.; Zagreb, Filozofski fakultet, listopad 2020.)
 • Sandra Sudec Požar, Glagoljica u Brseču, Mošćenicama i Mošćeničkoj Dragi (dizajn: Maja Franković), Muzej Lábasház, Šopron, Mađarska, svibanj 2013.; Konzervatorski odjel u Rijeci, Galerija Garbas, Rijeka, studeni 2013; Galerija Eugen K., Memorijalna kuća Eugena Kumičića, Brseč, rujan 2014.; Hrvatski centar / Kroatisches Zentrum, Beč, svibanj 2015.; Biblioteca Statale Isontina – Galleria d’Arte “Mario Di Iorio”, Gorizia, Italija, listopad 2016.; Sala della “Vecchia Pescheria”, Marano Lagunare, Italija, travanj 2017.; Západoslovenské múzeum, Trnava, Slovačka, listopad 2017.; Državni arhiv u Pazinu, Pazin, prosinac 2017.; Györ (Jura), Mađarska, svibanj 2018.; Državni arhiv u Rijeci, Rijeka, listopad 2018.; Centar za kulturu i umjetnost K11, Budimpešta, Mađarska, svibanj 2019.

Javna predavanja i tribine

 • Glagoljaška baština Mošćenica i Brseča, Društvo prijatelja glagoljice, rujan 2019.
 • Misal kneza Novaka: znanstveno-popularna tribina u povodu 650. obljetnice njegova nastanka (predstavljanje virtualne izložbe o Misalu kneza Novaka), Pučko otvoreno učilište Milutina Cihlara Nehajeva, Dani glagoljice, Senj, 20. listopada 2018.
 • Glagoljica pod Učkun (Glagoljska baština brsečko-mošćeničkoga kraja), Ogranak Matice hrvatske Velika Gorica, 2015.

Popularni radovi

 • Botica, Ivan; Sandra Požar. Hrvatska glagoljica, 2018. (prilog uz Večernji list, 21.2.2018.)
 • Požar, Sandra. Pod Učkun kamiki beli: Glagoljsko naslijeđe Općine Mošćenička Draga. Bašćina 19 (2018)

Virtualne izložbe

 • Botica, Ivan; Blanka Ceković; Marija-Ana Dürrigl; Sandra Požar; Andrea Radošević; Ana Šimić. Žgombićev zbornik, 2019.
 • Botica, Ivan; Blanka Ceković; Sandra Požar; Andrea Radošević; Ana Šimić. Misal kneza Novaka: 650. obljetnica, 2018.

Uredništva

 • od 2018. – članica uredničkog odbora časopisa Zbornik Lovranšćine
 • od 2014. – članica uredništva izdavačkoga niza Hrvatskoglagoljski notarijat (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski državni arhiv, Staroslavenski institut)
 • od 2011. – članica uredništva časopisa Slovo (Staroslavenski institut)

Bibliografija (članci)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=272594

Jezik hrvatskoglagoljskih tekstova

 • Požar, Sandra. Morfologija, sintaksa i leksik glagoljskoga Inventara samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.) Fluminensia: časopis za filološka istraživanja, 31 (2019), 2; 7-24.
 • Požar, Sandra. Inventar samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.) kao jezični izvor: grafija i fonologija. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 30 (2018), 2; 29-43.
 • Požar, Sandra. Stupanj popridjevljenosti participa i njegov odraz u leksikografiji: primjer pasivnih preteritnih participa s prefiksom ne- iz korpusa Drugoga beramskoga brevijara. Filologija: časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 69 (2017), 61-82.
 • Sudec, Sandra. Imenske složenice u hrvatskom i makedonskom crkvenoslavenskom jeziku. Osmi naučen sobir na mladi makedonisti: Konferencija vo čest na prof. Liljana Minova-Gjurkova. Dučevska, Aneta, Karapejovski, Boban, Petrevski, Bojan (red.). Skopje: Filološki fakultet "Blaže Koneski" – Skopje, Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij" vo Skopje, 2016., 323-337.
 • Požar, Sandra. Pridjev kao zamjena za adnominalni genitiv u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta. Zagreb: Staroslavenski institut, 2015., 615-630.
 • Požar, Sandra. Pridjevi. Hrvatski crkvenoslavenski jezik. Prir. Milan Mihaljević. Zagreb, 2014., 151-188.
 • Sudec, Sandra. Položaj pridjeva u imenskoj skupini u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39 (2013)/2, 631-644.
 • Sudec, Sandra. Upotreba kratkih i dugih pridjevskih oblika u hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. Peti hrvatski slavistički kongres: Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa održanoga u Rijeci od 7. do 10. rujna 2010. Ur. Marija Turk, Ines Srdoč-Konestra. Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2012., 61-68.
 • Sudec, Sandra. Jezik hrvatskoglagoljskih natpisa i grafita (s Milanom Mihaljevićem), Az grišni diak Branko pridivkom Fučić. Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.). Ur. Galović, Tomislav. Malinska – Rijeka – Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica u Rijeci, Općina Malinska – Dubašnica, 2011., 407-423.
 • Sudec, Sandra. Hrvatski crkvenoslavenski prijevod tekstova sv. Tome Akvinskoga (s Anom Kovačević i Milanom Mihaljevićem), Slovo 60 (2010), 359-476.
 • Sudec, Sandra. Makedonizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima. Šesti naučen sobir na mladi makedonisti. S. Tofoska, G. Aleksova, B. Pavleska (red.). Skopje: Filološki fakultet „Blaže Koneski“, 2010., 203-215.
 • Sudec, Sandra. Declension of Adjectives in Croatian Church Slavonic, „Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics“, Proceedings of the Colloquium on the Ancient Indo-European Languages and the Early Stages of the Modern Romance, German and Slavonic Languages (Brno, 28.9.-1.10. 2008), ed. Kateřina Loudová, Marie Žáková, Brno: Masarykova univerzita, 2009., 307-315.
 • Sudec, Sandra. Imenice izvedene sufiksom -čii u hrvatskoglagoljskim tekstovima, Slovo 59 (2009), 151-165.
 • Sudec, Sandra. Tvorba pridjeva sufiksom -j- u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku, Riječki filološki dani: Zbornik radova 7, ur. Ines Srdoč-Konestra i Silvana Vranić, Rijeka 2008., 693-704.
 • Sudec, Sandra. Deklinacija aktivnoga participa prezenta u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku, Slovo 56-57 (2008), 517-529.
 • Sudec, Sandra. Komparacija pridjeva u hrvatskoglagoljskim tekstovima, Riječ: časopis za slavensku filologiju 11 (2005)/1, 89-98.

Glagoljaštvo

 • Požar, Sandra. Glagoljica u Brseču, Mošćenicama i Mošćeničkoj Dragi. Ur. Maja Franković. Brseč: Udruga Jenio Sisolski, Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga, 2017.
 • Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012. Uredili Vesna Badurina Stipčević, Sandra Požar, Franjo Velčić. Zagreb: Staroslavenski institut, 2015. (urednička knjiga)
 • Sudec, Sandra. Naknadni zapisi u Žgombićevu zborniku i mjesto njegova nastanka, Slovo 62 (2012), 233-244.
 • Sudec, Sandra. Omot korica Karlobaških ljekaruša: Poljakov fragment glagoljskoga misala, Karlobaške ljekaruše iz 1603. i 1707. godine: Faksimil i obrada, Rasprave i građa za povijest znanosti 9, ur. Marko Pećina i Stella Fatović-Ferenčić, Zagreb 2009., 109-133.
 • Sudec, Sandra. Glagoljica u župi Mošćenice, Mošćenički zbornik 5 (2008), 59-85.

Rumunjsko-slavenski jezični dodiri

 • Požar, Sandra. (Old) Church Slavonic Compounds in the Romanian Language of the 16th and 17th Century. Janyšková, Ilona – Karlíková, Helena – Boček, Vít (eds.), Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages. Prague: Nakladatelství Lidové noviny, 2021. (Studia etymologica Brunensia, vol. 25), 195–209.
 • Požar, Sandra. Čakavsko-romanski jezični dodir u Inventaru samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734. – 1878.). Od fonologije do leksikologije: Zbornik u čast Mariji Turk. Stolac, Diana (ur.). Rijeka: Filozofski fakultet, 2018., 291–311.
 • Požar, Sandra. Rumunjska redakcija crkvenoslavenskoga jezika. Meandrima hrvatskoga glagoljaštva. Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu. Uredili Tanja Kuštović, Mateo Žagar. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2016., 439–458.

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.