dr. sc. Elvis Orbanić, znanstveni suradnik

dr. sc. Elvis Orbanić, znanstveni suradnik

Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci.

Područna jedinica u Puli. 

Prolaz kod kazališta 2, 52100 Pula

eorbanic@hazu.hr

elvis.orbanic@gmail.com

Poručje istraživanja

 • prostor sjevernog Jadrana; Istra od 16. do početka 19. st.
 • Crkva, društvo i kultura u ranom novom vijeku
 • objavljivanje povijesnih vrela ranog novog vijeka

Radno iskustvo

 • od 1. veljače 2002. do 30. rujna 2004. Filozofski fakultet u Zagrebu (znanstveni novak)
 • od 1. listopada 2004. do 17. kolovoza 2007. Zavod za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci (asistent)
 • od 17. kolovoza 2007. do 31. siječnja 2019. Državni arhiv u Pazinu (ravnatelj)
 • od 1. veljače 2019. na dalje Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Rijeci (znanstveni suradnik)

Obrazovanje

 • 21. lipnja 2001. diplomirao (Filozofski fakultet u Zagrebu)
 • 25. svibnja 2005. magistrirao (Filozofski fakultet u Zagrebu)
 • 16. veljače 2012. doktorirao (Filozofski fakultet u Zagrebu)

 

Znanstveni projekti

 • 2002-2004. Hrvatska društva u razvijenom i kasnom srednjem vijeku (akademik Tomislav Raukar, Filozofski fakultet u Zagrebu)
 • 2004-2007. Prilozi za povijest Zapadne Hrvatske (Istra, Kvarnersko primorje, Gorski kotar) (akademik Petar Strčić, HAZU)
 • 2007-2011. Glagoljski i latinički izvori i studije za povijest stanovništva i svakodnevlja (dr. Zoran Ladić, HAZU)
 • od 1. rujan 2020. ERC AdriArchCult “Architectural Culture of the Early Modern Eastern Adriatic” GA n. 865863, (prof. dr. Jasenka Gudelj, Università Ca’ Foscari Venezia)

Aktivnosti

Sudjelovanja na skupovima

a) u zemlji

 • Pobožnost malog čovjeka u perspektivi njegove/njezine posljednje želje: Buzetske oporuke s kraja srednjega vijeka. Međunarodni znanstveni skup I. istarski povijesni biennale, Poreč 22-24. svibnja 2003. Organizatori: DAPA, Filozofski fakultet u Puli i Zavičajni muzej Poreštine.
 • Pučka pobožnost Istre 16. stoljeća u perspektivi oporuka: „Hrvatska i Europa- integracije u povijesti. II. Kongres hrvatskih povjesničara. Organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (HNOPZ) u susradnji s Filozofskim fakultetom u Puli Sveučilišta u Rijeci, 2004.
 • Notar, suci i oporučitelji: crtica o ugledu i religiji u porečkom društvu 16. stoljeća. Međunarodni znanstveni skup 2. istarski povijesni biennale, Poreč 19-21. svibnja 2005. Organiziratori: Državni arhiv u Pazinu, Filozofski fakultet u Puli i Zavičajni muzej Poreštine.
 • Inventar pokretnih i nepokretnih dobara presvijetlog i prečasnog gospodina, gospodina Antonija Zare biskupa pićanskoga i Povijest DAPA s posebnim osvrtom na razdoblje od 1980. do 2008. godine. Međunardoni znanstveni skup, Pićan-Gračišće-Pazin, 23-24. listopada 2008. povodom 50. obljetnice utemeljenja DAPA i 220. obljetnice ukinuća Pićanske biskupije. Organizatori: DAPA, Biskupija Poreča i Pulska, HIP, Zavod za povijesne i društvene zanosti HAZU Rijeka, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.
 • Sloboda izražavanja u ranonovovjekovnoj Istri: odnos crkvenih i svjetovnih vlasti prema psovačima, Sloboda, Kongres hrvatskih povjesničara 2012., Organizator: HNOPS, Zagreb.
 • Pićanska biskupija u razvijenom i kasnom srednjem vijeku, Pazinska knežija od 12. do 16. stoljeća, skup: 28. Pazinski memorijal, Pazin, 28. rujna 2002. Organizator: Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre.
 • Informa(tiza)cija jedne arhivske ustanove – primjer DAPA, Arhivska služba u informacijskom okruženju, Umag, 19. listopada 2011. Organizatori: Hrvatsko arhivističko društvo i DAPA.
 • Oporučna pobožna praksa u Buzetu sredinom 16. stoljeća, skup: 41. Buzetski dani, Buzet 3. rujna 2010. Organizator: Katedra Čakavskog sabora Buzet.
 • Osnivanje Arhiva u Pazinu, Pazin i Pazinština 60ih i 70ih godina 20. stoljeća, skup: 36. Pazinski memorijal, Pazin, 23. rujna 2010. Organizator: Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre.
 • Vodnjanski triptih svetosti: Ivan Olini, Lav Bembo i Nikoloza Borsa, povodom 800. Obljetnice župe Vodnjan, Vodnjan 3. Veljače 2012. 
 • Rudolf Zafran, žminjski župnik (1946.-1963.): prilog za životopis, skup: 39. Pazinski memorijal, Pazin 27. rujna 2013., Organizator: Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre.
 • Gospodarske prilike u Pazinskoj knežiji prema De Busetovoj vizitaciji iz 1788. godine, međunardoni znanstveni skup: Istarsko gospodarstvo jučer i sutra, Pazin – Pula 21-23. studenog 2013. Organizatori: DAPA, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište Ca'Foscari Venecija.
 • Iskustva Državnog arhiva u Pazinu oko zaštite crkvenog arhivskog gradiva, međunardoni arhivistički skup: Arhivi vjerskih zajednica u Hrvatskoj - stanje i prespektive 25. i 16. rujna 2014. Organizatori: Državni arhiv u Šibeniku, Državni arhiv u Zadru, Hrvatski državni arhiv i ICARUS.

b) u inozemstvu

 • Prilog o tršćanskom razdoblju Jurja Dobrile: „Hrvati u Trstu. I Croati a Trieste“, Trst 19. listopada 2002. Pod pokroviteljstvom HAZU.
 • Testamentary Evidence between Statutes and Practice in Medieval Istria: The Exemple of Labin, Buzet and Poreč, International Medieval Congress, University of Leeds, 9-12. srpnja 2012. (prihvaćeno predavanje, uvršten u tiskani program skupa)
 • Cooperazione interistituzionale sulla tutela degli archivi ecclesiastici. Un esperienza dell'arhivio statale regionale. (DAPA), Seconda conferenza degli archivisti ecclesiastici europei, Associazione archivistica ecclesiastica i Papinsko vijeće za kulturu, Rim 29. travnja do 1. svibnja 2013.  

Organiziranje skupova

 • Međunarodni znanstveni skup Istarski povijesni biennale, (suorganizator), mjesto održavanja: Poreč; 2009., 2011. i  2013.
 • Međunarodni znanstveni skup povodom 50. obljetnice utemeljenja Državnog arhiva u Pazinu i 220. obljetnice ukinuća Pićanske biskupije  (glavni organizator), mjesta održavanja: Pazin-Pićan-Gračišće; 23-24. listopada 2008.
 • Znanstveni skup dr. Juraj Dobrila (1812-1882) i Stoljeće pjesme Krasna zemljo (1912-2012), (suorganizator), mjesta održavanja: Pazin-Pula; 25-26. listopada 2012.
 • Međunardoni znanstveni skup Istarsko gospodarstvo jučer i sutra (glavni organizator), mjesta održavanja: Pazin-Pula, 22. i 23. studenog 2013. 
 • Stručno znanstveni skup Ishodišta tiskane riječi : 155 godina tiskarstva u Istri (1859-2014), (suorganizator), mjesto održavanja: Pula, 4. studenog 2014.

Popularizacija znanosti

 • Katedra svetog Nicefora. Povijesna skica Pićanske biskupije. Pazin, Josip Turčinović d.o.o., 2002.
 • Iz prošlosti Pićanske biskupije, Istarska danica za 2003., Pazin, 2002., str. 137-141.
 • Sveto carsko i kraljevsko veličanstvo, gospodarice premilostiva…, Istarska danica za 2004., Pazin 2003., str. 145-147.  
 • Od Male Azije do Istre - Sveti Nicefor u Pićanskoj biskupiji, Hrvatska revija 2., Zagreb 2003., str. 80-84., 28 bilježaka.
 • Čuveni pićanski biskup, Pićonska kronika, Kulturno informativni list Pićna, Tupljaka i Sv. Katarine, travanj/svibanj 2004., godina 1., broj 1., str. 7.
 • Kroz povijest Žminja, Hrvatska revija, Zagreb 2007., str. 46-53.
 • Vjera i pobožnost u oporukama 16. stoljeća, Istarska danica za 2008., Pazin 2007., str. 108-111.
 • Monsinjore, moj gospodine, Istarska danica za 2010., Pazin 2009., str. 164-166.
 • Istarski kaptoli i kanonici: nekad i danas, Istarska danica za 2011., Pazin 2010., str. 127-130.
 • Kvatre i kvaternice, Istarska danica za 2012., Pazin 2011., str. 106-109.
 • Rudolf Zafran: žminjski župnik (1946.-1963.), Istarska danica za 2013., Pazin 2012., str. 88-93.   
 • Igancije Buzetski i njegova pastoralna vizitacija, Istarska danica za 2014., Pazin 2013., str. 115-120.
 • Procesije Pićanske biskupije 1783. godine, u: Istarska danica za 2015. godinu, Pazin 2014., str. 102.-106.

Nagrade i priznanja

 • Plaketa Općine Pićan za 2012. godinu

Stipendije

 • od 22. siječnja do 22. ožujka 2005. boravio u Londonu kao stipendist The British Scholarship Trust
 • od 15. veljače do 14. ožujka 2007. boravio u Genovi kao stipendist Zaklade Bogliasco
 • od 16. travnja do 15. svibnja 2019. boravio u Rimu kao stipendist École française de Rome

Članstva

 • Povijesno društvo Istre (član Upravnog odbora),
 • DAPA (od 6. lipnja 2019. predsjednik Upravnog vijeća)
 • Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre u Pazinu (član Stručnog savjeta),
 • ICARUS Hrvatska (član Predsjedništa),
 • Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture (član Izdavačkog savjeta)
 • Association for Croatian Studies (SAD, član)
 • Associazione Archivistica Ecclesiastica (Vatikan, član)

Uredništva, organizacijski odbori

a) u Hrvatskoj

 • Milica Kranjčić: Važgite ga ljudi, Katedra Čakavskog sabora Žminj, Žminj 2007. (glavni urednik)
 • Libri žminjski, 1. i 2., Katedra Čakavskog sabora Žminj, Žminj 2008. (urednik uz akademika Andriju Mutnjakovića i prof. dr. sc. Slavka Krajcara)
 • Histria. Godišnjak Istarskog povijesnog društva, Pula (član uredničkog odbora od 2011.)
 • Istarska danica, Pazin (član uredništva od 2007.)
 • Vjesnik istarskog arhiva, Pazin (član uredništva od 2007.)
 • Posebna izdanja DAPA, Pazin (član uredništva od 2007.)
 • Pazinski memorijal, Pazin (član uredništva od 2006.)
 • Acta medico-historica adriatica, Rijeka (član Izdavačkog savjeta od 2011.)
 • Juraj Dobrila, De confessione sacramentali, Pazin, 2012. (glavni urednik)
 • Pićanska biskupija i Pićanština. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, Pazin 2012. (izvršni urednik)
 • Stanko Josip Škunca, Prošlost Crkve u Istri, Pazin, 2014. (glavni urednik)
 • Arhivski vjesnik, Zagreb (član uredništva od 2015.)

b) u inozemstvu

 • Arhivi, Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, Ljubljana (član uredništva od 2008. godine).

Bibliografija

CROSBI: bib.irb.hr

 

[1] Prekid zbog služenja vojnog roka.

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.