dr. sc. Tomislav Galović, docent

dr. sc. Tomislav Galović, docent

Odsjek za povijest i Zavod za hrvatsku povijest
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ivana Lučića 3, Zagreb
+385 (0)1 6120 156, +385 (0)98 977 3050
tgalovic@ffzg.hr, galovic.tomislav@gmail.com
theta.ffzg.hr, www.ffzg.unizg.hr

 

Područje istraživanja

U svom je dosadašnjem radu iskazao zanimanje za hrvatsku srednjovjekovnu povijest (politička, crkvena, kulturna) i pomoćne povijesne znanosti (paleografija, diplomatika, kronologija, egdotika, heraldika), a posebno proučava latinsku i hrvatsku glagoljičku, ćiriličku i latiničku pisanu kulturu, fenomen glagoljaštva i povijest otoka Krka.

Radno iskustvo

 • od 2003. do danas zaposlen na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek za povijest i Zavod za hrvatsku povijest).
 • 2003. – znanstveni novak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2010. – viši asistent, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2012. – znanstveni suradnik u znanstvenom području humanističkih znanosti – znanstvenom polju povijesti
 • 7. ožujka 2014. – nastupno predavanje pod nazivom ''Hrvatska heraldička baština'' za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana pomoćne povijesne znanosti, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • 21. svibnja 2014.  – znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana pomoćne povijesne, Filozofski fakultet u Zagrebu
 • od akad. god. 2004/2005 – redovna nastava (seminar) iz predmeta Pomoćne povijesne znanosti kod prof. dr. sc. Mirjane Matijević Sokol na Odsjeku za povijest Filozofskom fakultetu u Zagrebu
 • od akad. god. 2006./2007. u suradnji s dr. sc. Ivanom Boticom i pod vodstvom prof. dr. sc. Mirjane Matijević Sokol uvodi i redovito drži novi izborni predmet pod nazivom Hrvatska epigrafija i paleografija I. (zimski semestar), potom i Hrvatska epigrafija i paleografija II. (ljetni semestar) za preddiplomski
 • od akad. god. 2011./2012. (ljetni semestar) zajedno s prof. dr. sc. Mirjanom Matijević Sokol novi izborni predmet pod nazivom Hrvatska heraldička baština za diplomski studij Odsjeka za povijest.
 • 2010./2011. Sudjelovao u izradi novog diplomskog studija Pomoćnih povijesnih znanosti Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • od 2014. uključen u rad Poslijediplomskog doktorskog studija medievistike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • od akad. god. 2014./2015. vanjski suradnik Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • od 2010. tajnik i član Predsjedništva Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti (HNOPZ), krovne strukovne organizacije hrvatskih povjesničara.
 • od 2011. član stručne radne skupine za povijest pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO).

Obrazovanje

 • 5. 2. 2003. Profesor povijesti. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (diplomski rad Crkvene prilike na otoku Krku od V. do XII. stoljeća)
 • 1. 7. 2005. Diplomirani arhivist. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (diplomski rad Problematika datiranja isprava u I. svesku Supplementa Codicis diplomatici Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae)
 • 2008. Apsolvent na Odsjeku za klasičnu filologiju. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2004. – 2010. Doktor humanističkih znanosti, polja povijesti, znanstvene grane pomoćnih povijesnih znanosti te hrvatske i svjetske srednjovjekovne povijesti . Poslijediplomski studij hrvatske povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorska disertacija: Libellus Policorion – Rogovski kartular (diplomatičko-povijesna analiza), mentor prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, Zagreb, 2010., sv. 1, 477 str. (rasprava); sv. II, 239 str. (faksimil i kritičko izdanje izvornika)

Usavršavanje

 • 18. – 29. 7. 2005. Central European University (CEU) – Summer University (dvotjedna stipendija dobivena od CEU-a), program: Conflict and the Law in Medieval Europe, Budimpešta/Mađarska
 • 20. – 26. 4. 2006. Centro italiano di studi sull'alto medioevo - CISAM (jednotjedna stipendija dobivena od Fondazione CISAM), program: LIV Settimana di studio ''Olio e vino nell'alto medioevo'', Spoleto/Italija

Znanstveni projekti

 • 2003. 2007. Hrvatska društva u razvijenom i kasnom srednjem vijeku (voditelj: akademik Tomislav Raukar)
 • 2007. – 2014. Monumenta mediaevalia varia (voditelj: prof. dr. sc. Neven Budak)

Aktivnosti

Javna predavanja

 • Predstavljanje knjige – dr. Dragutin Nežić, Iz istarske crkvene povijesti. O knjizi govorili: msgr. Antun Hek, Josipa Cvelić, Tomislav Galović. Voditelj: Perica Dujmović. Organizator: župa Dubašnica i Općina Malinska-Dubašnica, kapela Sv. Nikole u Malinskoj, 6. siječanja 2001. (referat: Krčani i Krčka biskupija u knjizi biskupa Nežića)
 • Tribina o prof. Ivanu Milčetiću (Milčetići, 1853. – Varaždin, 1921.). Predavači: mr. Sanja Zubčić, dr. Milan Radić, Tomislav Galović. Voditelj: Perica Dujmović. Organizatori: župa Sv. Apolinara m. – Dubašnica, Općina Malinska-Dubašnica i Povijesna udruga otoka Krka, kapela Sv. Nikole u Malinskoj, 2. ožujka 2002. (referat: Prof. Ivan Milčetić-Matina i prošlost Dubašnice)
 • Svečana akademija akademiku Branku Fučiću u spomen (1920. – 1999.) – Dubašnica 31. siječnja 1999. – 2007., organizatori: Osnovna škola ''Fran Krsto Frankopan'' Krk, Područna škola ''Dubašnica'' Bogovići, Župa sv. Apolinara – Dubašnica, Općina Malinska-Dubašnica, Bogovići 31. siječnja 2007. (referat: Tko je Branko Fučić)
 • Sjećanje na don Mihu Baradu (1889 – 1957) – skup povodom 50. godišnjice smrti, Muzej grada Trogira i Grad Trogir, Trogir, 10. ožujka 2008. (referat: Miho Barada kao nastavnik pomoćnih povijesnih znanosti i profesor hrvatske povijesti)

Pozvana predavanja

 • Academia Ragusina: On the Survival of Culture from the Fall of the Western Roman Empire to the Invention of Printing / Kulturna kretanja od pada Zapadnog Rimskoga Carstva do pronalaska tiska (Dubrovnik, April 13-18 2009 / 13. – 18. travnja 2009.). Organizatori: Euroclassica, Hrvatsko društvo klasičnih filologa, Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Institut Latina et Graeca, Biskupijska klasična gimnazija ''Ruđera Boškovića'' u Dubrovniku, Klasična gimnazija u Zagrebu i Gimnazija Dubrovnik (pozvano predavanje: Scriptura Beneventana – Example of European Calligraphic Script in the Middle Ages / Scriptura Beneventana – primjer kaligrafskog pisma europskog srednjovjekovlja)
 • 725 godina Vinodolskog zakonika – 725 godina sprečavanja sukoba interesa u Hrvatskoj, okrugli stol u organizaciji Transparency International Hrvatska, Hrvatski sabor (dvorana Ivana Mažuranića), Zagreb, 6. V. 2013. (pozvano predavanje: Vinodolski zakon – 725 godina poslije)
 • Stručni skup Županijskog stručnog vijeća nastavnika povijesti srednjih strukovnih škola Grada Zagreba. Organizator: Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb. Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb, 22. XI. 2014. (pozvano predavanje: Hrvatska glagoljička, ćirilička i latinička pisana kultura u ranom srednjem vijeku)

Izlaganja na skupovima

 • II. kongres hrvatskih povjesničara, Pula, 29. IX. – 3. X. 2004., Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti – Zagreb i Filozofski fakultet u Puli Sveučilišta u Rijeci (referat: Kronološki aspekti hrvatske integriranosti u srednjovjekovnoj Europi)
 • Svečana akademija akademiku Branku Fučiću u spomen (1920. – 1999.)/ Dubašnica 31. siječnja 1999. – 2007., Osnovna škola ''Fran Krsto Frankopan'' Krk, Područna škola ''Dubašnica'' – Bogovići, Župa sv. Apolinara – Dubašnica, Općina Malinska-Dubašnica, Bogovići, 31. siječnja 2007. (referat: Branko Fučić i Dubašnica)
 • Miho Barada (1889.–1957.) – Znanstveni skup povodom 50. godišnjice smrti, Hrvatski institut za povijest u Zagrebu i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 20. studenog 2007. (referat: Miho Barada kao nastavnik pomoćnih povijesnih znanosti i profesor hrvatske povijesti)
 • III. kongres hrvatskih povjesničara, Split – Supetar, 2. – 4. IX. 2008., Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti – Zagreb i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu (referat: Benediktinci – izvorište hrvatske trojezične i tropismene kulture u srednjemu vijeku)
 • „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” – Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) / “I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić” – International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999), Malinska – Dubašnica, 30. I. – 1. II. 2009., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut u Zagrebu, Sveučilišna knjižnica u Rijeci i Općina Malinska-Dubašnica (uvodni referat i referat: Iz rada na cjelokupnoj bibliografiji Branka Fučića, u suradnji s Ivanom Boticom)
 • Academia Ragusina: On the Survival of Culture from the Fall of the Western Roman Empire to the Invention of Printing / Kulturna kretanja od pada Zapadnog Rimskoga Carstva do pronalaska tiska (Dubrovnik, April 13-18 2009 / 13. – 18. travnja 2009.). Organizatori: Euroclassica, Hrvatsko društvo klasičnih filologa, Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Institut Latina et Graeca, Biskupijska klasična gimnazija ''Ruđera Boškovića'' u Dubrovniku, Klasična gimnazija u Zagrebu i Gimnazija Dubrovnik. (Lecture / Predavanje: Scriptura Beneventana – Example of European Calligraphic Script in the Middle Ages / Scriptura Beneventana – primjer kaligrafskog pisma europskog srednjovjekovlja)
 • Academia Ragusina secunda: Postclassical Inheritance of Classical Languages – Humanisme on the Threshold of the Renaissance / L'humanisme au seuil de la renaissance / Humanizam na pragu renesanse (Dubrovnik, 26th – 30th April 2011 / 26. – 30. travnja 2011.). Organizatori: Euroclassica, Hrvatsko društvo klasičnih filologa, Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Agencija za odgoj i obrazovanje, Institut Latina et Graeca, Gimnazija Dubrovnik i Biskupijska klasična gimnazija ''Ruđera Boškovića'' u Dubrovniku (Lecture and Workshop / Predavanje i radionica: Dubrovačka epigrafička baština renesansnog doba / The Epigraphic Heritage of the Renaissance Period in Dubrovnik / Patrimoine epigraphique de la Renaissance a Dubrovnik)
 • Krbava i Udbina: baština, istraživanja, perspektive, okrugli stol, Udbina, Crkva hrvatskih mučenika, 15. rujna 2011. Organizatori: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić i Hrvatski institut za povijest, Zagreb (referat: Codex Corbaviensis, koautor referata dr. sc. Ivan Botica)
 • Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst, međunarodni znanstveni skup, Split, Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU, 26. i 27. rujna 2011. u okviru manifestacije Knjiga Mediterana 2011. (Split, 25. rujna – 1. listopada 2011.). Organizatori: Književni krug Split i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu pod pokroviteljstvom Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Vatikan (referat: Sv. Dujam i sv. Anastazije u hagiotopografiji Hrvatske, koautor referata dr. sc. fra Anđelko Badurina, znanstveni savjetnik u m. Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu)
 • "Stjepan Tomašević (1461. – 1463.): slom srednjovjekovnog Bosanskog Kraljevstva'', međunarodni znanstveni skup, Jajce, Bosna i Hercegovina, 11. – 12. studenog 2011. Organizatori: Hrvatski institut za povijest, Zagreb i Katolički bogoslovni fakultet, Sarajevo /pridružena članica Univerziteta u Sarajevu/ (referat: “Ego a puero baptizatus fui et litteras Latinas didici…“ – prilog proučavanju latinske pismenosti u srednjovjekovnoj Bosni /s posebnim osvrtom na 15. stoljeće/)
 • IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. – Sloboda, Zagreb, 1. – 5. X. 2012. Organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb) i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (referat: Rogovska opatija u srednjem vijeku)
 • IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. – Sloboda, Zagreb, 1. – 5. X. 2012. Organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb) i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (referat: Collectanea Bartoliana I.)
 • Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju, međunarodni znanstveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. – 6. X. 2012. Organizatori: Staroslavenski institut (Zagreb), Krčka biskupija (Krk) i Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (referat: Hrvatskoglagoljski notarijat u europskom kontekstu, koautor referata dr. sc. Ivan Botica, znanstveni suradnik Staroslavenskog instituta u Zagrebu)
 • Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju, međunarodni znanstveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. – 6. X. 2012. Organizatori: Staroslavenski institut (Zagreb), Krčka biskupija (Krk) i Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (referat: Tko je OPATЪ PETARЪ ROGOVSKI iz kalendara-nekrologa glagoljične Regule sv. Benedikta?)
 • Skradin i Hrvatska u doba bana Pavla Šubića / Skradin and Croatia in the Times of Ban Paul Šubić, međunarodni znanstveni skup, Skradin, 9. – 10. XI. 2012. Organizatori: Grad Skradin, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu i Odsjek za povijesne znanosti HAZU u Zagrebu (referat: Posjedi Rogovske opatije na skradinskom području)
 • Glagoljica na biogradskom području, znanstveni skup, Biograd na Moru, 17. XI. 2012. Organizatori: Grad Biograd na Moru, Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Sveučilište u Zadru (referat: Benediktinci i benediktinke u Biogradu u ranom srednjem vijeku)
 • Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti, znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Slavonski Brod, 23. – 24. XI. 2012. Organizatori: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje (Slavonski Brod), Hrvatski državni arhiv (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb) i Gradska knjižnica Slavonski Brod (referat: Josip Matasović kao profesor pomoćnih povijesnih znanosti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) 
 • Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu – Tertiary Glagolitic Tradition in European Context, međunarodni znanstveni skup, Zagreb (Hrvatsko katoličko sveučilište), 27. – 28. IX. 2013., organizatori: Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša - Zagreb, Hrvatsko katoličko sveučilište - Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu - Odsjek za povijest, Institut za povijest umjetnosti - Zagreb, Staroslavenski institut – Zagreb (referat: Fra Stjepan M. Ivančić kao povjesničar)
 • Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije, znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 29. – 30. XI. 2013., organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb) i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (referat: Teme iz povijesti otoka Krka u opusu Nade Klaić)
 • Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti, znanstveni skup, Biograd na Moru, 25. IV. 2014., organizatori: Ogranak Matice hrvatske u Zadru i Općina Pakoštane (referat: Vranski benediktinci u samostanu sv. Grgura)
 • Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti, znanstveni skup, Biograd na Moru, 25. IV. 2014., organizatori: Ogranak Matice hrvatske u Zadru i Općina Pakoštane (referat: Rogovska opatija i Vrana)
 • Stogodišnjica Prvog svjetskog rata, znanstveni skup, Omišalj (otok Krk), 28. VI. 2014. Organizatori: Općina Omišalj i Povijesno društvo otoka Krka (poslani referat: Historiografija, otok Krk i Prvi svjetski rat /na temelju radova objavljenih u Krčkom zborniku/)
 • Druga medievisti​čka znanstvena radionica u Rijeci / Second Medieval Workshop in Rijeka, Rijeka, 10. – 11. X. 2014. / 10th-11th October 2014. Organizatori: Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu / Department of History of Faculty of Humanities and Social Sciences at the University of Rijeka and Department of Historical Research of the Institute of Historical and Social Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Zagreb (referat: Egdotika glagoljičnih izvora: notarski spisi, koautor referata dr. sc. Ivan Botica, Staroslavenski institut, Zagreb)
 • Sveučilišna nastava povijesti u Hrvatskoj – tradicija, današnje stanje, perspektive, znanstveni skup, Zagreb, 28. – 29. XI. 2014., organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb) i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (referat: Milan Šufflay i sveučilišna nastava iz pomoćnih povijesnih znanosti)

Organiziranje skupova

 • III. kongres hrvatskih povjesničara, Split – Supetar, 1. – 5. X. 2008., organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb) i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu (član Organizacijskog odbora)
 • „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” – Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) / “I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić” – International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999), otok Krk, Dubašnica, Malinska, 30. i 31. siječnja i 1. veljače 2009., organizatori: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut u Zagrebu, Sveučilišna knjižnica u Rijeci i Općina Malinska-Dubašnica (inicijator i predsjednik Organizacijskog odbora)
 • IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. – Sloboda, Zagreb, 1. – 5. X. 2012., organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb) i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem održan pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske (predsjednik Organizacijskog odbora) 
 • Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu – Tertiary Glagolitic Tradition in European Context, međunarodni znanstveni skup, Zagreb (Hrvatsko katoličko sveučilište), 27. – 28. IX. 2013., organizatori: Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša - Zagreb, Hrvatsko katoličko sveučilište - Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu - Odsjek za povijest, Institut za povijest umjetnosti - Zagreb, Staroslavenski institut - Zagreb (predsjednik Organizacijskog odbora i član Znanstvenog odbora)
 • Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije, znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 29. – 30. XI. 2013., organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb) i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (član i tajnik Pripremnog odbora)
 • Festival povijesti. Kliofest 2014., organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb), Nacionalna i sveučilišna knjižnica (Zagreb), Hrvatski državni arhiv (Zagreb), Zajednica nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore (Zagreb), Udruga za zaštitu prava nakladnika ZANA (Zagreb), Zagreb, 3. – 7. lipnja 2014. Okrugli stol: Znakovi hrvatskog identiteta – o grbovima, heraldici i historiografiji (Zagreb, NSK, 5. VI. 2014.), moderatori: Dubravka Peić Čaldarović i Tomislav Galović, sudionici: Stjepan Ćosić, Željko Heimer, Mario Jareb, Hrvoje Kekez, Mirjana Matijević Sokol i Tijana Trako Poljak.

Gostovanja na inozemnim sveučilištima

 • Central European University (CEU) – Summer University, Budimpešta/Mađarska (program: Conflict and the Law in Medieval Europe), 18-29. srpnja 2005. (dvotjedna stipendija dobivena od CEU-a)
 • Centro italiano di studi sull'alto medioevo (CISAM), Spoleto/Italija (program: LIV Settimana di studio ''Olio e vino nell'alto medioevo''), 20-26. travnja 2006. (jednotjedna stipendija dobivena od Fondazione CISAM)

Popularizacija znanosti

Autor brojnih članaka u kojima na popularan način, ali znanstveno fundiran, promovira povijesne znanosti (usp. npr. niz članaka u godišnjaku Krčki kalendar, časopis Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva, mjesečnik Krčki val i Kvarnerski vez). Redovno sudjeluje u radijskim emisijama iz kulture (Radio O.K., Kras, otok Krk, HRT, Z1), te u predstavljanju knjiga i časopisa. Održao i dalje drži javna predavanja (vidjeti biografiju). Član je brojnih udruga: Povijesno društvo otoka Krka, Krk; Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Zagreb; Matica hrvatska – Odjel za povijest, Zagreb; Društvo za hrvatsku povjesnicu, Zagreb; Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije – Stanak. Predsjednik Nadzornog odbora Humanitarne zaklade ''Andrijana Gržetić'', Dobrinj, otok Krk. 

Nagrade i priznanja

 • Državna nagrada za znanost za 2004. za znanstvene novake, Hrvatski sabor i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (znanstveno područje: humanističke znanosti; znanstveno polje: povijest; znanstvena grana: hrvatska povijest).

Članstva

 • Povijesno društvo otoka Krka, Krk
 • Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Zagreb (tajnik, član Predsjedništva)
 • Matica hrvatska – Odjel za povijest, Zagreb
 • Društvo za hrvatsku povjesnicu, Zagreb
 • Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije – Stanak, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Centar za napredne srednjovekovne studije – Centre for Advanced Medieval Studies, Beograd, Srbija
 • Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo (HGZD) – Croatian Heraldic and Vexillologic Association (CHVA), Zagreb (član Predsjedništva)

Uredništva, organizacijski odbori

Knjige i zbornici

 • Dragutin Nežić, Iz istarske crkvene povijesti, izd. Josip Turčinović d.o.o. i Pazinski kolegij – klasična gimnazija, Pazin 2000., 240 str. (član Uređivačkog kolegija)
 • Spomenica Filipa Potrebice, ur. Mirjana Matijević Sokol, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek za povijest – FF-press – Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje – Slavonski Brod, 2004., 524 str. (stručni suradnik u Uredničkom odboru)
 • Biblioteka Orbis Latinus, knj. 1: Paulus Diaconus, Historia Langobardorum – Pavao Đakon, Povijest Langobarda, priredili i preveli Robert Šćerbe, Hrvoje Šugar, komentar i studije Tomislav Galović, Ivo Goldstein, Hrvoje Gračanin, Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2010., 406 str. (jedan od inicijatora i član Uredništva)
 • „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” – Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa  o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) / “I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić” – Conference Papers from the International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999), priredio / edited by Tomislav Galović, Malinska – Rijeka – Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Općina Malinska-Dubašnica, 2011., 844 str./pp. (zbornik radova s međunarodnom recenzijom)
 • Petar Runje, Prema izvorima II. Rasprave i članci o hrvatskim franjevcima trećoredcima glagoljašima, Krk – Zagreb: Povijesno društvo otoka Krka (Krčki zbornik, sv. 68. Posebno izdanje, sv. 61.) i Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša (Biblioteka Novaja i vethaja, knj. 9), 2012., 294 str. (urednik i priređivač)
 • IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. – Sloboda. Zbornik sažetaka, ur.  Tomislav Galović i Željko Holjevac, Zagreb: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012., 196 str.
 • Anđelko Badurina, Inventar samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734.  – 1878.), Rijeka – Zagreb: Glosa d.o.o. i Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša (Monumenta glagolitica Tertii ordinis regularis sancti Francisci in Croatia, vol. I. / Glagoljski spomenici Trećega franjevačkog reda u Hrvatskoj, sv. 1.), 2013., 262 str. (urednik i priređivač, koautor predgovora i priloga)
 • Međunarodni znanstveni skup: Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu (Zagreb, 27. – 28. IX. 2013.) – Raspored rada i sažetci izlaganja / International Scientific Conference: Tertiary Glagolitic Tradition in European Context (Zagreb, 27 – 28 September 2013) – Schedule of Proceedings and Summaries of Contributions, ur./eds. Ivan Botica, Tomislav Galović, Kristijan Kuhar, Zagreb: Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša – Zagreb, Hrvatsko katoličko sveučilište – Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu/FF-press, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Institut za povijest umjetnosti – Zagreb, Staroslavenski institut – Zagreb, 2013., 100 str.
 • Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem: Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije (Zagreb, 29. – 30. XI. 2013.) – Raspored rada i sažetci izlaganja, ur. Tomislav Galović, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – FF-press, Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti – Zagreb, Društvo za hrvatsku povjesnicu – Zagreb, 2013., 36 str.
 • Stanko Josip Škunca, Prošlost Crkve u Istri, Pazin: Državni arhiv u Pazinu (Posebno izdanje Državnog arhiva u Pazinu, sv. 31), 2014. (član Uredništva)

Periodičke publikacije

 • Krčki zbornik (ISSN 0455-0609) i Posebno izdanje Povijesnog društva otoka Krka (ISSN 1333-2287), Povijesno društvo otoka Krka, Krk (od prosinca 2009. član Uredničkog odbora i izvršni urednik); Mala knjižnica Krčkog zbornika, Povijesno društvo otoka Krka, Krk (član Uredništva od prosinca 2009.)
 • Monumenta glagolitica Tertii ordinis regularis sancti Francisci in Croatia / Glagoljski spomenici Trećega franjevačkog reda u Hrvatskoj /ISSN 1848-848X/ (član Redakcije)
 • Fontes – izvori za hrvatsku povijest (ISSN 1330-6804), časopis Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu (član Uredništva od 2013.)

Znanstveni i organizacijski odbori

 • III. kongres hrvatskih povjesničara, Split – Supetar, 1. – 5. X. 2008., organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb) i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu (član Organizacijskog odbora)
 • „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” – Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) / “I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić” – International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999), otok Krk, Dubašnica, Malinska, 30. i 31. siječnja i 1. veljače 2009., organizatori: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut u Zagrebu, Sveučilišna knjižnica u Rijeci i Općina Malinska-Dubašnica (inicijator i predsjednik Organizacijskog odbora)
 • IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. – Sloboda, Zagreb, 1. – 5. X. 2012., organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb) i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem održan pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske (predsjednik Organizacijskog odbora) 
 • Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu – Tertiary Glagolitic Tradition in European Context, međunarodni znanstveni skup, Zagreb (Hrvatsko katoličko sveučilište), 27. – 28. IX. 2013., organizatori: Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša - Zagreb, Hrvatsko katoličko sveučilište - Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu - Odsjek za povijest, Institut za povijest umjetnosti - Zagreb, Staroslavenski institut - Zagreb (predsjednik Organizacijskog odbora i član Znanstvenog odbora)
 • Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije, znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 29. – 30. XI. 2013., organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb) i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (član i tajnik Pripremnog odbora)
 • Festival povijesti. Kliofest 2014., organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb), Nacionalna i sveučilišna knjižnica (Zagreb), Hrvatski državni arhiv (Zagreb), Zajednica nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore (Zagreb), Udruga za zaštitu prava nakladnika ZANA (Zagreb), Zagreb, 3. – 7. lipnja 2014. Okrugli stol: Znakovi hrvatskog identiteta – o grbovima, heraldici i historiografiji (Zagreb, NSK, 5. VI. 2014.), moderatori: Dubravka Peić Čaldarović i Tomislav Galović.

Bibliografija

Knjige

 • O Dubašnici i njezinim ljudima. Prinosi za povijest dubašljanskoga kraja na otoku Krku, Rijeka: Općina Malinska-Dubašnica, Malinska – Izdavačka kuća Adamić, Rijeka – Povijesno društvo otoka Krka, Krk (Krčki zbornik, sv. 48., Posebno izdanje Povijesnog društva otoka Krka, sv. 42.), 2004., 272 str.
 • Krčki zbornik 50. jubilarni svezak. Pregled rada Povijesnog društva otoka Krka i bibliografija Krčkog zbornika, Krk: Povijesno društvo otoka Krka – Liber d.o.o. Rijeka, 2006., 416 str.

Knjige u suautorstvu

 • Perica DUJMOVIĆ – Tomislav GALOVIĆ, Plovanska crikva svetoga Apolinara (150 godina dubašljanske župne crkve u Bogovićima), Malinska: Župa sv. Apolinara b. m. – Dubašnica, Bogovići i Općina Malinska-Dubašnica, Malinska; izvršni nakladnik Glosa d.o.o. Rijeka, 2008., 160 str. /koautor Perica Dujmović/
 • Paulus Diaconus, Historia Langobardorum – Pavao Đakon, Povijest Langobarda, priredili i preveli Robert ŠĆERBE i Hrvoje ŠUGAR, komentar i popratne tekstove napisali Tomislav GALOVIĆ, Ivo GOLDSTEIN, Hrvoje GRAČANIN, Zagreb: Nakladni zavod Globus (Biblioteka Orbis Latinus), 2010., 406 str. – T. Galović je autor studije o piscu i djelu (str. 303-338; 376-385), koautor komentara (206-282), jedan od urednika i pokretača biblioteke Orbis Latinus.

Brošure

 • Perica DUJMOVIĆ – Tomislav GALOVIĆ, Stoljeće i pol župne crkve sv. Apolinara u Bogovićima (1857 – 2007), Malinska: Župa sv. Apolinara b. m. – Dubašnica, Bogovići i Općina Malinska-Dubašnica, Malinska (izvršni nakladnik Glosa d.o.o. Rijeka), 2007., 24 str. (Riassunto; Summary; Zusammenfassung)
 • Mirjana MATIJEVIĆ SOKOL – Tomislav GALOVIĆ – Ivan BOTICA, Privilegia fundationis monasterii sanctae Mariae Czriqueniczae – Fundacijske isprave samostana svete Marije u Crikvenici, Crikvenica: Grad Crikvenica (izvršni nakladnik Glosa d.o.o. Rijeka), 2008., 20 str.
 • Mirjana MATIJEVIĆ SOKOL – Tomislav GALOVIĆ – Ivan BOTICA, Privilegia fundationis monasterii sanctae Mariae Czriqueniczae – Fundacijske isprave samostana svete Marije u Crikvenici, II. izdanje, Crikvenica: Grad Crikvenica (izvršni nakladnik Glosa d.o.o. Rijeka), 2011., 20 str.
 • Tomislav GALOVIĆ – Zrinka NIKOLIĆ JAKUS – Zdenka JANEKOVIĆ RÖMER – Željko RADIĆ, 725 godina Vinodolskog zakonika – 725 godina suzbijanja korupcije u Hrvatskoj, ur. Zorislav Antun Petrović, Zagreb: Udruga Kultura i etika, 2013. (autor poglavlja: Vinodolski zakon – 725 godina poslije, str. 7-19)

Rasprave i članci

 • Izvori i literatura o srednjovjekovnim crkvenim objektima Sv. Martinu i Sv. Apolinaru na otoku Krku, Croatica Christiana periodica XXVI (2002) 50: 29-49. (Summary: Sources and literature about ecclesiastical edifices of St. Martin and St. Apolinarius on the island of Krk) /koautor Perica Dujmović/
 • Biobibliografski prilog o dr. Josipu Nagyu (1884 – 1981), Arhivski vjesnik XLV (2002): 227-265. (Zusammenfassung: Ein biobibliographischer Beitrag über dr. Josip Nagy /1884 – 1981/)
 • Kako je Ivan Milčetić prikazao prošlost svoga rodnoga kraja (ili 'Arkeologično-istorične crtice s hrvatskih otoka' i Dubašnica u njima), Historijski zbornik LV/2002 (2003): 237-245. (How Ivan Milčetić presented the history of the area of his birt)  
 • Inventar i stanje glagoljskih rukopisa u arhivu župe Sv. Apolinara mučenika – Dubašnica na otoku Krku, Arhivski vjesnik XLVI (2003): 209-220. (Zusammenfassung: Gegenwärtiger Zustand der glagolitischen Handschriften im Pfarrarchiv des Märtyrers St. Apollinarius – Dubašnica /Insel Krk/ und dazu vorhandene Findhilfsmittel)
 • Pregled povijesti Dubašnice na otoku Krku/ Dubašnica – Land und Leute, Panonski ljetopis – Pannonisches Jahrbuch 2004 – Pannon Ėvkönyv 2004 – Panonski letopis 2004, Pinkovac – Güttenbach: Pannonisches Institut, 2004., str. 345-352. 
 • Kronološki aspekti hrvatske integriranosti u srednjovjekovnoj Europi, Historijski zbornik LVIII/2005 (2006): 39-52. (Zusammenfassung: Chronologische Aspekte der Integration Kroatiens ins mittelalterliche Europa)
 • Branko Fučić i Dubašnica, Riječki teološki časopis XV (2007) 1/29/: 219-233. (Zusammenfassung: Branko Fučić und Dubašnica)
 • Inscriptiones Latinae Croatorum: Natpis u župnoj crkvi sv. Apolinara u Bogovićima na otoku Krku (sign. ILC BOG1), Nuntius – časopis Hrvatskoga društva klasičnih filologa XVII/2007 (2008) 30/1/: 8-13. /koautor Perica Dujmović/
 • Prilog bibliografiji radova o heraldici (s posebnim osvrtom na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu), Arhivski vjesnik LI (2008): 161-226. (Summary: Contribution to the bibliography of works on heraldry – with special respect to Croatia and Bosnia and Herzegovina) /koautor Emir O. Filipović/
 • Dubašljanski Porat na otoku Krku – od prvih svjedočanstava života do suvremenih dana (skica namjesto pogovora), u: Augustin Šabalja, Porat i Portani u 19. i 20. viku, Porat: Općina Malinska-Dubašnica i Turistička zajednica općine Malinska, 2009., str. 59-66. i Izbor iz izvora i literature, str. 69-71.
 • Benediktinci – izvorište hrvatske trojezične i tropismene kulture u srednjem vijeku, u: Humanitas et litterae. Zbornik u čast Franje Šanjeka, ur. Lovorka Čoralić i Slavko Slišković, Zagreb: Dominikanska naklada Istina (Dominikanska baština, knj. 6) i Kršćanska sadašnjost (Analecta Croatica Christiana, sv. 40), 2009., str. 777-786. (Summary: Benedictines – fountain of tri-lingual and tri-literal culture of Croatia in the Middle Ages)
 • Hrvatska heraldička periodika: Vitezović i Glasnik heraldike, Arhivski vjesnik LII (2009): 81-127. (Summary: Croatian Heraldic Periodicals: Vitezović and Glasnik heraldike /Heraldry Bulletin/)
 • Izbor iz bibliografije akademika Branka Fučića, u: Branko Fučić 1920. – 1999., Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Razred za likovne umjetnosti (Spomenica preminulim akademicima, sv. 147), 2009., str. 23-31. [Tiskarskom omaškom ime priređivača bibliografije nije otisnuto!]
 • Od slike do pisma: bio-bibliografski prilog o Branku Fučiću (1920. – 1999.), Zbornik Nikše Stančića, ur. Iskra Iveljić, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek za povijest i Zavod za hrvatsku povijest – FF-press, 2011., str. 343-359. (Summary: From the Wall Paintings to the Glagolitic Script: Contribution to Bio-Bibliography of Branko Fučić /1920-1999/)
 • Iz rada na cjelokupnoj bibliografiji Branka Fučića, u: „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” – Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa  o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) / “I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić” – Conference Papers from the International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999), priredio / edited by Tomislav Galović, Malinska – Rijeka – Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Općina Malinska-Dubašnica, 2011., str. 161-174. (Summary: From Work on the Comprehensive Bibliography of Branko Fučić’s Writings) /koautor Ivan Botica/
 • Miho Barada kao nastavnik pomoćnih povijesnih znanosti i profesor hrvatske povijesti, Povijesni prilozi XXX (2011) 40: 45-61 (Summary: Miho Barada as a teacher of auxiliary historical disciplines and professor of Croatian history)
 • Bibliografija radova Mihe Barade, Povijesni prilozi XXX (2011) 40: 81-93. (A bibliography of the work of Miho Barada)
 • Vjesnik Staroslavenske akademije u Krku (1912 – 2012), Krčki kalendar 2012. (2011): 43-47.
 • Profesor Jakov Stipišić (1920. – 2010.), Historijski zbornik, god. LXIV, br. 1, Zagreb 2011., str. 287-297. – životopis s bibliografijom /koautorica Mirjana Matijević Sokol/
 • Fra Petar Runje – povjesničar franjevaštva i istraživač hrvatskog glagoljaštva, u: Petar Runje, Prema izvorima II. Rasprave i članci o hrvatskim franjevcima trećoredcima glagoljašima, Krk – Zagreb: Povijesno društvo otoka Krka (Krčki zbornik, sv. 68. Posebno izdanje, sv. 61.) i Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša (Biblioteka Novaja i vethaja, knj. 9), 2012., str. 241-263. /koautor Ivan Botica/
 • Arhiv Rogovske opatije, Arhivski vjesnik – Bulletin d'archives 55 (2012): 103-116. (Summary: The Rogovo Abbey archives)
 • Prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol – biobibliographica sexagenariae dicata, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 44 (2012): 61-89. (Summary: Prof. Dr. Mirjana Matijević Sokol – biobibliographica sexagenariae dicata) /koautor Ivan Botica/
 • O. dr. sc. Anđelko Badurina, franjevac i povjesnik umjetnosti. Pola stoljeća znanstvenoga rada, u: Anđelko Badurina, Inventar samostana sv. Marije Magdalene u Portu na otoku Krku (1734.  – 1878.), Rijeka – Zagreb: Glosa d.o.o. i Provincijalat franjevaca trećoredaca glagoljaša (Monumenta glagolitica Tertii ordinis regularis sancti Francisci in Croatia, vol. I. / Glagoljski spomenici Trećega franjevačkog reda u Hrvatskoj, sv. 1.), 2013., str. 223-262. /koautor Perica Dujmović/
 • Josip Matasović kao profesor pomoćnih povijesnih znanosti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u: Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti. Zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu 23. – 24. studenoga 2012., ur. Suzana Leček, Slavonski Brod – Zagreb: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje - Slavonski Brod (Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia – Posebna izdanja, knj. 14), Hrvatski državni arhiv - Zagreb, Društvo za hrvatsku povjesnicu - Zagreb, 2013., str. 243-276. (Summary: Josip Matasović as a Professor of Auxiliary Sciences of History at the Department of History of the Faculty of Philosophy in Zagreb)
 • Ego a puero baptizatus fui et litteras Latinas didici… – prilog proučavanju latinske pismenosti u srednjovjekovnoj Bosni (s posebnim osvrtom na 15. stoljeće), u: Stjepan Tomašević (1461.-1463.) – slom srednjovjekovnoga Bosanskog Kraljevstva. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 11. i 12. studenoga 2011. godine u Jajcu, ur. Ante Birin, Zagreb – Sarajevo: Hrvatski institut za povijest u Zagrebu i Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu, 2013., 179-219. (Summary: Ego a puero baptizatus fui et litteras Latinas didici... – A Contribution to the Study of Latin Writing/Literacy in the Medieval Bosnia with a Special Consideration of the Fifteenth Century)
 • Benediktinci i benediktinke u Biogradu u ranom srednjem vijeku, u: Glagoljica i glagoljaštvo u biogradskom kraju. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Glagoljica na biogradskom području održanoga 17. studenoga 2012. u Biogradu, ur. Vjekoslav Ćosić, Biograd – Zadar: Grad Biograd, Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Sveučilište u Zadru, 2014., str. 95-116. (Summary: Benedictine monks and nuns in Biograd in the early Middle Ages)
 • Sv. Dujam i sv. Anastazije u hagiotopografiji Hrvatske, u: Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Splitu od 26. do 27. rujna 2011. Pokrovitelj: Pontificio Comitato di Scienze Storiche, ur. Joško Belamarić, Bratislav Lučin, Marko Trogrlić i Josip Vrandečić, Split: Književni krug Split (Biblioteka Knjiga Mediterana 76) i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu (Prinosi i rasprave / Contributiones et studia 4), 2014., str. 415-439 + 2 zemljovida, 1 grafikon, 11 slika (Summary: St Domnius and St Anastasius in the Hagiotopography of Croatia) /koautor o. fra Anđelko Badurina/
 • Glagoljična pismenost srednjovjekovne Dubašnice (s osvrtom na početke hrvatskoglagoljskoga notarijata na otoku Krku), Zbornika radova s Prve medievističke znanstvene radionice u Rijeci, ur. Kosana Jovanović i Suzana Miljan, Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci (e – izdanja [ISBN – 978-953-7975-10-4]), 2014., str. 55-71. (Summary: Glagolitic literacy of medieval Dubašnica /with an overview of the beginnings of Croatian Glagolitic notary service on the island of Krk/) /koautor Ivan Botica/ - dostupno na: http://www.ffri.uniri.hr/hr/povjerenstva-i-odbori/izdavacka-djelatnost.html

CROSBI: bib.irb.hr

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.