dr. sc. Tomislav Galović, izv. prof. dr. sc. / viši znanstveni suradnik

dr. sc. Tomislav Galović, izv. prof. dr. sc. / viši znanstveni suradnik

Odsjek za povijest i Zavod za hrvatsku povijest
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ivana Lučića 3, Zagreb
 +385 (0)1 4092 156
tgalovic@ffzg.hr, galovic.tomislav@gmail.com
theta.ffzg.hr

Područje istraživanja

hrvatska srednjovjekovna povijest (politička, crkvena, kulturna); pomoćne povijesne znanosti (paleografija, diplomatika, kronologija, egdotika, heraldika); latinska i hrvatska glagoljička, ćirilička i latinička pisana kultura; benediktinci, franjevci; fenomen glagoljaštva; povijest otoka Krka

Radno iskustvo

 • od 2003. do danas zaposlen na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek za povijest i Zavod za hrvatsku povijest).
 • 2003. – znanstveni novak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2010. – viši asistent, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2012. – znanstveni suradnik u znanstvenom području humanističkih znanosti – znanstvenom polju povijesti
 • 2014.  – znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana pomoćne povijesne, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • 2020. – viši znanstveni suradnik u znanstvenom području humanističkih znanosti – znanstvenom polju povijesti
 • 2020.  – znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana pomoćne povijesne, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • od akad. god. 2014./2015. vanjski suradnik Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • od 2010. tajnik i član Predsjedništva Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti (HNOPZ), krovne strukovne organizacije hrvatskih povjesničara.
 • od 2011. član stručne radne skupine za povijest pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO)

Obrazovanje

 • 5. 2. 2003. Profesor povijesti. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek za povijest (diplomski rad Crkvene prilike na otoku Krku od V. do XII. stoljeća)
 • 1. 7. 2005. Diplomirani arhivist. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek za informacijske znanosti (diplomski rad Problematika datiranja isprava u I. svesku Supplementa Codicis diplomatici Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae)
 • 31. 10. 2017. Profesor latinskoga jezika i rimske književnosti. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za klasičnu filologiju (diplomski rad Isprave na latinskom jeziku iz 15. stoljeća u Bartolijevu zborniku I.)
 • 20. 7. 2010. Doktor humanističkih znanosti, polja povijesti, znanstvene grane pomoćnih povijesnih znanosti te hrvatske i svjetske srednjovjekovne povijesti. Poslijediplomski studij hrvatske povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2004. – 2010.). Doktorska disertacija: Libellus Policorion – Rogovski kartular (diplomatičko-povijesna analiza), mentor prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, Zagreb, 2010., sv. 1, 477 str. (rasprava); sv. II, 239 str. (faksimil i kritičko izdanje izvornika)

Usavršavanje

 • Central European University (CEU) – Summer University, Budimpešta/Mađarska (program: Conflict and the Law in Medieval Europe), 18-29. srpnja 2005. (dvotjedna stipendija dobivena od CEU-a)
 • Centro italiano di studi sull'alto medioevo (CISAM), Spoleto/Italija (program: LIV Settimana di studio ''Olio e vino nell'alto medioevo''), 20-26. travnja 2006. (jednotjedna stipendija dobivena od Fondazione CISAM)
 • Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu - International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages University of Zagreb (IRCLAMA), Skradin – Bribir (program/radionica: Rasuta baština Bribira i Skradina – identificiranje, obrada, evidencija i stanje resursa), 18-28. lipnja 2008. (stipendija dobivena od MIC-a za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu)
 • Hanoi National University of Education, Hanoi, Vietnam, 22. – 25. VIII. 2019. (pozvani gostujući istraživač)

Znanstveni projekti

 • Hrvatska društva u razvijenom i kasnom srednjem vijeku, voditelj: akademik Tomislav Raukar, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, br. 0130466, (u statusu znanstvenoga novaka od prosinca 2003. do siječnja 2007.).
 • Monumenta mediaevalia varia, voditelj: prof. dr. sc. Neven Budak, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, br. 130-1300620-0641 (u statusu znanstvenoga novaka od siječnja 2007. do svibnja 2014.)
 • Znanstveni cenatr izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, Zagreb, voditelj: prof. dr. sc. Milan Mihaljević, Staroslavenski institut, Zagreb (od utemeljenja 2014. član i suradnik)
 • Izvori, pomagala i studije za hrvatsku povijest od srednjeg vijeka do kraja dugog 19. stoljeća, voditelj: dr. sc. Damir Karbić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (Zagreb), Istraživački projekt odobren i financiran od Hrvatske zaklade za znanost, Zagreb (šifra: 6547, projekt odobren 2015.) (suradnik)
 • Hrvatskoglagoljski notarijat otoka Krka. Notari Dubašnice, znanstveno-nakladnički projekt poduprt od Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, glavni nositelji projekta: Hrvatski državni arhiv u Zagrebu; sunositelji projekta: Staroslavenski institut u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Povijesno društvo otoka Krka (2014. – 2016.) (inicijator i suradnik)
 • Epigrafska istraživanja 2015., jednogodišnji projekt Sveučilišta u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić (suradnik)
 • Epigrafička istraživanja i interpretativni modeli 2016., jednogodišnji projekt Sveučilišta u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić (suradnik)
 • Epigrafička istraživanja i interpretativni modeli 2017., jednogodišnji projekt Sveučilišta u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić (suradnik)
 • Suradnik (koautor) monografije Putovima Frankopana. Frankopanska baština u Primorsko-goranskoj županiji (2018.) koja je izrađena u sklopu projekta „Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana“ koji provodi Primorsko-goranska županija (sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj) uz suradnju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (suradnik)
 • Epigrafička istraživanja 2018: natpisi kao medij komunikacije u predmoderno doba, jednogodišnji projekt Sveučilišta u Zagrebu, voditelj prof. dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić (suradnik)
 • Pisana baština Rogovske opatije – Stručno-znanstveni projekt (I. dio), program Arhivske djelatnosti za 2018. godinu prijavljen pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske i provođena u Državnom arhivu u Zadru (voditelj: dr. sc. Ante Gverić, Zadar) (suradnik)
 • Epigrafička istraživanja 2019.: natpisi kao medij komunikacije u predmoderno doba 2., jednogodišnji projekt Sveučilišta u Zagrebu, voditelj doc. dr. sc. Jelena Marohnić (suradnik)
 • Digitalizacija kamene heraldičke baštine grada Šibenika, Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo (HGZD), Voditelj projekta: Marko Radeljić, mag. univ. hist. (nadzorni odbor)
 • Hrvatska glagoljica (https://glagoljica.hr/) – projekt Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu u suradnji s hrvatskim znanstvenim i baštinskim ustanovama (suradnik na projektu)
 • Digitalizacija arhivskoga gradiva u Arhivu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i razvitak digitalne humanistike II (DAFF), u okviru Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu, voditelj dr. sc. Hrvoje Stančić, red. prof., predstojnik je Katedre za arhivistiku i dokumentalistiku Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti (suradnik na projektu)
 • Epigrafička istraživanja 2020.: natpisi kao medij komunikacije u predmoderno doba 3., institucijski istraživački projekt u 2020. Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu /potpore Sveučilišta u Zagrebu/, voditelj doc. dr. sc. Tomislav Galović / od rujna voditeljica doc. dr. sc. Jasmina Osterman/ (suradnik)

Sudjelovanje u radu stručnih projekata:

 • Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku, Udruga Kultura i etika, Zagreb i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, voditelji Zorislav Antun Petrović i dr. sc. Nina Ožegović, Zagreb 2015./2016. (suradnik)

Aktivnosti

Javna predavanja

 • Predstavljanje knjige – dr. Dragutin Nežić, Iz istarske crkvene povijesti. O knjizi govorili: msgr. Antun Hek, Josipa Cvelić, Tomislav Galović. Voditelj: Perica Dujmović. Organizator: župa Dubašnica i Općina Malinska-Dubašnica, kapela Sv. Nikole u Malinskoj, 6. siječanja 2001. (referat: Krčani i Krčka biskupija u knjizi biskupa Nežića)
 • Tribina o prof. Ivanu Milčetiću (Milčetići, 1853. – Varaždin, 1921.). Predavači: mr. Sanja Zubčić, dr. Milan Radić, Tomislav Galović. Voditelj: Perica Dujmović. Organizatori: župa Sv. Apolinara m. – Dubašnica, Općina Malinska-Dubašnica i Povijesna udruga otoka Krka, kapela Sv. Nikole u Malinskoj, 2. ožujka 2002. (referat: Prof. Ivan Milčetić-Matina i prošlost Dubašnice)
 • Svečana akademija akademiku Branku Fučiću u spomen (1920. – 1999.) – Dubašnica 31. siječnja 1999. – 2007., organizatori: Osnovna škola ''Fran Krsto Frankopan'' Krk, Područna škola ''Dubašnica'' Bogovići, Župa sv. Apolinara – Dubašnica, Općina Malinska-Dubašnica, Bogovići 31. siječnja 2007. (referat: Tko je Branko Fučić)
 • Sjećanje na don Mihu Baradu (1889 – 1957) – skup povodom 50. godišnjice smrti, Muzej grada Trogira i Grad Trogir, Trogir, 10. ožujka 2008. (referat: Miho Barada kao nastavnik pomoćnih povijesnih znanosti i profesor hrvatske povijesti)

Pozvana predavanja

 • Academia Ragusina: On the Survival of Culture from the Fall of the Western Roman Empire to the Invention of Printing / Kulturna kretanja od pada Zapadnog Rimskoga Carstva do pronalaska tiska (Dubrovnik, April 13-18 2009 / 13. – 18. travnja 2009.). Organizatori: Euroclassica, Hrvatsko društvo klasičnih filologa, Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Institut Latina et Graeca, Biskupijska klasična gimnazija ''Ruđera Boškovića'' u Dubrovniku, Klasična gimnazija u Zagrebu i Gimnazija Dubrovnik (pozvano predavanje: Scriptura Beneventana – Example of European Calligraphic Script in the Middle Ages / Scriptura Beneventana – primjer kaligrafskog pisma europskog srednjovjekovlja)
 • 725 godina Vinodolskog zakonika – 725 godina sprečavanja sukoba interesa u Hrvatskoj, okrugli stol u organizaciji Transparency International Hrvatska, Hrvatski sabor (dvorana Ivana Mažuranića), Zagreb, 6. V. 2013. (pozvano predavanje: Vinodolski zakon – 725 godina poslije)
 • Stručni skup Županijskog stručnog vijeća nastavnika povijesti srednjih strukovnih škola Grada Zagreba. Organizator: Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb. Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb, 22. XI. 2014. (pozvano predavanje: Hrvatska glagoljička, ćirilička i latinička pisana kultura u ranom srednjem vijeku)

Izlaganja na skupovima

 • II. kongres hrvatskih povjesničara, Pula, 29. IX. – 3. X. 2004., Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti – Zagreb i Filozofski fakultet u Puli Sveučilišta u Rijeci (referat: Kronološki aspekti hrvatske integriranosti u srednjovjekovnoj Europi)
 • Miho Barada (1889.–1957.) – Znanstveni skup povodom 50. godišnjice smrti, Hrvatski institut za povijest u Zagrebu i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 20. studenog 2007. (referat: Miho Barada kao nastavnik pomoćnih povijesnih znanosti i profesor hrvatske povijesti)
 • III. kongres hrvatskih povjesničara, Split – Supetar, 2. – 4. IX. 2008., Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti – Zagreb i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu (referat: Benediktinci – izvorište hrvatske trojezične i tropismene kulture u srednjemu vijeku)
 • „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” – Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) / “I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić” – International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999), Malinska – Dubašnica, 30. I. – 1. II. 2009., Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut u Zagrebu, Sveučilišna knjižnica u Rijeci i Općina Malinska-Dubašnica (uvodni referat i referat: Iz rada na cjelokupnoj bibliografiji Branka Fučića, u suradnji s Ivanom Boticom)
 • Academia Ragusina: On the Survival of Culture from the Fall of the Western Roman Empire to the Invention of Printing / Kulturna kretanja od pada Zapadnog Rimskoga Carstva do pronalaska tiska (Dubrovnik, April 13-18 2009 / 13. – 18. travnja 2009.). Organizatori: Euroclassica, Hrvatsko društvo klasičnih filologa, Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Agencija za odgoj i obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Institut Latina et Graeca, Biskupijska klasična gimnazija ''Ruđera Boškovića'' u Dubrovniku, Klasična gimnazija u Zagrebu i Gimnazija Dubrovnik. (Lecture / Predavanje: Scriptura Beneventana – Example of European Calligraphic Script in the Middle Ages / Scriptura Beneventana – primjer kaligrafskog pisma europskog srednjovjekovlja)
 • Academia Ragusina secunda: Postclassical Inheritance of Classical Languages – Humanisme on the Threshold of the Renaissance / L'humanisme au seuil de la renaissance / Humanizam na pragu renesanse (Dubrovnik, 26th – 30th April 2011 / 26. – 30. travnja 2011.). Organizatori: Euroclassica, Hrvatsko društvo klasičnih filologa, Odsjek za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Agencija za odgoj i obrazovanje, Institut Latina et Graeca, Gimnazija Dubrovnik i Biskupijska klasična gimnazija ''Ruđera Boškovića'' u Dubrovniku (Lecture and Workshop / Predavanje i radionica: Dubrovačka epigrafička baština renesansnog doba / The Epigraphic Heritage of the Renaissance Period in Dubrovnik / Patrimoine epigraphique de la Renaissance a Dubrovnik)
 • Krbava i Udbina: baština, istraživanja, perspektive, okrugli stol, Udbina, Crkva hrvatskih mučenika, 15. rujna 2011. Organizatori: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić i Hrvatski institut za povijest, Zagreb (referat: Codex Corbaviensis, koautor referata dr. sc. Ivan Botica)
 • Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst, međunarodni znanstveni skup, Split, Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU, 26. i 27. rujna 2011. u okviru manifestacije Knjiga Mediterana 2011. (Split, 25. rujna – 1. listopada 2011.). Organizatori: Književni krug Split i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu pod pokroviteljstvom Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Vatikan (referat: Sv. Dujam i sv. Anastazije u hagiotopografiji Hrvatske, koautor referata dr. sc. fra Anđelko Badurina, znanstveni savjetnik u m. Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu)
 • "Stjepan Tomašević (1461. – 1463.): slom srednjovjekovnog Bosanskog Kraljevstva'', međunarodni znanstveni skup, Jajce, Bosna i Hercegovina, 11. – 12. studenog 2011. Organizatori: Hrvatski institut za povijest, Zagreb i Katolički bogoslovni fakultet, Sarajevo /pridružena članica Univerziteta u Sarajevu/ (referat: “Ego a puero baptizatus fui et litteras Latinas didici…“ – prilog proučavanju latinske pismenosti u srednjovjekovnoj Bosni /s posebnim osvrtom na 15. stoljeće/)
 • IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. – Sloboda, Zagreb, 1. – 5. X. 2012. Organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb) i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (referat: Rogovska opatija u srednjem vijeku)
 • Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju, međunarodni znanstveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. – 6. X. 2012. Organizatori: Staroslavenski institut (Zagreb), Krčka biskupija (Krk) i Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (referat: Hrvatskoglagoljski notarijat u europskom kontekstu, koautor referata dr. sc. Ivan Botica, znanstveni suradnik Staroslavenskog instituta u Zagrebu)
 • Skradin i Hrvatska u doba bana Pavla Šubića / Skradin and Croatia in the Times of Ban Paul Šubić, međunarodni znanstveni skup, Skradin, 9. – 10. XI. 2012. Organizatori: Grad Skradin, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu i Odsjek za povijesne znanosti HAZU u Zagrebu (referat: Posjedi Rogovske opatije na skradinskom području)
 • Glagoljica na biogradskom području, znanstveni skup, Biograd na Moru, 17. XI. 2012. Organizatori: Grad Biograd na Moru, Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Sveučilište u Zadru (referat: Benediktinci i benediktinke u Biogradu u ranom srednjem vijeku)
 • Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti, znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Slavonski Brod, 23. – 24. XI. 2012. Organizatori: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje (Slavonski Brod), Hrvatski državni arhiv (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb) i Gradska knjižnica Slavonski Brod (referat: Josip Matasović kao profesor pomoćnih povijesnih znanosti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
 • Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu – Tertiary Glagolitic Tradition in European Context, međunarodni znanstveni skup, Zagreb (Hrvatsko katoličko sveučilište), 27. – 28. IX. 2013., organizatori: Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša - Zagreb, Hrvatsko katoličko sveučilište - Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu - Odsjek za povijest, Institut za povijest umjetnosti - Zagreb, Staroslavenski institut – Zagreb (referat: Fra Stjepan M. Ivančić kao povjesničar)
 • Prva medievistička znanstvena radionica u Rijeci, Rijeka, 11. X. 2013. Organizatori: Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu (referat: Hrvatskoglagoljski notarijat otoka Krka s osvrtom na Dubašnicu, koautor referata dr. sc. Ivan Botica, Staroslavenski institut, Zagreb)
 • Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije, znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 29. – 30. XI. 2013., organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb) i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (referat: Teme iz povijesti otoka Krka u opusu Nade Klaić)
 • Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti, znanstveni skup, Biograd na Moru, 25. IV. 2014., organizatori: Ogranak Matice hrvatske u Zadru i Općina Pakoštane (referat: Rogovska opatija i Vrana)
 • Druga medievisti​čka znanstvena radionica u Rijeci / Second Medieval Workshop in Rijeka, Rijeka, 10. – 11. X. 2014. / 10th-11th October 2014. Organizatori: Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu / Department of History of Faculty of Humanities and Social Sciences at the University of Rijeka and Department of Historical Research of the Institute of Historical and Social Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Zagreb (referat: Egdotika glagoljičnih izvora: notarski spisi, koautor referata dr. sc. Ivan Botica, Staroslavenski institut, Zagreb)
 • Sveučilišna nastava povijesti u Hrvatskoj – tradicija, današnje stanje, perspektive, znanstveni skup, Zagreb, 28. – 29. XI. 2014., organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb) i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (referat: Milan Šufflay i sveučilišna nastava iz pomoćnih povijesnih znanosti)
 • Stanje i perspektive arhivske glagoljske baštine, međunarodna arhivistička konferencija / The State and the Outlook of Archival Glagolitic Heritage – International Archival Convention, 28. V. 2015. (Državni arhiv u Pazinu) i 29. V. 2015. (Državni arhiv u Rijeci), organizatori: Državni arhiv u Pazinu u suradnji s Hrvatskim državnim arhivom, ICARUS-om (International Center for Archival Research) i Državnim arhivom u Rijeci (referat: Glagoljica u sveučilišnoj nastavi: primjer kolegija Hrvatska epigrafija i paleografija na Filozofskom fakulte­tu Sveučilišta u Zagrebu / The glagolitic alphabet in university teaching: the example of a course Croatian epigraphy and palaeography, a course at Faculty of Humanities and Social Sciences at the University of Zagreb, koautor referata dr. sc. Ivan Botica, Staroslavenski institut, Zagreb)
 • International Medieval Congress 2015: Special Thematic Strand: 'Reform and Renewal', Leeds, United Kingdom, 6-9 July 2015, organizator: University of Leeds, Faculty of Arts, Institute for Medieval Studies (referat: Monastic Reforms in Croatia: An Example of the Rogovo Benedictine Abbey in the Middle Ages)
 • Međunarodna konferencija: Dobri stari zakoni. Tradicija suzbijanja korupcije u Hrvatskoj – Good Old Laws. The Tradition of Combating Corruption in Croatia, Bruxelles, Belgium, 14. X. 2015., organizator: European Parliament – Europski parlament, Group of the Greens/European Free Alliance, Bruxelles (referat: Pravni spomenici na hrvatskom jeziku – Vinodolski zakon, Krčki-Vrbnički statut / Legal monuments in Croatian: an Example of Law Code of Vinodol and Statute of Island of Krk /1388/)
 • Treća medievisti​čka znanstvena radionica u Rijeci / Third Medieval Workshop in Rijeka, Rijeka, 16. X. 2015. / 16th October 2015. Organizatori: Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu / Department of History of Faculty of Humanities and Social Sciences at the University of Rijeka and Department of Historical Research of the Institute of Historical and Social Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Zagreb (referat: Štefanićeva ''Glagoljska paleografija'' /tzv. manja/ u kontekstu istraživanja i historiografije)
 • 200. obljetnica rođenja biskupa Josipa Jurja Strossmayera, utemeljitelja i pokrovitelja Akademije. Simpozij, Zagreb, 27. X. 2015. Organizator: Hrvatska akademije znanosti i umjetnosti (referat: Uloga i značenje /studija/ povijesti u Strossmayerovu djelu)
 • Antiquitatis sollemnia – antidoron Mate Suić, međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup pod pokroviteljstvom Hrvatske akademija znanosti i umjetnosti u suradnji sa Sveučilištem u Zadru, Hrvatskim arheološkim društvom i Institutom za arheologiju u Zagrebu / International scientific conference under the patronage of Croatian Academy of Sciences and Arts in collaboration with University of Zadar, Croatian Archaeological Society and Institute of Archaeology in Zagreb, Zagreb – Zadar, 3 – 7. XI. 2015. / 3 – 7th November 2015. Organizatori: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet – Odsjek za povijest i Arheološki muzej Zadar / University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences - Department of History and Archaeological Museum Zadar (referat: Latinska epigrafička baština Rogovske opatije / The Latin Epigraphic Heritage of the Rogovo Abbey; referat – zbog autorova službenog puta u Sjedinjene Američke Države (New York) – na skupu pročitala dr. sc. Jelena Marohnić, viša asistentica Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
 • IV. lateranski koncil: događaj koji je promijenio Europu, znanstveni skup (Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb, 20. XI. 2015.). Organizatori: Hrvatsko katoličko sveučilište – Odjel za povijest, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu – Odjel za povijest i Odjel za hrvatski latinitet, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Katedra za crkvenu povijest i Hrvatska franjevačka provincija svetih Ćirila i Metoda (referat: Pred velikim izazovom: Rogovska opatija u 13. stoljeću)
 • Ferdo Šišić i njegova knjižnica u Državnom arhivu u Zagrebu, okrugli stručni stol, Zagreb, 15. IV. 2016. Organizator: Državni arhiv u Zagrebu (referat: Medievistički profil Ferde Šišića /1869. – 1940./)
 • Polački kraj u prošlosti i sadašnjosti, znanstveni skup, Polača, Ražnjevića dvori, 7. V. 2016., organizatori: Općina Polača, Ogranak Matice hrvatske u Zadru i Sveučilište u Zadru (referat: Tinjski benediktinski posjedi u srednjem vijeku)
 • 950 godina od prvoga spomena Šibenika. Međunarodni znanstveni skup, Gradska vijećnica, Šibenik, 26. – 28. IX. 2016. / 950 Years from the First Mention of the City of Šibenik. International Scientific Congress, City Council, Šibenik, 26-28 September 2016, Šibenik, 27. IX. 2016. Organizatori: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU (Zagreb), Grad Šibenik i Muzej grada Šibenika (referat: Šibenik u kartularu Libellus Policorion)
 • V. kongres hrvatskih povjesničara: Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi, organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb), Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru, Zadar, 7. X. 2016. (referat: Evangeliarium Spalatense /Splitski evangelijar/: priprema kritičkog izdanja i egdotička rješenja) /koautorica referata prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol/
 • 950. obljetnica Samostana benediktinki sv. Marije u Zadru (1066. – 2016.). Znanstveni kolokvij. Organizatori: Benediktinke svete Marije – Zadar, Zadarska nadbiskupija i Sveučilište u Zadru, Zadar, 27. X. 2016. (referat: Croatia Benedictina: Hrvatsko Kraljevstvo, Petar Krešimir IV. i Ordo Sancti Benedicti)
 • The 48th Annual ASEEES Convention (Convention Theme: “Global Conversations”), Washington (District of Columbia, United States of America), November 17-20, 2016. Organizator: Association for Slavic, Eastern European, & Eurasian Studies (ASEEES), University of Pittsburgh, Pittsburgh, USA (referat: “Beram /Istria/ in the Middle Ages and Croatian Glagolithism. A Historiographical Perspective”)
 • Natales grate numeras?“ – međunarodni znanstveni skup povodom 60. godišnjice osnutka Odjela za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru / International Classics Conference to mark the 60th anniversary of the Department of Classical Philology at the University of Zadar. Organizator: Odjel za klasičnu filologiju Sveučilišta u Zadru / Department of Classical Philology at the University of Zadar Zadar, 7. i 8. travnja 2017. (referat: Abbas dignissimus Petrus de Iadra – rogovski opat Petar II. Zadranin /1364. – 1382./)
 • Međunarodni znanstveni skup Fenomen glagoljice. Organizatori: Grad Biograd i Sveučilište u Zadru uz suorganizaciju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Staroslavenskog instituta u Zagrebu, Zadarske nadbiskupije, Zadarske županije i Ogranka Matice hrvatske u Zadru i pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske, Biograd – Zadar, 12. i 13. svibnja 2017. (referat: Srednjovjekovna latinička i glagoljička epigrafija Rogovske opatije)
 • Četvrti međunarodni skup »Franjevački velikani« o sv. Nikoli Taveliću. Organizatori: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Katedra za crkvenu povijest i Katedra za dogmatsku teologiju), Studium Biblicum Franciscanum – Custodia di Terra Santa, Grad Šibenik, Samostan sv. Frane u Šibeniku, Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca i Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, Šibenik, Gradska knjižnica »Juraj Šižgorić«, 20. i 21. listopada 2017. (referat: Šibenik Tavelićeva vremena)
 • Svećenici glagoljaši i njihova ostavština, znanstveno-stručni skup, Zadar, 20. listopada 2017. godine, organizatori: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i Udruga glagoljaša Zadar u sklopu manifestacije „Godina glagoljice 2017.“ (referat: Dva popa glagoljaša iz Dubašnice na otoku Krku i njihove škole: Ivan Kraljić - Skutlić i Pavao Milovčić - Jurović)
 • The 49th Annual ASEEES Convention (Convention Theme: “Transgressions”), Chicago (Illinois, United States of America), November 9-12, 2017. Organizator: Association for Slavic, Eastern European, & Eurasian Studies (ASEEES), University of Pittsburgh, Pittsburgh, USA (referat: “Glagolitic Script as a Tool: Branko Fučić, the Croatian Identity of Istria, and the Paris Peace Conference, 1947”).
 • Colloquia Mediaevalia Croatica – Razgovori o hrvatskom srednjovjekovlju IV: »Bizantski studiji u Hrvatskoj – retrospektiva i perspektive« / »Byzantine studies in Croatia – retrospective and perspectives«, znanstveni skup u organizaciji Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog društva za bizantske studije (Zagreb), Zagreb, Filozofski fakultet, 24. studenog 2017. (referat: Bizantologija i pomoćne povijesne znanosti u Hrvatskoj / Byzantinology and Auxiliary Sciences of History in Croatia).
 • »Mostir svete Marije na Glavi Otoka«: Pet i pol stoljeća duhovnosti, povijesti, kulture i umjetnosti na Krku (druga pol. XV. stoljeća – 2018.). Znanstveni skup o Samostanu sv. Marije franjevaca trećoredaca glagoljaša u Glavotoku na Krku. Organizatori: Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša – Samostan sv. Marije u Glavotoku (otok Krk), Staroslavenski institut u Zagrebu – Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Katedra crkvene povijesti, Povijesno društvo otoka Krka, Grad Krk, Glavotok, 31. srpnja i 1. kolovoza 2018. (referat: »Mostir svete Marije na Glavi Otoka«: početci i prva desetljeća glavotočkog samostana).
 • Rimski brevijari od 13. st. do Tridentskoga sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj, međunarodna znanstvena konferencija, Pazin, 4. – 7. listopada 2018., organizatori: Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, Staroslavenski institut u Zagrebu, Državni arhiv u Pazinu, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Associazione Archivistica Ecclesiastica u Rimu (referat: Povijesni kontekst Berma /srednji i rani novi vijek/: izvori, historiografija, interpretacija) /koreferent Elvis Orbanić/
 • Peti međunarodni znanstveni skup »Franjevački velikani« o sv. Bonaventuri ǀ 5° convegno scientifico internazionale «Grandi Francescani»: San Bonaventura, Zagreb, Nadbiskupijski pastoralni institut, 19. – 20. listopada 2018., organizatori: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pontificia Università Antonianum (Roma), Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura - «Seraphicum» (Roma), Franjevačka teologija Sarajevo (BiH), Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca (Zagreb), Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda (Zagreb) (referat: Franjevački red u vrijeme sv. Bonaventure ǀ L’ordine francescano nel tempo di San Bonaventura /koautor fra Vjeran Lazić/)
 • Međunarodni znanstveni skup „Ivan Berčić (1824. – 1870.) – život i djelo“ / Международная научная конференция „Иван Берчич (1824 – 1870) – жизнь и деятельность“. Organizatori: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Zavod za povijesne znanosti u Zadru, Sveučilište u Zadru - Odjel za kroatistiku i Odjel za rusistiku, Zadarska nadbiskupija, Ruska akademija znanosti - Institut za lingvistička istraživanja (Sankt-Peterburg), Ruska nacionalna knjižnica (Sankt-Peterburg), Zadar, 26. listopada 2018. (referat: Pop Ivan Berčić u okvirima hrvatske historiografije | Священнослужитель Иван Берчич в хорватской историографии)
 • The 50th Annual ASEEES Convention (Convention Theme: “Performance”) / Celebrating ASEEES' 70th Anniversary, Boston (Massachusetts, United States of America), December 6-9, 2018. Organizator: Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies (ASEEES), University of Pittsburgh, Pittsburgh, USA (referat: “Glagolitic Graffiti in Istria as a Performance of Literate Individuals: From the Middle Ages to the Early Modern Period”)
 • Međunarodni znanstveni skup „Hrvatsko-mađarski odnosi kroz prošlost“, organizatori: Odjel za arheologiju i Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru, Institut za povijest Centra za humanističke znanosti Mađarske akademije znanosti Budimpešta, Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski institut za povijest u Zagrebu, Mađarski institut u Zagrebu, Zavičajni muzej Biograd na Moru i Glagoljaška udruga Sidraška županija, Biograd na Moru, 17. – 19. svibnja 2019. (referat: Rogovska opatija i ugarsko-hrvatski kraljevi /12. –13. st./)
 • International Genealogical Conference in Hanoi, Vietnam, 2019: The Universality and Particularity of the Study of Genealogy in the East and the West, organizatori: Hanoi National University of Education & Association of Korean Genealogy Studies, Hanoi, August 23, 2019. (referat: Hanoi Genealogy in Croatia: Genealogy as an Auxiliary Science of History in Croatian Historiography)
 • IV. Triennale: Gradovi hrvatskog srednjovjekovlja: Grad i Crkva / Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The City and the Church, organizator: Hrvatski institut za povijest / Croatian Institute of History, Zagreb, 22. – 23. listopada 2019. / 22 - 23 October 2019 (referat: Grad i samostan. Primjer grada Krka i njegova franjevačkog samostana u srednjem vijeku: Monasterium et conventus Sancti Francisci fratrum minorum de Vegla / City and Friary. Example of City of Krk and Franciscan Friary in the Middle Ages: Monasterium et conventus Sancti Francisci fratrum minorum de Vegla)
 • Luka Jelić (1864. – 1922.) istraživač i znanstvenik: valorizacija znanstvenog opusa, međunarodni znanstveni skup, organizatori: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Zavod za povijesne znanosti u Zadru, Sveučilište u Zadru - Odjel za arheologiju, Arheološki muzej Zadar, Arheološki muzej u Splitu, Zadarska nadbiskupija, Papinski hrvatski zavod svetog Jeronima u Rimu, Zadar, 24. listopada 2019. (referat: Don Luka Jelić i istraživanje povijesti Rogovske opatije)
 • The 2019 ASEEES Annual Convention will be held in San Francisco, CA, Saturday, November 23 - Tuesday, November 26, 2019. (Aspects of Belief in Medieval Glagolitic Culture in Istria and the Kvarner)
 • Znanstveni skup Ferdo Šišić i hrvatska historiografija prve polovice 20. stoljeća. U povodu stopedesete godišnjice Šišićeva rođenja. Organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb), Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskoga instituta za povijest u Slavonskom Brodu, Zagreb, 28. studenoga 2019. i Slavonski Brod, 29. studenoga 2019. (referat: Ferdo Šišić i Kartular samostana sv. Krševana u Zadru) /referat u ime autora pročitala Nikolina Šimetin Šegvić, 29. XI. 2019. u Gradskoj knjižnici u Slavonskom Brodu/
 • Međunarodni znanstveni skup povodom 11 stoljeća prisutnosti benediktinki Sv. Marije u Zadru: Vrijeme, prostor i duhovnost: Benediktinsko monaštvo i njegovo naslijeđe | International scientific conference marking 11 centuries of Benedictine presence in Zadar: Time, Space and Spirituality: Benedictine Monasticism and Its Legacy. Organizatori: Samostan benediktinki sv. Marije – Zadar, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu, Teološko-katehetski odjel Sveučilišta u Zadru, Università Cattolica del Sacro Cuore – Dipartimento di Studi medioevali, umanistici e rinascimentali (Milano), Universita di Firenze – Dipartimento di lettereclassiche, Centro studi longobardi (Milano), Zadar, 17. rujna 2020. | 17 September 2020 (referat: Regula mostirska / Pravilo sv. Benedikta i organizacija Rogovske opatije u srednjem i ranom novom vijeku | Regula mostirska / The Rule of Saint Benedict and the Organization of Abbey of Rogovo in the Middle and early Modern Age) /zbog COVID-19 sudjelovanje na skupu preko Skype/.
 • Međunarodni znanstveni skup / International Scholarly Conference: Sanctus Hieronymus Dalmatiae vir illustris, Split, 24. – 25. rujna 2020. Knjiga Mediterana 2020., organizatori: Književni krug Split, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu i Zavod za znanstveni i umjetnički rad u HAZU u Splitu, Split, 24. rujna 2020. (referat: Dva papinska reskripta iz 1248. i 1252. godine o hrvatskim glagoljašima i sveti Jeronim (analiza i povijesna kontekstualizacija)) /referat uime autora pročitao dr. sc. Ivan Botica, Staroslavenski institut, Zagreb/
 • Međunarodni znanstveni skup Enciklopedika 2020 – dosezi i izazovi. U povodu obilježavanja 70. obljetnice osnutka Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža / International Conference Encyclopedistics 2020 – Achievements and Challenges.    On the Occasion of The Miroslav Krleža Institute of Lexicography’s 70th Founding Anniversary, organizator: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“ / The Miroslav Krleža Institute of Lexicography, Zagreb, 15. i 16. listopada 2020. (referat: Struka Pomoćne povijesne znanosti u hrvatskoj enciklopedici (okviri i perspektive) / Auxiliary Sciences of History in Croatian Encyclopedias (Frameworks and Perspectives))

Organiziranje skupova

 • III. kongres hrvatskih povjesničara, Split – Supetar, 1. – 5. X. 2008., organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb) i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu (član Organizacijskog odbora)
 • „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” – Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) / “I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić” – International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999), otok Krk, Dubašnica, Malinska, 30. i 31. siječnja i 1. veljače 2009., organizatori: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut u Zagrebu, Sveučilišna knjižnica u Rijeci i Općina Malinska-Dubašnica (inicijator i predsjednik Organizacijskog odbora)
 • IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. – Sloboda, Zagreb, 1. – 5. X. 2012., organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb) i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem održan pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske (predsjednik Organizacijskog odbora) 
 • Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu – Tertiary Glagolitic Tradition in European Context, međunarodni znanstveni skup, Zagreb (Hrvatsko katoličko sveučilište), 27. – 28. IX. 2013., organizatori: Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša - Zagreb, Hrvatsko katoličko sveučilište - Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu - Odsjek za povijest, Institut za povijest umjetnosti - Zagreb, Staroslavenski institut - Zagreb (predsjednik Organizacijskog odbora i član Znanstvenog odbora)
 • Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije, znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 29. – 30. XI. 2013., organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb) i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (član i tajnik Pripremnog odbora)
 • Festival povijesti. Kliofest 2014., organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb), Nacionalna i sveučilišna knjižnica (Zagreb), Hrvatski državni arhiv (Zagreb), Zajednica nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore (Zagreb), Udruga za zaštitu prava nakladnika ZANA (Zagreb), Zagreb, 3. – 7. lipnja 2014. Okrugli stol: Znakovi hrvatskog identiteta – o grbovima, heraldici i historiografiji (Zagreb, NSK, 5. VI. 2014.), moderatori: Dubravka Peić Čaldarović i Tomislav Galović, sudionici: Stjepan Ćosić, Željko Heimer, Mario Jareb, Hrvoje Kekez, Mirjana Matijević Sokol i Tijana Trako Poljak.

Gostovanja na inozemnim sveučilištima

 • Central European University (CEU) – Summer University, Budimpešta/Mađarska (program: Conflict and the Law in Medieval Europe), 18-29. srpnja 2005. (dvotjedna stipendija dobivena od CEU-a)
 • Centro italiano di studi sull'alto medioevo (CISAM), Spoleto/Italija (program: LIV Settimana di studio ''Olio e vino nell'alto medioevo''), 20-26. travnja 2006. (jednotjedna stipendija dobivena od Fondazione CISAM)

Popularizacija znanosti

Autor brojnih članaka u kojima na popularan način, ali znanstveno fundiran, promovira povijesne znanosti (usp. npr. niz članaka u godišnjaku Krčki kalendar, časopis Grb i zastava – Glasnik Hrvatskog grboslovnog i zastavoslovnog društva, mjesečnik Krčki val i Kvarnerski vez). Redovno sudjeluje u radijskim emisijama iz kulture (Radio O.K., Kras, otok Krk, HRT, Z1), te u predstavljanju knjiga i časopisa. Održao brojna javna predavanja. 

Nagrade i priznanja

 • Državna nagrada za znanost za 2004. za znanstvene novake, Hrvatski sabor i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (znanstveno područje: humanističke znanosti; znanstveno polje: povijest; znanstvena grana: hrvatska povijest).

Članstva

 • Povijesno društvo otoka Krka, Krk (član Predsjedništva)
 • Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (HNOPZ), Zagreb (tajnik, član Predsjedništva); HNOPZ je dio Međunarodnog odbora za povijesne znanosti (Comité International des Sciences Historiques – CISH / International Committee of Historical Sciences – ICHS)
 • Matica hrvatska – Odjel za povijest, Zagreb
 • Društvo za hrvatsku povjesnicu, Zagreb
 • Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije – Stanak, Sarajevo, Bosna i Hercegovina (do ukidanja društva koncem 2018.)
 • Centar za napredne srednjovekovne studije – Centre for Advanced Medieval Studies, Beograd, Srbija
 • Društvo prijatelja glagoljice – Scripturae glagoliticae amicorum societas, Zagreb
 • Književni krug Split, Split
 • Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo (HGZD) – Croatian Heraldic and Vexillologic Association (CHVA), Zagreb (član Predsjedništva); HGZD je član Međunarodne federacije veksiloloških udruženja (La Fédération Internationale des Associations Vexillologiques) i Međunarodne konfederacije za genealogiju i heraldiku (La Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique).  

Uredništva, organizacijski odbori

 

Znanstveni i organizacijski odbori

 • III. kongres hrvatskih povjesničara, Split – Supetar, 1. – 5. X. 2008., organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb) i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu (član Organizacijskog odbora)
 • „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” – Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) / “I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić” – International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999), otok Krk, Dubašnica, Malinska, 30. i 31. siječnja i 1. veljače 2009., organizatori: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut u Zagrebu, Sveučilišna knjižnica u Rijeci i Općina Malinska-Dubašnica (inicijator i predsjednik Organizacijskog odbora)
 • IV. kongres hrvatskih povjesničara 2012. – Sloboda, Zagreb, 1. – 5. X. 2012., organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb) i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem održan pod visokim pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske (predsjednik Organizacijskog odbora) 
 • Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu – Tertiary Glagolitic Tradition in European Context, međunarodni znanstveni skup, Zagreb (Hrvatsko katoličko sveučilište), 27. – 28. IX. 2013., organizatori: Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša - Zagreb, Hrvatsko katoličko sveučilište - Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu - Odsjek za povijest, Institut za povijest umjetnosti - Zagreb, Staroslavenski institut - Zagreb (predsjednik Organizacijskog odbora i član Znanstvenog odbora)
 • Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije, znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 29. – 30. XI. 2013., organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb) i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (član i tajnik Pripremnog odbora)
 • V. kongres hrvatskih povjesničara: Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi, organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb), Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru, Zadar, 5. – 8. X. 2016. (član Znanstvenog odbora i predsjednik Organizacijskog odbora)
 • Okrugli stol: Hrvatska historiografija (2010. – 2015.), u sklopu V. kongresa hrvatskih povjesničara: Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi, organizatori: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Zagreb), Društvo za hrvatsku povjesnicu (Zagreb), Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru, Zadar, 7. X. 2016.
 • Between Three Seas: Borders, Migrations, Connections / The Third Biennial Conference of the Medieval Central Europe Research Network, Organized by the University of Zagreb's Faculty of Humanities and Social Sciences in collaboration with the Croatian Institute of History and with the support of the Croatian National Committee of Historical Sciences and the Society for Croatian History, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, 12–14 April 2018 (član Organizacijskog odbora)
 • »Mostir svete Marije na Glavi Otoka«: Pet i pol stoljeća duhovnosti, povijesti, kulture i umjetnosti na Krku (druga pol. XV. stoljeća – 2018.). Znanstveni skup o Samostanu sv. Marije franjevaca trećoredaca glagoljaša u Glavotoku na Krku. Organizatori: Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša – Samostan sv. Marije u Glavotoku (otok Krk), Staroslavenski institut u Zagrebu – Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Katedra crkvene povijesti, Povijesno društvo otoka Krka, Grad Krk, Glavotok, 31. srpnja i 1. kolovoza 2018. (predsjednik Organizacijskog odbora i član Znanstvenog odbora)
 • Rimski brevijari od 13. st. do Tridentskoga sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj, međunarodna znanstvena konferencija, Pazin, 4. – 7. listopada 2018., organizatori: Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, Staroslavenski institut u Zagrebu, Državni arhiv u Pazinu, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Associazione Archivistica Ecclesiastica u Rimu (član Organizacijskog odbora)
 • Međunarodni znanstveni skup „Hrvatsko-mađarski odnosi kroz prošlost“, organizatori: Odjel za arheologiju i Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru, Institut za povijest Centra za humanističke znanosti Mađarske akademije znanosti Budimpešta, Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski institut za povijest u Zagrebu, Mađarski institut u Zagrebu, Zavičajni muzej Biograd na Moru i Glagoljaška udruga Sidraška županija, Biograd na Moru, 17. – 19. svibnja 2019. (član Organizacijskog odbora)

 

Bibliografija

Knjige/monografije:

 • O Dubašnici i njezinim ljudima. Prinosi za povijest dubašljanskoga kraja na otoku Krku, Rijeka: Općina Malinska-Dubašnica, Malinska – Izdavačka kuća Adamić, Rijeka – Povijesno društvo otoka Krka, Krk (Krčki zbornik, sv. 48., Posebno izdanje Povijesnog društva otoka Krka, sv. 42.), 2004., 272 str. (Summary: On Dubašnica and its Dwellers. Contributions to the History of the Dubašnica Area on the Island of Krk /Croatia/)
 • Krčki zbornik 50. jubilarni svezak. Pregled rada Povijesnog društva otoka Krka i bibliografija Krčkog zbornika, Krk: Povijesno društvo otoka Krka – Liber d.o.o. Rijeka, 2006., 416 str. (Summary: Krk Almanac – 50th Jubilee Volume: Review of Work of Historic Society of Island of Krk and Bibliography of Krk Almanac)
 • Libellus Policorion – Rogovski kartular. Svezak I. Kodikološki opis, paleografska analiza, faksimil, Zadar: Državni arhiv u Zadru, 2018., 204 str. (Summary: The Libellus Policorion – Rogovian Cartulary, Volume I. Codicological Description, Paleographic Analysis, Facsimile)
 • O Dubašnici i njezinim ljudimaPrinosi za povijest dubašljanskoga kraja na otoku Krku, knjiga II., Rijeka: Povijesno društvo otoka Krka (Krčki zbornik, sv. 73., Posebno izdanje Povijesnog društva otoka Krka, sv. 64), Općina Malinska-Dubašnica, Naklada Kvarner, 2019., 656 str. (Summary: Concerning Dubašnica and Its People. Contributions to the History of the Dubašnica Area on Krk Island /Book II./)

 

Knjige u koautorstvu:

 • Perica DUJMOVIĆ – Tomislav GALOVIĆ, Plovanska crikva svetoga Apolinara (150 godina dubašljanske župne crkve u Bogovićima), Malinska: Župa sv. Apolinara b. m. – Dubašnica, Bogovići i Općina Malinska-Dubašnica, Malinska; izvršni nakladnik Glosa d.o.o. Rijeka, 2008., 160 str.
 • Paulus Diaconus, Historia Langobardorum – Pavao Đakon, Povijest Langobarda, priredili i preveli Robert Šćerbe i Hrvoje Šugar, komentar i popratne tekstove napisali Tomislav Galović, Ivo Goldstein, Hrvoje Gračanin, Zagreb: Nakladni zavod Globus (Biblioteka Orbis Latinus), 2010., 406 str. – T. Galović je autor studije o piscu i djelu (str. 303-338; 376-385), koautor komentara (206-282), jedan od urednika i pokretača biblioteke Orbis Latinus
 • Tomislav GALOVIĆ – Željko RADIĆ – Zdenka JANEKOVIĆ RÖMER – Zrinka NIKOLIĆ JAKUS – Ozren KOSANOVIĆ – Marta DRAGIČEVIĆ PRTENJAČA, Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku, ur. Zorislav Antun Petrović, Zagreb: Udruga Kultura i etika, 2014. [Combating corruption in Croatia in the Middle Ages] (autor poglavlja: Vinodolski zakon, str. 10-22; Statut Cresa i Osora, str. 53-61; Hrvatskoglagoljski Krčki ili Vrbanski/Vrbnički statut, str. 62-75)
 • Nova zraka u europskom svjetlu. Hrvatske zemlje u ranome srednjem vijeku (oko 550 − oko 1150), ur. Zrinka NIKOLIĆ JAKUS, Zagreb: Matica hrvatska (Biblioteka Povijest Hrvata, sv. 1.), 2015., 656 str. ([New Ray in European Light. Croatian Lands in the Early Middle Ages] – autor poglavlja: Hrvatska glagoljička, ćirilička i latinička pisana kultura u ranome srednjem vijeku [Croatian Glagolitic, Cyrillic, and Latin written culture in the early Middle Ages], str. 272-295)
 • Tomislav GALOVIĆ – Željko RADIĆ – Zdenka JANEKOVIĆ RÖMER – Zrinka NIKOLIĆ JAKUS – Ozren KOSANOVIĆ – Marta DRAGIČEVIĆ PRTENJAČA, Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku, II. izdanje, ur. Zorislav Antun Petrović, Zagreb: Udruga Kultura i etika, 2016. [Combating corruption in Croatia in the Middle Ages] (autor poglavlja: Vinodolski zakon, str. 10-22; Statut Cresa i Osora, str. 53-61; Hrvatskoglagoljski Krčki ili Vrbanski/Vrbnički statut, str. 62-75)
 • Hrvatskoglagoljski notarijat otoka Krka. Notari Dubašnice, sv. 1. Treći notarski protokol Jura Sormilića (1726. – 1734.) / Croatian Glagolitic Notary Service of Krk. Notaries of Dubašnica, vol. 1. Third Notarial Protocol of Jure Sormilić (1726–1734). Priredili, uvodnu studiju napisali, rječnik i kazala izradili / Editing, introductory study, creation of the glossary and index by Tomislava BOŠNJAK BOTICA, Ivan BOTICA, Tomislav GALOVIĆ, Zagreb: Hrvatski državni arhiv – Staroslavenski institut – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - FF-press – Povijesno društvo otoka Krka, 2016., 438 str./pp. + CD-ROM.
 • Dalibor ČEPULO – Marta DRAGIČEVIĆ PRTENJAČA – Tomislav GALOVIĆ – Zdenka JANEKOVIĆ RÖMER – Ozren KOSANOVIĆ – Renata LUKIĆ GALOVIĆ – Željko RADIĆ, Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku, knj. II., ur. Zorislav Antun Petrović, Zagreb: Institut za kulturu i etiku i Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2016. [Combating corruption in Croatia in the Middle Ages, vol. 2] (autor poglavlja: Šibenski statut: Volumen statutorum legum, et reformationum civitatis Sibenici, str. 78-89; koautor s Renatom Lukić Galović poglavlja: Statutum communis Arbae – Statut rapske komune /iz 14. stoljeća/, str. 40-50).
 • Splitski evangelijar / Evangeliarium Spalatense. Uvodna studija, transkripcija i uspostava teksta, kritički aparat / Praefationem conscripsit, textum Latinum digessit et apparatu critico instruxit: Mirjana Matijević Sokol. Suradnik na transkripciji (ff. 164v-309v) / In textu transcribendo (ff. 164v-309v) operam praebuit: Tomislav Galović, Split / Spalati: Književni krug Split / Circulus litterarius Spalatensis (Biblioteka “Knjiga Mediterana”, knj. 92), Nadbiskupija splitsko-makarska / Archidioecesis Spalatensis-Macarscensis, 2016. / MMXVI., str./pp. I-CLXI, 1-275 + 19 tab. [The Split Evangelistary / The Split Gospel Book]
 • Gordana GRŽETIĆ – Tomislav GALOVIĆ – Perica DUJMOVIĆ, Tihi sudac umjetnosti. Fra Vinko Fulgencije Fugošić (1916. – 2003.), Krk – Dobrinj: Povijesno društvo otoka Krka (Mala knjižnica »Krčkog zbornika«, knj. 4.), Općina Dobrinj, Arvalis - Zagreb, 2017., 144 str. (Summary: A Silent Judge of Art. Friar Vinko Fulgencije Fugošić (1916 – 2003))
 • Hrvatski Ustav i njegov »Krčki nacrt« (1990.), priredio: Tomislav Galović, predgovor: Branko Smerdel, Krk – Malinska: Povijesno društvo otoka Krka (Mala knjižnica »Krčkog zbornika«, knj. 5.), Općina Malinska Dubašnica, Arvalis - Zagreb, 2018., 240 str. (Summary: Constitution of the Republic of Croatia and Its “Krk Draft” (1990))
 • Anton BOZANIĆ – Tomislav GALOVIĆ – Igor ŽIC, Krčka kulturna baština, Rijeka: Glosa, 2018., 218 str. (Summary: Krk Cultural Heritage; Zusammenfassung: Das Kulturerbe von Krk; Riassunto: Il patrimonio culturale di Veglia)
 • Gordana GRŽETIĆ – Tomislav GALOVIĆ – Perica DUJMOVIĆ, Tihi sudac umjetnosti. Fra Vinko Fulgencije Fugošić (1916. – 2003.), II. nepromijenjeno izdanje, Krk – Dobrinj: Povijesno društvo otoka Krka (Mala knjižnica »Krčkog zbornika«, knj. 4.), Općina Dobrinj, Arvalis - Zagreb, 2018., 144 str. (Summary: A Silent Judge of Art. Friar Vinko Fulgencije Fugošić (1916 – 2003))

Udžbenici/priručnici:

Ante Birin – Tomislav Galović – Tihana Magaš – Tomislav Šarlija, Povijest 2. Udžbenik iz povijesti za drugi razred gimnazije, Zagreb: Alfa, 2020., 289 str.

Brošure:

 • Perica DUJMOVIĆ – Tomislav GALOVIĆ, Stoljeće i pol župne crkve sv. Apolinara u Bogovićima (1857 – 2007), Malinska: Župa sv. Apolinara b. m. – Dubašnica, Bogovići i Općina Malinska-Dubašnica, Malinska (izvršni nakladnik Glosa d.o.o. Rijeka), 2007., 24 str. (Riassunto; Summary; Zusammenfassung)
 • Mirjana MATIJEVIĆ SOKOL – Tomislav GALOVIĆ – Ivan BOTICA, Privilegia fundationis monasterii sanctae Mariae Czriqueniczae – Fundacijske isprave samostana svete Marije u Crikvenici, Crikvenica: Grad Crikvenica (izvršni nakladnik Glosa d.o.o. Rijeka), 2008., 20 str.
 • Mirjana MATIJEVIĆ SOKOL – Tomislav GALOVIĆ – Ivan BOTICA, Privilegia fundationis monasterii sanctae Mariae Czriqueniczae – Fundacijske isprave samostana svete Marije u Crikvenici, II. izdanje, Crikvenica: Grad Crikvenica (izvršni nakladnik Glosa d.o.o. Rijeka), 2011., 20 str.
 • Tomislav GALOVIĆ – Zrinka NIKOLIĆ JAKUS – Zdenka JANEKOVIĆ RÖMER – Željko RADIĆ, 725 godina Vinodolskog zakonika – 725 godina suzbijanja korupcije u Hrvatskoj, ur. Zorislav Antun Petrović, Zagreb: Udruga Kultura i etika, 2013. (autor poglavlja: Vinodolski zakon – 725 godina poslije, str. 7-19)

Periodičke publikacije

 • Krčki zbornik (ISSN 0455-0609) i Posebno izdanje Povijesnog društva otoka Krka (ISSN 1333-2287), Povijesno društvo otoka Krka, Krk (od prosinca 2009. član Uredničkog odbora i izvršni urednik; od 2020. glavni urendik); Mala knjižnica Krčkog zbornika, Povijesno društvo otoka Krka, Krk (član Uredništva od prosinca 2009.)
 • Monumenta glagolitica Tertii ordinis regularis sancti Francisci in Croatia / Glagoljski spomenici Trećega franjevačkog reda u Hrvatskoj /ISSN 1848-848X/ (član Redakcije)
 • Fontes – izvori za hrvatsku povijest (ISSN 1330-6804), časopis Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu (član Uredništva od 2013.)
 • Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija) (ISSN 2303-6974), Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu (inozemni član Redakcije od 2015.)
 • Hrvatska revija – časopis Matice hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu življenja (ISSN 1330-2493 / Tisak; ISSN 1334-2037 / Online) (član Uredništva /urednik za povijest/ od 2017.)
 • Bašćina. Glasilo Društva prijatelja glagoljice, Zagreb (ISSN 1330-366X) (Glavni urednik od 2019.)

Rasprave i članci

 • Izvori i literatura o srednjovjekovnim crkvenim objektima Sv. Martinu i Sv. Apolinaru na otoku Krku, Croatica Christiana periodica XXVI (2002) 50: 29-49. (Summary: Sources and literature about ecclesiastical edifices of St. Martin and St. Apolinarius on the island of Krk) /koautor Perica Dujmović/
 • Biobibliografski prilog o dr. Josipu Nagyu (1884 – 1981), Arhivski vjesnik XLV (2002): 227-265. (Zusammenfassung: Ein biobibliographischer Beitrag über dr. Josip Nagy /1884 – 1981/)
 • Kako je Ivan Milčetić prikazao prošlost svoga rodnoga kraja (ili 'Arkeologično-istorične crtice s hrvatskih otoka' i Dubašnica u njima), Historijski zbornik LV/2002 (2003): 237-245. (How Ivan Milčetić presented the history of the area of his birt)  
 • Inventar i stanje glagoljskih rukopisa u arhivu župe Sv. Apolinara mučenika – Dubašnica na otoku Krku, Arhivski vjesnik XLVI (2003): 209-220. (Zusammenfassung: Gegenwärtiger Zustand der glagolitischen Handschriften im Pfarrarchiv des Märtyrers St. Apollinarius – Dubašnica /Insel Krk/ und dazu vorhandene Findhilfsmittel)
 • Pregled povijesti Dubašnice na otoku Krku/ Dubašnica – Land und Leute, Panonski ljetopis – Pannonisches Jahrbuch 2004 – Pannon Ėvkönyv 2004 – Panonski letopis 2004, Pinkovac – Güttenbach: Pannonisches Institut, 2004., str. 345-352. 
 • Kronološki aspekti hrvatske integriranosti u srednjovjekovnoj Europi, Historijski zbornik LVIII/2005 (2006): 39-52. (Zusammenfassung: Chronologische Aspekte der Integration Kroatiens ins mittelalterliche Europa)
 • Branko Fučić i Dubašnica, Riječki teološki časopis XV (2007) 1/29/: 219-233. (Zusammenfassung: Branko Fučić und Dubašnica)
 • Prilog bibliografiji radova o heraldici (s posebnim osvrtom na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu), Arhivski vjesnik LI (2008): 161-226. (Summary: Contribution to the bibliography of works on heraldry – with special respect to Croatia and Bosnia and Herzegovina) /koautor Emir O. Filipović/
 • Osnivanje ''Društva krčkih Hrvata u Zagrebu'' 1936. i njegova djelatnost do 1941. godine (s dodatkom društvenih Pravila, odobrenih 1937. god.), Studia lexicographica II (2008) 2/3/: 127-156. (Summary: Founding of the ''Association of Croats from Krk in Zagreb'' in 1936 and its Activity until 1941 (with the supplement of the Association's Rules approved in 1937)   
 • Benediktinci – izvorište hrvatske trojezične i tropismene kulture u srednjem vijeku, u: Humanitas et litterae. Zbornik u čast Franje Šanjeka, ur. Lovorka Čoralić i Slavko Slišković, Zagreb: Dominikanska naklada Istina (Dominikanska baština, knj. 6) i Kršćanska sadašnjost (Analecta Croatica Christiana, sv. 40), 2009., str. 777-786. (Summary: Benedictines – fountain of tri-lingual and tri-literal culture of Croatia in the Middle Ages)
 • Hrvatska heraldička periodika: Vitezović i Glasnik heraldike, Arhivski vjesnik LII (2009): 81-127. (Summary: Croatian Heraldic Periodicals: Vitezović and Glasnik heraldike /Heraldry Bulletin/)
 • Izbor iz bibliografije akademika Branka Fučića, u: Branko Fučić 1920. – 1999., Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Razred za likovne umjetnosti (Spomenica preminulim akademicima, sv. 147), 2009., str. 23-31. [Tiskarskom omaškom ime priređivača bibliografije nije otisnuto!]
 • Fučićevi rani tekstovi, Studia lexicographica III/2009 (2010[2011]) 1-2/4-5/: 77-97. (Summary: Early Texts of Branko Fučić)
 • Od slike do pisma: bio-bibliografski prilog o Branku Fučiću (1920. – 1999.), Zbornik Nikše Stančića, ur. Iskra Iveljić, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek za povijest i Zavod za hrvatsku povijest – FF-press, 2011., str. 343-359. (Summary: From the Wall Paintings to the Glagolitic Script: Contribution to Bio-Bibliography of Branko Fučić /1920-1999/)
 • Iz rada na cjelokupnoj bibliografiji Branka Fučića, u: „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić” – Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa  o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. – 1999.) / “I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić” – Conference Papers from the International Scholarly Seminar on the Life and Work of Academician Branko Fučić (1920-1999), priredio / edited by Tomislav Galović, Malinska – Rijeka – Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Općina Malinska-Dubašnica, 2011., str. 161-174. (Summary: From Work on the Comprehensive Bibliography of Branko Fučić’s Writings) /koautor Ivan Botica/
 • Miho Barada kao nastavnik pomoćnih povijesnih znanosti i profesor hrvatske povijesti, Povijesni prilozi XXX (2011) 40: 45-61 (Summary: Miho Barada as a teacher of auxiliary historical disciplines and professor of Croatian history)
 • Bibliografija radova Mihe Barade, Povijesni prilozi XXX (2011) 40: 81-93. (A bibliography of the work of Miho Barada)
 • Vjesnik Staroslavenske akademije u Krku (1912 – 2012), Krčki kalendar 2012. (2011): 43-47.
 • Arhiv Rogovske opatije, Arhivski vjesnik – Bulletin d'archives 55 (2012): 103-116. (Summary: The Rogovo Abbey archives)
 • Prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol – biobibliographica sexagenariae dicata, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 44 (2012): 61-89. (Summary: Prof. Dr. Mirjana Matijević Sokol – biobibliographica sexagenariae dicata) /koautor Ivan Botica/
 • Dubašnica Social Club of America Inc. (New York), Krčki zbornik 69 (2013): 205-225. (Summary: Dubašnica Social Club of America Inc. /New York/)
 • Josip Matasović kao profesor pomoćnih povijesnih znanosti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u: Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti. Zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu 23. – 24. studenoga 2012., ur. Suzana Leček, Slavonski Brod – Zagreb: Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje - Slavonski Brod (Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia – Posebna izdanja, knj. 14), Hrvatski državni arhiv - Zagreb, Društvo za hrvatsku povjesnicu - Zagreb, 2013., str. 243-276. (Summary: Josip Matasović as a Professor of Auxiliary Sciences of History at the Department of History of the Faculty of Philosophy in Zagreb)
 • Ego a puero baptizatus fui et litteras Latinas didici… – prilog proučavanju latinske pismenosti u srednjovjekovnoj Bosni (s posebnim osvrtom na 15. stoljeće), u: Stjepan Tomašević (1461.-1463.) – slom srednjovjekovnoga Bosanskog Kraljevstva. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 11. i 12. studenoga 2011. godine u Jajcu, ur. Ante Birin, Zagreb – Sarajevo: Hrvatski institut za povijest u Zagrebu i Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu, 2013., 179-219. (Summary: Ego a puero baptizatus fui et litteras Latinas didici... – A Contribution to the Study of Latin Writing/Literacy in the Medieval Bosnia with a Special Consideration of the Fifteenth Century)
 • Krčki statut na latinskom jeziku iz 16. stoljeća, Krčki kalendar 2014. (2013): 82-87. [The Statute of Krk from the sixteenth century]
 • Benediktinci i benediktinke u Biogradu u ranom srednjem vijeku, u: Glagoljica i glagoljaštvo u biogradskom kraju. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa Glagoljica na biogradskom području održanoga 17. studenoga 2012. u Biogradu, ur. Vjekoslav Ćosić, Biograd – Zadar: Grad Biograd, Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Sveučilište u Zadru, 2014., str. 95-116. (Summary: Benedictine monks and nuns in Biograd in the early Middle Ages)
 • Sv. Dujam i sv. Anastazije u hagiotopografiji Hrvatske, u: Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Splitu od 26. do 27. rujna 2011. Pokrovitelj: Pontificio Comitato di Scienze Storiche, ur. Joško Belamarić, Bratislav Lučin, Marko Trogrlić i Josip Vrandečić, Split: Književni krug Split (Biblioteka Knjiga Mediterana 76) i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu (Prinosi i rasprave / Contributiones et studia 4), 2014., str. 415-439 + 2 zemljovida, 1 grafikon, 11 slika (Summary: St Domnius and St Anastasius in the Hagiotopography of Croatia) /koautor o. fra Anđelko Badurina/
 • Glagoljična pismenost srednjovjekovne Dubašnice (s osvrtom na početke hrvatskoglagoljskoga notarijata na otoku Krku), Zbornika radova s Prve medievističke znanstvene radionice u Rijeci, ur. Kosana Jovanović i Suzana Miljan, Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci (e – izdanja [ISBN – 978-953-7975-10-4]), 2014., str. 55-71. (Summary: Glagolitic literacy of medieval Dubašnica /with an overview of the beginnings of Croatian Glagolitic notary service on the island of Krk/) /koautor Ivan Botica/ - dostupno na: http://www.ffri.uniri.hr/hr/povjerenstva-i-odbori/izdavacka-djelatnost.html
 • Darovnica Ivana VII. Frankapana – najstarija je dubašljanska glagoljična isprava, Krčki kalendar 2015. (2014): 86-92. [The Charter of Ivan (John) VII Frankapan - Oldest Glagolitic Document  from Dubašnica (Island of Krk)] /koautor Ivan Botica/
 • Scriptura Beneventana – Example of European Calligraphic Script in the Middle Ages. A Contribution to the Research of Manuscripts Written in Beneventan Script from Croatia, Classical heritage from the epigraphic to the digital. Academia Ragusina 2009 & 2011, edited by Irena Bratičević & Teo Radić, Zagreb: Ex libris (Biblioteka Ex libris), 2014., 103-136. (Sažetak: Scriptura Beneventana – primjer kaligrafskog pisma europskog srednjovjekovlja. Prilog istraživanju beneventanskih rukopisa iz Hrvatske)
 • The Epigraphic Heritage of the Renaissance Periodin Dubrovnik (15th Century), Classical heritage from the epigraphic to the digital. Academia Ragusina 2009 & 2011, edited by Irena Bratičević & Teo Radić, Zagreb: Ex libris (Biblioteka Ex libris), 2014., 67-101. (Sažeta: Dubrovačka epigrafička baština renesansnog doba /15. stoljeće/)
 • Teme iz povijesti otoka Krka u opusu Nade Klaić, u: Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Zagrebu 29.-30. studenog 2013. godine, ur. Tomislav Galović i Damir Agičić, Zagreb: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – FF-press, 2014., 429-448. (Summary: The history of the island of Krk in Nada Klaić’s body of work)
 • Bibliografija Nade Klaić (1920. – 1988.), u: Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Zagrebu 29.-30. studenog 2013. godine, ur. Tomislav Galović i Damir Agičić, Zagreb: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – FF-press, 2014., 523-592. (Summary: Nada Klaić’s bibliography /1920 – 1988/) /koautor Dejan Zadro/
 • Codex Corbaviensis, u: Ascendere historiam. Zbornik u čast Milana Kruheka, prir. Marija Karbić, Hrvoje Kekez, Ana Novak, Zorislav Horvat, Zagreb: Hrvatski institut za povijest (Biblioteka Hrvatska povjesnica – Zbornici radova), 2014., 29-40. (Summary: Codex Corbaviensis) /koautor Ivan Botica/
 • Hrvatskoglagoljski notarijat u europskom kontekstu, u: Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012., ur. Vesna Badurina Stipčević, Sandra Požar, Franjo Velčić, Zagreb: Staroslavenski institut (Bibliotheca Glagolitica Croatica, knj. 2.), 2015., 115-143. (Summary: Croatian Glagolitic Notarial Tradition in European Context) /koautor Ivan Botica/
 • Tko je opatь Petarь Rogovski iz kalendara-nekrologa glagoljične Regule sv. Benedikta?, u: Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenoga skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012., ur. Vesna Badurina Stipčević, Sandra Požar, Franjo Velčić, Zagreb: Staroslavenski institut (Bibliotheca Glagolitica Croatica, knj. 2.), 2015., 153-166. (Summary: Who is opatь Petarь Rogovski in the Memorial Calendar of the Glagolitic Rule of St. Benedict?)
 • Krčka kronika (La cronaca di Veglia) Antonija Vinciguerre iz 15. stoljeća, Krčki kalendar 2016. (2015): 137-142. [La cronaca di Veglia of Antonio Vinciguerra (15th Century)]
 • Fra Stjepan M. Ivančić kao povjesničar, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 47 (2015) 1 /= Tematski blok / Themed issue: Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu – Tertiary Glagolitic Tradition in European Context/: 207-253. (Summary: Friar Stjepan M. Ivančić as a Historian)
 • Uloga i značenje (studija) povijesti u Strossmayerovu djelu, Godišnjak Ogranka Matice hrvatske u Novoj Gradiški 2015/16 (2016): 124-132. [The role and significance of history in Strossmayer’s work]
 • Glagoljica u sveučilišnoj nastavi na primjeru kolegija Hrvatska epigrafija i paleografija, Arhivski vjesnik 59 (2016): 141-155. (Summary: Glagolitic Script in University Education Based on the Croatian Epigraphy and Paleography Course) /koautor doc. dr. sc. Ivan Botica, Staroslavenski institut, Zagreb/
 • Senjska ploča II. (neispisani kameni predložak), Senjski zbornik – prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu 42-43/2015-2016 (2016): 327-340. (Summary: Senj Tablet II /Unwritten Stone Template/)
 • Historical Circumstances of the Appearance of Medieval Cartularies in Croatia, Иницијал. Часопис за средњовековне студије / Initial. A Review of Medieval Studies 4 (2016): 73-95. (Резиме: Историјске околности настанка средњовековних картулара у Хрватској)
 • Početci glagoljaštva Rogovske opatije, u: Meandrima hrvatskoga glagoljaštva. Zbornik posvećen akademiku Stjepanu Damjanoviću o 70. rođendanu, ur. Tanja Kuštović i Mateo Žagar, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2016., 139-150. (Summary: On the Beginnings of the Glagolithism in Rogovo Royal Benedictine Abbey in the Middle Ages)
 • “Sancti Gregorii monasterium, cui Urana est uocabulum”, u: Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti održanog u Biogradu 25. travnja 2014., ur. Božo Došen, Zadar: Ogranak Matice hrvatske u Zadru i Općina Pakoštane, 2017., 239-255.  (Summary: “Sancti Gregorii monasterium, cui Urana est uocabulum”)
 • Rogovska opatija i Vrana, u: Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti. Zbornik radova sa znanstvenog skupa Braća Vranjani i vransko područje tijekom povijesti održanog u Biogradu 25. travnja 2014., ur. Božo Došen, Zadar: Ogranak Matice hrvatske u Zadru i Općina Pakoštane, 2017., 283-300. (Summary: [Rogovo Royal Benedictine Abbey and Vrana (region) in the Middle Ages])
 • Evangeliarium Spalatense / Splitski evangelijar – najstarija i najsvetija knjiga u Hrvata (tematski uvodnik), Hrvatska revija – časopis Matice hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu življenja XVII (2017) 4: 4-6. [Evangeliarium Spalatense / The Split Gospel Book – the Oldest and Most Sacred Book (Codex) in Croatia (Thematic Editorial)]
 • »Sitni« podatci za veliki opus. Biobibliografska studija o fra Petru Runji (1938. – 2014.), Modruški zbornik IX-X/2015-2016 (2017): 121-217. [“Small” historical contributions for a great body of work: a bio-bibliographical study of Friar Petar Runje, TOR (1938–2014)]
 • Medievistički profil Ferde Šišića (1869–1940), Historijski zbornik LXX (2017) 2: 475-480.  [Croatian historian and a medievalist Ferdo Šišić (1869-1940)]
 • Dubašljanski kolejani. Povijest, baština, tradicija sjeverozapadnog dijela otoka Krka, u: Tragovi tradicije, znakovi kulture. Zbornik u čast Stipi Botici, ur. Evelina Rudan, Davor Nikolić, Josipa Tomašić, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatsko filološko društvo, Matica hrvatska, 2018., 323-347. (Summary: The Kolejani – Folk Singers of Dubašnica. History, Heritage, Tradition of North-Western Part of the Island of Krk)
 • Šibenik u kartularu Libellus Policorion, u: Šibenik od prvog spomena. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 950 godina od prvog spomena Šibenika, Šibenik, 26. do 28. rujna 2016., ur. Iva Kurelac, Šibenik – Zagreb: Muzej grada Šibenika (Posebna izdanja 2), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu, 2018., 101-119. (Summary: Šibenik in the Libellus Policorion Chartulary)
 • Croatian Glagolitic notary service of Krk and Third notarial protocol of Jure Sormilić (1726–1734). How we have edited this edition?, in: Papers and Proceedings of the Third Medieval Workshop in Rijeka. Edited by Kosana Jovanović & Suzana Miljan, Rijeka: Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka, 2018, pp. 165-179 /co-author Ivan Botica/.
 • [Srednjovjekovna pisana baština državine Frankapana (s posebnim obzirom na prostor Krčkih i Vinodolskih knezova) / The Medieval Written Heritage of the Dominium of the Frankapans (With Special Emphasis on the Domains of the Counts of Krk and Vinodol)], u: Putovima Frankopana. Frankopanska baština u Primorsko-goranskoj županiji, ur. Ines Srdoč-Konestra i Saša Potočnjak, Rijeka: Primorsko-goranska županija, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, 2018., str. 39-44, 249-250, 253-258, 265, 277-279, 279-280, 284-285, 306-308, 314-315, 357-358, 377, 385-388, 467.
 • Hrvatskoglagoljička epigrafija / Croatian Glagolitic Epigraphy, u/in: Hrvatska glagoljica / Croatian Glagolitic Script. Urednica / Editor: Dobrila Zvonarek. Autor izložbe / The exhibition curator: Sandi Antonac, Zagreb: Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu / National and University Library in Zagreb, 2018., 20-24.
 • Pronađen zagubljeni rukopis djela Littopisanja stvarih dogojenih i zamiritih ... od 1792. do 1814. popa Ivana Feretića (1769 – 1839), Krčki kalendar 2019 (2018): 46-52. [A lost manuscript of the work Littopisanja stvarih dogojenih i zamiritih ... od 1792. do 1814. by priest Ivan Feretić (1769 - 1839) found in the Archive of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Zagreb]
 • Benediktinci u hrvatskoj historiografiji zadnjih 50 godina (1965. – 2015.), Služba Božja. Liturgijsko-pastoralna revija LVIII (2018) 4: 421-442. (Summary: Benedictines in Croatian historiography for the last 50 years (1965 - 2015)) /koautor: prof. dr. sc. Marko Trogrlić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu/
 • Milan Moguš i Bašćanska ploča, Senjski zbornik – prilozi za geografiju, etnologiju, gospodarstvo, povijest i kulturu 45 (2018): 265-285. (Summary: Milan Moguš and the Baška Tablet)
 • Kroatų glagoliniai epigrafiniai paminklai / Croatian Glagolitic Epigraphy, u/in: Kroatų glagolica / Croatian Glagolitic Script. Redaktorė / Editor: Dobrila Zvonarek. Parodos autorius / The Exhibition Curator: Sandi Antonac, Zagrebas / Zagreb: Nacionalinė ir universitetinė biblioteka Zagrebe / National and University Library in Zagreb, 2019, 20-24. [litavski i engleski]
 • Fra Feliks Marija Bartoli (1679–1744) i fra Bernardin Polonijo (1885–1958): njihov rad na diplomatičkim vrelima otoka Krka, u: Utile cum dulci. Zbornik u čast Pavlu Knezoviću, ur. Rudolf BARIŠIĆ, Marko JERKOVIĆ, Tamara TVRTKOVIĆ, Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu (Biblioteka Posebna izdanja, knj. 14), 2019., str. 399-416. (Summary: Fr Feliks Marija Bartoli, OFM (1679–1744) and Fr Bernardin Polonijo, OFM (1885–1958): Their Work on Diplomatic Sources of the Island of Krk)
 • Combating Corruption in Croatia in the Middle Ages: an Example of Croatian Legal Documents – the Law Code of Vinodol (1288) and Statute of the island of Krk/Vrbnik (1388), Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 40 (2019) 2: 869-897. (Sažetak: Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku: na primjeru pravnih spomenika na hrvatskom jeziku – Vinodolski zakon (1288.) i Krčki-Vrbnički statut (1388.); Zusammenfassung: Korruptionsbekämpfung in Kroatien im Mittelalter am Beispiel der kroatischen Gesetzesdokumente, des Gesetzes Von Vinodol (1288) und des Statuts der Insel Krk/Vrbnik (1388); Riassunto: La lotta alla corruzione in Croazia nel Medioevo: un esempio di documenti legali croati – il Codice di Vinodol (1288) e lo Statuto dell’isola di Veglia/Vrbnik (1388))
 • Hrvatska i Šibenik u Tavelićevo doba. Presjek kroz povijest Kraljevine i grada u 14. stoljeću, u: Sv. Nikola Tavelić mučenik – njegovo vrijeme i trajna poruka. Zbornik radova Četvrtog međunarodnog znanstvenog skupa »Franjevački velikani« o sv. Nikoli Taveliću (Šibenik, 20. – 21. listopada 2017.), ur. Daniel PATAFTA, OFM i Nedjeljka s. Valerija KOVAČ, Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Biblioteka: Zbornici radova, knj. IX.), Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, 2019., str. 48-67. (Abstract: Croatia and Šibenik of Tavelić’s Era. A Cross-Section through the History of the Kingdom and the City in the 14th Century) /koautor: izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb/
 • Genealogy in Croatia: Genealogy as an Auxiliary Science of History in Croatian Historiography, in: The Universality and Particularity of the Study of Genealogy in the East and the West (International Genealogical Conference in Hanoi, Vietnam, 2019), [ed. JUNG, Su-hwan], Hanoi: Hanoi National University of Education & Association of Korean Genealogy Studies, 2019, pp. 61-73. (Ngành Gia phả học của Croatia: Ngành nghiên cứu phái sinh từ ngành Lịch sử; 크로아티아의 계보학: 크로아티아 역사•학에서 파생된 계보학) 
 • Intellectual and Cultural History: Croatian Glagolitic, Cyrillic, and Latin Written Culture in the Early Middle Ages, Journal of Croatian Studies. Annual Review of the Croatian Academy of America /New York/ L (2018 [2019]): 111-138. 
 • Facing a Great Challenge: The Benedictine Abbey of Rogovo in the 13th Century, u: The Fourth Lateran Council: An Event That Transformed Europe, Edited by Ivan MAJNARIĆ, Daniel PATAFTA, Marko JERKOVIĆ, Zagreb: Catholic University of Croatia, University of Zagreb – Catholic Faculty of Theology, Croatian Franciscan Province of Saints Cyril and Methodius, Kršćanska sadašnjost, 2019., 139-154.
 • Branko Fučić (1920. – 1999.) / 100. obljetnica rođenja, Istarska Danica 2020. (2019): 99-105. [The 100th Anniversary of the Birth of Branko Fučić (1920 - 1999)]
 • Hrvatska heraldička baština u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti (tematski uvodnik), Hrvatska revija – časopis Matice hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu življenja XIX (2019) 1: 3-6. [Croatian Heraldic Heritage: Past, Present and Future Perspectives (Thematic Editorial)
 • Tinjski benediktinski posjedi u srednjem vijeku, u: Polački kraj u prošlosti i sadašnjosti. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa „Polački kraj u prošlosti i sadašnjosti“ održanoga u Ražnjevića dvorima u Polači 7. svibnja 2016., ur. Božo DOŠEN, Polača – Zadar: Ogranak Matice hrvatske u Zadru i Ilirija d. d., Biograd, 2020., 151-165. (Summary: Benedictine Estates in Tinj in the Middle Ages)
 • Croatia Benedictina: Hrvatsko Kraljevstvo, Petar Krešimir IV. i Ordo sancti Benedicti, u: Abbatissa ingenuitate precipua. Zbornik radova sa znanstvenog kolokvija „950. obljetnica Samostana benediktinki Sv. Marije u Zadru (1066. – 2016.)“, ur. Pavuša VEŽIĆ i Ivan JOSIPOVIĆ, Zadar: Sveučilište u Zadru i Samostan benediktinki Sv. Marije u Zadru, 2020., 53-74. [Croatia Benedictina: The Croatian Kingdom, Petar Krešimir IV and Ordo sancti Benedicti]
 • Povijesno društvo otoka Krka u kontekstu hrvatske historiografije, Krčki zbornik 75 (2019): 219-222. [The Krk Historical Society in the Context of Croatian Historiography]
 • Dva papinska reskripta iz 1248. i 1252. godine o hrvatskim glagoljašima i sveti Jeronim, Bašćina. Glasilo Društva prijatelja glagoljice /Zagreb/ 21 (2020): 11-14.
 • Neobjavljena povijest otoka Krka, autora fra Vladislava Brusića, Krčki kalendar 2021. (2020): 134-137. [An Unpublished History of the Island of Krk by Fr. Vladislav Brusić]
 • Good Old Laws. The Tradition of Combating Corruption in Croatia: Examples from the Statutes of Rab and Šibenik, SCIREA Journal of Sociology 4 (2020) 6: 161-180.
 • Stoljeća ususret mileniju: romanička crkva sv. Vida u Sv. Vidu Dobrinjskom (12–21. stoljeće), Hrvatska revija – časopis Matice hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu življenja XX (2020) 4: 26-28. [Centuries Towards the New Millennium: The Romanesque Church of St. Vid /Vitus/ in Sv. Vid Dobrinjski (12th – 21st Century)]

CROSBI: bib.irb.hr

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.