dr. sc. Vesna Badurina Stipčević, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju

dr. sc. Vesna Badurina Stipčević, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju

Staroslavenski institut
Demetrova 11, Zagreb
+385 (0)1 2362 286
+385 (0)91 4851 361
vesna.stipcevic@stin.hr

https://stin.academia.edu

 

Područje istraživanja

Hrvatska srednjovjekovna filologija, klasična filologija, biblijska filologija, paleoslavistika, paleokroatistika, hrvatsko glagoljaštvo, hrvatska srednjovjekovna književnost, tekstologija, leksikografija

Književnopovijesna i tekstološka istraživanja srednjovjekovnih hrvatskoglagoljskih tekstova, osobito biblijskih, apokrifnih, hagiografskih; izrada transliteriranih / transkribiranih latiničkih kritičkih izdanja glagoljskih tekstova; tekstološko istraživanje glagoljskih brevijara (Brevijar Vida Omišljanina, 1. i 2. Novljanski brevijar, Beramski brevijar, Dabarski brevijar, Vatikanski 6 brevijar i dr.), glagoljskih misala (4. Vatikanski misal, Hrvojev misal, Ročki misal i dr.) i glagoljskih zbornika (Pariški zbornik, Petrisov zbornik, Oxfordski zbornik, Žgombićev zbornik, Grškovićev zbornik); leksikografska obrada (Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije; Hrvatska književna enciklopedija, LZ; Leksikon hrvatske književnosti, ŠK).

Radno iskustvo

 • 1986.  Staroslavenski institut, Zagreb: znanstvena savjetnica u trajnom zvanju (od 2018.-)
 • 1985. – Klasična gimnazija, Zagreb: prof. grčkog i latinskog jezika

Obrazovanje

 • 1999.  doktorica humanističkih znanosti iz područja filologije: Disertacija: Knjige o Makabejcima u hrvatskoglagoljskoj književnosti.
 • 1991.  magistra društveno-humanističkih znanosti iz područja filologije: Magistarski rad: Hrvatskoglagoljska legenda o svetom Pavlu Pustinjaku.
 • 1985.  Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: diplomirani klasični filolog i diplomirani arheolog.

Znanstveni projekti

Projekti Staroslavenskoga instituta i MZOS-a

 • Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije (1991-2006; voditelj: akad. Anica Nazor; dio znanstvenog programa: Jezična i književna istraživanja hrvatskoga glagolizma).
 • Književna istraživanja hrvatskoga srednjovjekovlja (1991-2006; voditelj: akad. Ivanka Petrović; dio znanstvenog programa: Jezična i književna istraživanja hrvatskoga glagolizma).
 • Hrvatska i europska književnost srednjega vijeka (2007-2013; voditelj: akad. Ivanka Petrović; dio znanstvenog programa: Jezična, književna i paleografska istraživanja hrvatske glagoljske baštine).
 • Istraživanje starije hrvatskoglagoljske zborničke baštine (2020- ; voditeljica)

Projekt latiničkoga izdanja glagoljskoga Novog Testamenta (1562.) (2012- ; voditelj: dr. Dragutin Matak, Adventističko teološko visoko učilište Maruševac).

Projekt Znanstvenog centra izvrsnosti (2014-)

Aktivnosti

Gost predavač

 • Filozofski fakultet u Zagrebu, studij kroatistike (2008.-2010).
 • Doktorski studij medievistike pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu (2008-)
 • Poslijediplomski doktorski studij kroatologije na Hrvatskim studijima u Zagrebu (2005-).

Pozvana predavanja (izbor)

 • Međunarodni znanstveni skup uz 600. obljetnicu osnutka pavlinskog samostana u Kamenskom (1404-2004), u Kamenskom i Karlovcu od 20. do 21. svibnja 2004: »Hrvatskoglagoljske legende o Pavlu Pustinjaku«;
 • Biblija – Knjiga Meditrana par excellence. Međunarodni znanstveni skup, u Splitu od 24. do 26. rujna 2007: »Hrvatskoglagoljska Biblija«;
 • Bartol Kašić i srednjovjekovne svetačke legende, Hrvatski studiji u Zagrebu, 16. svibnja 2007: »Legenda o svetoj Venefridi«;
 • Hagiographia slavica, u Beču od 23. do 25. listopada 2008: »Jeronimova legenda u starijoj hrvatskoj književnoj tradiciji«;
 • Svetci i sveti mesta na Balkanite. Meždunarodnata konferencija, Sofija, 14-16 juni 2012: »Hrvatskoglagoljske legende o svetom Nikoli«;
 • Međunarodni skup Putovima europske nematerijalne baštine u 21. stoljeću: Sveti Martin, simbol dijeljenja. Institut za etnologiju i folkloristiku, Kulturni centar sv. Martina – Hrvatska, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb/Dugo Selo, 4.-5. listopada 2013.: »Hrvatskoglagoljska legenda o svetom Martinu«.
 • International Committee of Slavists. Biblical Commission meeting, The University of Florence, February 13, 2015.: »Hrvatskoglagoljski biblijski tekstovi: stanje istraživanja«;
 • Međunarodni znanstveni skup, Sveti Ilar u kontekstu svoga vremana, Katolički bogoslovni fakultet, Dubrovnik, Mlini, 19.-20.  listopada 2017.: »Legenda o svetom Hilarionu u starijoj hrvatskoj književnosti«;
 • A Dio nella propria lingua. La liturgia romana nella lingua slava ecclesiastica croata e nella scrittura glagolitica, Staroslavenski institut, Hrvatsko veleposlanstvo pri Svetoj Stolici, Rim, 13. studeni 2018.: »La Sacra Scrittura nei libri liturgici croato-glagolitici«;
 • Međunarodni znanstveni skup povodom 11 stoljeća prisutnosti benediktinki Sv. Marije u Zadru. Vrijeme, prostor i duhovnost: Benediktinsko monaštvo i njegovo naslijeđe, Zadar, 17. rujna 2020.: »Pariški zbornik Slave 73 (1375) u kontekstu hrvatskoglagoljske benediktinske baštine«;
 • Međunarodni znanstveni skup Sanctus Hieronymus Dalmatiae Vir Illustris, Split, 24.-25. rujna 2020.: »Jeronimove Vitae patrum u hrvatskoglagoljskoj književnosti«;
 • Međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup „Hrvatska kultura i sveti Jeronim“, Zagreb, 3.-4. studeni 2020.: »Legende o svetom Jeronimu u hrvatskoglagoljskoj književnosti«.

Izlaganja na skupovima (izbor)

 • Šest stoljeća Brevijara Vida Omišljanina u Omišlju i Roču od 20. do 22. listopada 1996.;
 • Međunarodni znanstveni simpozij Muka kao nepresušno nadahnuće kulture u Preku i Zadru od  30. ožujka do 2. travnja 2000.;
 • Glagoljica i hrvatski glagolizam. Međunarodni znanstveni skup povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskoga instituta, u Zagrebu i Krku od 2. do 6. listopada 2002.;
 • Međunarodni  znanstveni  skup Josip  Hamm  i njegovo djelo povodom 100. obljetnice rođenja u Zagrebu od 2. do 3. prosinca 2005.;
 • Četvrti hrvatski slavistički kongres u Varaždinu i Čakovcu od 5. do 8. rujna 2006.;
 • Peti hrvatski slavistički kongres u Rijeci od 7. do 10. rujna 2010.;
 • Drugi stručni i znanstveni skup Sačuvajmo kulturnu i jezičnu baštinu Istre u Puli od 30. studenog do 1. prosinca 2007.;
 • Az grišni diak Branko pridivkom Fučić. Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.), u Malinskoj i Dubašnici od 30. siječnja do 1. veljače 2009.;
 • Gacka i Otočac u srednjem vijeku. 550. obljetnica Otočke biskupije i prvog proglašenja Otočca gradom, u Otočcu od 5. do 6. ožujka 2010.;
 • Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Međunarodni znastveni skup povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskog instituta, Krk, 5. i 6. listopada 2012;
 • Međunarodni znanstveni skup Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu. Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša, Hrvatsko katoličko sveučilište, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Institut za povijest umjetnosti, Staroslavenski institut, Zagreb, 27.-28. IX. 2013.;
 • Rajko Nahtigal in 100 let slavistike na Univerzi v Ljubljani, Ljubljana, Filozofska fakulteta, 22.-23. marec 2018.: »Nahtigalova tekstološka istraživanja hrvatskoglagoljskih biblijskih knjiga«;
 • XII. Međunarodni znanstveni simpozij 'Muka kao nepresušno nadahnuće kulture', Pasionska baština Like, Gospić, 07.-10. lipnja 2018.: »Pasionski tekstovi u glagoljskom Pariškom zborniku Slave 73«;
 • Međunarodni znanstveni skup: Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskoga sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija. Ustroj / Roman Breviaries from th 13th Century to the Council of Trent: Language, Script, Text, Image, Function, Structure. Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, Staroslavenski institut u Zagrebu, Državni arhiv u Pazinu, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Associazione Archivistica Ecclesiastica u Rimu, Pazin, 4.-7. listopada 2018.: »Apokrifni tekstovi u hrvatskoglagoljskim brevijarima«;
 •  Međunarodni znanstveni skup: Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskoga sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija. Ustroj / Roman Breviaries from th 13th Century to the Council of Trent: Language, Script, Text, Image, Function, Structure. Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, Staroslavenski institut u Zagrebu, Državni arhiv u Pazinu, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Associazione Archivistica Ecclesiastica u Rimu, Pazin, 4.-7. listopada 2018.: »Novootkriveni odlomci rukopisnog glagoljskog brevijara iz 15. stoljeća«;
 • Sedmi hrvatski slavistički kongres, Hrvatsko filološko društvo, Filozofski fakultet, Šibenik, 25-28. rujna 2019.: »Sveti Jakov apostol u hrvatskoglagoljskim spomenicima«;
 • Hieronymus noster. Mednarodni simpozij ob 1600-letnici Hieronimove smrti, Ljubljana, 23.-26. oktobra 2019.: »La Vita e la Traslazione di San Girolamo nei testi croatoglagolitici«;
 • 500 godina Libra. Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga. Zagreb, 23. listopada 2020.: »Apokrifni tekstovi u Libru od mnozijeh razloga (1520)«.

Organiziranje skupova

 • Član Organizacijskog odbora Međunarodnog znastvenog skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskog instituta, 'Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju', Krk, 5.-7. listopada 2012;
 • Član Organizacijskog odbora Međunarodnog znanstvenog skupa: Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskoga sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija. Ustroj / Roman Breviaries from th 13th Century to the Council of Trent: Language, Script, Text, Image, Function, Structure. Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, Staroslavenski institut u Zagrebu, Državni arhiv u Pazinu, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Associazione Archivistica Ecclesiastica u Rimu, Pazin, 4.-7. listopada 2018.
 • Gostovanja na inozemnim sveučilištima
 • Studijsko istraživanje: Sterling Memorial Library i Library of Yale Divinity School pri Yale University, 1996/1997.

Popularizacija znanosti

 • predavanja u Društvu prijatelja glagoljice, stručni članci u novinama i časopisima, enciklopedijski i leksikonski članci.

Članstva

 • Član Znanstvenog vijeća Staroslavenskog instituta
 • Član Upravnog vijeća Staroslavenskog instituta
 • Član Biblijske komisije Međunarodnog slavističkog komiteta
 • Član Hrvatskog filološkog društva
 • Član Društva klasičnih filologa

Uredništva, organizacijski odbori

 • Član uredništva časopisa Staroslavenskoga instituta Slovo
 • Izvršna urednica: Slovo 58 i Slovo 60 (Zbornik akademkinje Ivanke Petrović)
 • Član uredništva Biblioteke Spomenici Staroslavenskoga instituta
 • Urednica knjige: Marinka Šimić, Akademijin brevijar, Biblioteka Spomenici, knj. 1, Staroslavenski institut, Zagreb, 2014.
 • Urednica Zbornika Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju (u pripremi)
 • Član Organizacijskog odbora Međunarodnog znastvenog skupa povodom 110. obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskog instituta , 'Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju', Krk, 5.-7. listopada 2012.

Bibliografija

Knjige

 • Badurina-Stipčević, Vesna, Hrvatskoglagoljska legendo o svetom Pavlu Pustinjaku, Znanstvena biblioteka 22, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 1992.
 • suator u 4 sveska: Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije / Lexicon linguae slavonicae redactionis croaticae (gl. ur. Z. Haupotová, znan. ur. A. Nazor), Staroslavenski institut, Zagreb, sv. 1, 2000; sv. 12, 2004; sv. 14, 2007; sv. 15, 2008.
 • Badurina-Stipčević, Vesna; Vinko Grubišić, Jeronimove hagiografije, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2008.
 • Badurina Stipčević, Vesna, Hrvatskoglagoljska Knjiga o Esteri, Biblioteka Hrvatska jezična baština 7, Matica hrvatska, Zagreb, 2012.
 • Badurina Stipčević, Vesna (prir.), Hrvatska srednjovjekovna proza I. Legende i romani, Pet stoljeća hrvatske književnosti, knj. 115, Matica hrvatska, Zagreb, 2013.
 • Badurina Stipčević, Vesna; Tanja Kuštović; Mateo Žagar, Novi Testament. 1526. 1. dio. Latinički prijepis glagoljskog izvornika. Adventističko teološko visoko učilište, Filozofski fakultet, Školska knjiga, Zagreb, 2013.
 • Badurina Stipčević, Vesna; Kuštović, Tanja; Žagar, Mateo, Novi Testament. 1563. 2. dio. Latinički prijepis glagoljskog izvornika. Adventističko teološko visoko učilište, Filozofski fakultet, Školska knjiga, Zagreb, 2015, 481 str.
 • Badurina Stipčević, Vesna; Požar Sandra, Velčić Franjo (ur.), Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 110 obljetnice Staroslavenske akademije i 60. obljetnice Staroslavenskoga instituta, Bibliotheca glagolitica croatica, knj. 2, Staroslavenski institut, Zagreb, 2015, 677 str.
 • Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dimitrova, Margaret; Dürrigl, Marija-Ana; Hristova Šomova, Iskra; Kuhar; Kristijan; Mihaljević, Milan; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Ana; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vučković, Josip; Zubčić, Sanja; Žagar, Mateo, Drugi beramski brevijar. Hrvatskoglagoljski rukopis 15. stoljeća. 2. dio, Sv. 1. Transliteracija (prir. M. Mihaljević), Staroslavenski institut, Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, Biblioteka Spomenici, Zagreb, 2018, 582 str.
 • Badurina Stipčević, Vesna; Botica, Ivan; Dimitrova, Margaret; Dürrigl, Marija-Ana; Mihaljević, Milan; Požar, Sandra; Radošević, Andrea; Šimić, Ana; Šimić, Marinka; Vela, Jozo; Vince, Jasna; Vučković, Josip; Zubčić, Sanja; Žagar, Mateo, Drugi beramski brevijar. Hrvatskoglagoljski rukopis 15. stoljeća. 2. dio, Sv. 2. Transliteracija (prir. M. Mihaljević), Staroslavenski institut, Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, Biblioteka Spomenici, Zagreb, 2019, 384 str.
 • Badurina Stipčević, Vesna, Hrvatskoglagoljske Makabejske knjige. Hrvatska sveučilišna naklada, Staroslavenski institut, Zagreb, 2020, 276 str.

Članci (izbor)

 • Badurina-Stipčević, Vesna, Later Croato-Glagolitic Biblical Translations, Journal of  Croatian Studies, 36-37, New York, 1995-1996, str. 53-62.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Najstariji tekst hrvatskoglagoljskih Makabejskih knjiga, Slavia, 68 (2), Praha, 1999, str. 259-265.
 • Badurina-Stipčević Vesna., Tekstološke odrednice hrvatskoglagoljske «Muke Kristove», Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog simpozija Muka kao nepresušno nadahnuće kulture – Passion une source inépuisable del'inspiration en culture. Zadar-Preko 2000, (ur. Jozo Čikeš), Pasionska baština, Zagreb, 2001, str. 41-51.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, The Old Testament Book of Esther in Croatian Glagolitic Vatican Illirico 5 Breviary from 14th century, Palaeoslavica, International Journal for the Study of Slavic Medieval Literature, History, Language and Ethnology, 12 (2), Cambridge-Massachusetts, 2004, str. 5-39.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Legenda de Patras (Legenda o sv. Antunu Opatu) u hrvatskoglagoljskim brevijarima, Ricerche slavistiche, 2 (48), Roma, 2004, str. 5-28.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Legenda o sv. Hilarionu Opatu u hrvatskoglagoljskim brevijarima, Slovo, 52-53, Zagreb, 2004, str. 27-40.
 • Badurina-Stipčević,Vesna, Muka Kristova po Marku u hrvatskoglagoljskom  Pariškom zborniku Slave 73, Filologija, 42, Zagreb, 2004, str. 1-21.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Passio s. Machabaeorum u hrvatskoglagoljskim brevijarima, Slavia, 74 (2-3), Praha, 2005, str. 359-366.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Hrvatskoglagoljski odlomak Pseudo-Matejeva evanđelja, Drugi Hercigonjin zbornik (ur. S. Damjanović), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2005, str. 43-52.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Knjige o Makabejcima u hrvatskoglagoljskoj književnosti: Prva Knjiga o Makabejcima u hrvatskoglagoljskim brevijarima, Slovo, 54-55, Zagreb, 2006, str. 5-126.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Još jedna glagoljska verzija Protoevanđelja Jakovljeva, Slovo, 56-57, Zagreb, 2008, str. 75-92.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Translacija sv. Pavla Pustinjaka u hrvatskoglagoljskom II. Novljanskom brevijaru iz 1495. godine, Slovo, 58, Zagreb, 2008, str. 285-312.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Knjige o Makabejcima u hrvatskoglagoljskoj književnosti: Druga knjiga o Makabejcima u hrvatskoglagoljskim brevijarima, Slovo, 59, Zagreb, 2009, str. 1-75.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Odlomak Protoevanđelja Jakovljeva u hrvatskoglagoljskom Brevijaru Britanske knjižnice, Slavia, 78, Praha, 2009, str. 227-234.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Hrvatskoglagoljska Muka svetoga Andrije apostola, Slovo, 60, Zagreb, 2010, str. 41-71.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Dvije verzije hrvatsko-glagoljskoga Protoevanđelja Jakovljeva, Многoкратните преводи в Южнoславянското средновекoвие. Дoклади oт международната конференция София, 7-9 юли 2005 г. (ur. Л. Тасева, Р. Марти, М. Йовчева, Т. Пентковская), Издателска къща ГорексПрес, София, 2006, str. 199-210.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Hammovo istraživanje i izdavanje hrvatsko glagoljskih biblijskih knjiga, Josip Hamm i njegovo djelo. Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice rođenja Josipa Hamma, Zagreb, 2.-3. prosinc 2005. (ur. A. Jembrih), Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu,  Zagreb, 2007, str. 49-56.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Grčki i latinski izvori hrvatskoglagoljske Biblije, Thesaurus Archigymnasii – Zbornik radova u prigodi 400. godišnjice Klasične gimnazije u Zagrebu 1607.- 2007. (ur. I. Koprek, A. Dukat, M. Funduk), Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 2007, str. 293-298.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Hrvatskoglagoljska Biblija, (ur. M. Vugdelija). Biblija – Knjiga Mediterana par excellence. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 24. do 26. rujna 2007. u Splitu, Književni krug, Split, 2010, str. 383-398.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Legenda o svetom Antunu opatu u hrvatskoglagoljskoj književnosti, (ur. T. Galović), Az grišni diak Branko pridivkom Fučić. Radovi međunarodnoga znanstvenog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920.-1999.). Malinska, Dubašnica, Otok Krk, 30. siječnja – 1. veljače 2009. godine. Malinska – Rijeka – Zagreb, HAZU, Institut za povijest umjetnosti, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Staroslavenski institut, Sveučilišna knjižnica Rijeka, Općina Malinska-Dubašnica, 2011, str. 467-474.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, Legenda o Svetom Nikoli u hrvatskoglagoljskom Petrisovu zborniku, Knjige poštujući, knjigama poštovan, Zbornik Josipu Bratuliću o 70. rođendanu. (ur. D. Dukić, M. Žagar), Matica hrvatska, Zagreb, 2011, str. 227-237.
 • Badurina-Stipčević, Vesna, M. Mihaljević, M. Šimić, Mjesto Dabarskoga brevijara među hrvatskoglagoljskim liturgijskim kodeksima, Zbornik radova: Gacka i Otočac u srednjem vijeku. 550. obljetnica Otočke biskupije i prvog proglašenja Otočca gradom. (ur. Ž. Holjevac), Institut društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Gospić, HAZU, Katedra Čakavskog sabora pokrajine Gacke, Gacko pučko otvoreno učilište, Otočac, 5.-6. 3. 2010., Zagreb, 2012, str. 255-282.
 • Badurina Stipčević, Vesna,  Kult svetoga Nikole u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosti. – Svetci i sveti mesta na Balkanite. Materialiot Meždunarodnata konferencija, Sofija, 14-16 juni 2012.T. 1. Filologija, Arheografija, Tekstologija. (ur. A. Stojkova, M. Petrova-Taneva, I. Hristova-Shomova, M. Dimitrova, A. Augusheva-Tihonova, M. Jovcheva), Staroblgarska literatura, 47, Izdatelstvo na Blgarskata akademija na naukite Marin Drinov, Sofija, 2013, str. 148-161.
 • Badurina Stipčević, Vesna,  Legenda o svetom Jeronimu u starijoj hrvatskoj književnoj tradiciji. – Hagiographia Slavica. Wiener slavistisches Almanach Sonderband 82. (ur. J. Reinhart), Verlag Otto Sagner. Munchen–Berlin–Wien, 2013, str. 17-26.
 • Badurina Stipčević, Vesna, Mjesto Kristove Muke – Golgota u hrvatskoglagoljskim biblijskim prijeovdima, Muka Kristova u glagoljaškim kodeksima, A. Zaradija Kiš, M. Žagar (ur.), Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2014, 11-22.
 • Badurina Stipčević, Vesna, Muka Kristova u hrvatskoglagoljskom Pariškom zborniku Code slave 73, Muka Kristova u glagoljaškim kodeksima, A. Zaradija Kiš, M. Žagar (ur.), Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2014, 139-171.
 • Badurina Stipčević, Vesna, Hrvatskoglagoljski brevijarski tekstovi apokrifne pasije apostola Filipa, Polyhistor. Scripta slavica Mario Capaldo dicata (ur. Cristiano Diddi), Izdatelьstvo 'Indrik', Moskva, Rim, 2015, str. 37-44.
 • Badurina Stipčević, Vesna, Legenda u svetom Jeronimu u hrvatskoglagoljskom Petrisovu zborniku (1468.), Radovi 47/1, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, FF press, Zagreb, 2015, str. 337-350.
 • Badurina Stipčević, Vesna, Croatian Glagolitic Bible. The State of the Research, Studi Slavistici 13 (2016) str. 282-297.
 • Badurina Stipčević, Vesna, Glagoljski tekstovi Pasije svetoga Lovrenca, Croatica XLI/61  (2016): 9-24.
 • Badurina Stipčević, Vesna, Hrvatskoglagoljska Pasija svete Lucije, Richerce slavistiche 14, 2016 (LX), Roma, str. 417-438.
 • Badurina Stipčević, Vesna, The Apocalypse of John in the 14th century Croatian Glagolitic Vatican Illirico 5 Breviary, Palaeoslavica 15/2, 2017, str. 138-165.    
 • Badurina Stipčević, Vesna, Čitanja iz Druge knjige o Makabejcima u hrvatskoglagoljskim misalima, Ricerche slavistiche. Nuova serie 1 (2018), LXI, str. 5-22.
 • Badurina Stipčević, Vesna, Pohvala mudrosti iz Knjige Baruhove  u hrvatskoglagoljskom 1. vrbničkom misalu (1456), Od fonologije do leksikologije, Zbornik u čast Mariji Turk (ur. Diana Stolac), Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2018, str. 33-47.
 • Badurina Stipčević, Vesna, Nahtigalova tekstološka istraživanja hrvatskoglagoljskih biblijskih knjiga, Rajko Nahtigal in 100 let slavistike na Univerzi v Ljubljani. Monografija ob 100. obletnici nastanka Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete UL (ur. Petra Stankovska, Aleksandra Derganc, Alnka Šivic-Dular), Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Oddelek za slavistiko, 2019, str. 153-161.
 • Badurina Stipčević, Vesna, Hrvatskoglagoljska brevijarska Legenda o svetom Nikoli, Fluminensia 31/2 (2019), str. 25-47.
 • Badurina Stipčević, Vesna, Apcryphal Passion of James the Apostle in Croatian Glagolitic Breviaries, Sapere aude: Sbornik v čest na prof. dri Iskra Hristova-Šomova (ur. V. Savova, I. Trifonova, Iv. Petrov, P. Petrov), Sofija: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ohridski“, 2019, str. 74-80.
 • Badurina Stipčević, Vesna, Pasionski tekstovi u ličkom glagoljskom Pariškom zborniku Slave 73 (1375.), Muka kao nepresušno nadahnuće kulture, The Passion as an Endless Cultural Inspiration, Pasionska baštine Like, The Passion Heritage of Lika, Gospić 2018, Zbornik radova XII. međunarodnog znanstvenog simpozija (ur. Jozo Čikeš), Zagreb 2019, str. 155-171.
 • Badurina Stipčević, Vesna, Jeronimov Životopis Jakova apostola mlađeg u hrvatskoglagoljskim brevijarima, Croatica XLIV/64 (2020): 7-23.  
 • Badurina Stipčević, Vesna; Mateo Žagar; Kristian Paskojević: Londonski odlomak glagoljskoga brevijara o svetoj Apoloniji – prilog tekstološki, paleografski i jezični opis. Slovo 71 (2021),  str. 191-240.

CROSBI: bib.irb.hr

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.