dr. sc. Kristijan Kuhar, znanstveni suradnik

dr. sc. Kristijan Kuhar, znanstveni suradnik

Staroslavenski institut
Demetrova 11, Zagreb
+385 (0)1 2362 286
kristijan.kuhar@stin.hr

Područje istraživanja

 • Povijest liturgije – srednji vijek
 • Povijest slavenske liturgije
 • Posebnosti slavenske liturgijske tradicije, indigenost euholoških obrazaca
 • Liturgijsko štovanje svetaca u hrvatskoglagoljskim liturgijskim knjigama

Radno iskustvo

 • 2020. – danas –  znanstveni suradnik, Staroslavenski institut
 • 2018. – 2020. –  poslijedoktorand, Staroslavenski institut
 • 2011. – 2018.  – znanstveni novak, Staroslavenski institut

Obrazovanje

 • 2011. – 2017. – poslijediplomski doktorski studij medievistike, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doktorski rad: Povijesno liturgijske posebnosti euholoških obrazaca ranog razdoblja slavenske liturgije (10. – 14. st.) s osvrtom na predslovlja
 • 2002. – 2007. – Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Znanstveni projekti

Aktivnosti

 • Javna predavanja o glagoljaškoj tradiciji franjevaca trećoredaca
 • Predavanja o arhivskom glagoljskom gradivu franjevaca trećoredaca

Sudjelovanja na skupovima

 • „Hrvatskog glagoljaštvo u europskom okružju“ (2012, Krk)
 • „Hrvatska ćirilična baština“ (2012, Zagreb)
 • „Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu“ (2013, Zagreb)
 • „Glagoljska tradicija u povijesti slavenske pismenosti“ (2013, Zagreb)
 • „Arhivi vjerskih zajednica u Hrvatskoj – stanje i perspektive“ (2014, Šibenik)
 • Organizacija međunarodnog znanstvenog skupa „Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu“ Zagreb – Hrvatsko katoličko sveučilište, 27. – 28. 9. 2013.

Popularizacija znanosti

 • redovito održavam predavanja o glagoljici i hrvatskom glagoljaštvu te trećoredskoj glagoljaškoj tradiciji učenicima osnovnih i srednjih škola i studentima u Samostanu sv. Franje Ksaverskog u Zagrebu

Članstva

 • Matica Hrvatska
 • ICARUS4All, Austrija

Uredništva, organizacijski odbori

 • Urednik Vjesnika franjevaca trećoredaca (ISSN 1332-7658) (2011.-2015.)
 • Član Uprave Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša (mandat od 2013.-2015.)
 • Provincijski koordinator Povjerenstva za kulturu i baštinu; Tajnik Provincije (2011.-2015.)
 • Tajnik uredništva časopisa Staroslavenskog instituta Slovo (br. 65)
 • Urednik časopisa Staroslavenskog instituta Slovo (br. 70 i 71)

Bibliografija

 • Žitija Konstantina Ćirila i Metodija i liturgijski kult u Hrvatskoj, u: Kirilometodievistika 8/2014, str. 89-103, Skopje 2014.
 • Slavenski liturgijski izvori od IX. do XIII. stoljeća, u: Diacovensia 3/2014., str. 363-379., Đakovo 2014.
 • Il culto di San Lodovico Re nei breviari glagolitici Croati, u: Analecta TOR, 191(2014), str. 261-270, Roma 2014.

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.