mr. sc. Ljiljana Mokrović, stručna savjetnica

mr. sc. Ljiljana Mokrović, stručna savjetnica

Staroslavenski institut
Demetrova 11, Zagreb
+385 (0)1 2220026
ljmokrovic@stin.hr

Područje istraživanja

Istraživanje hrvatskih glagoljskih minijatura odvija se na dva načina. Prvi je pomoću identifikacije likovnih prikaza unutar izvorno kreiranoga računalnoga programa „Minijature“ u koji se upisuje i opisuje hrvatska glagoljska iluminacija po vrsti prikaza i poziciji unutar nekoga pisanoga spomenika, ponajprije liturgijske naravi (misali, brevijari). Riječ je o podacima kodikološke naravi, nadopunjenima povijesnoumjetničkim interpretacijama prema različitim parametrima. To je tekstualno-slikovna baza podataka vezana uz pretraživanje i digitalizaciju minijatura i ostalih iluminacija hrvatskih glagoljskih rukopisa. Opisi su popraćeni latiničnim transliteracijama/transkripcijama glagoljskoga teksta kako bi se olakšalo njegovo razumijevanje, omogućio uvid u liturgijsko-literarno-povijesni kontekst nastanka iluminacija  te dobio cjeloviti uvid u povezanost slike i teksta. Time je stvoren temelj za drugi način istraživanja hrvatske glagoljske iluminacije, a to je usmjerenost na analizu i interpretaciju prema klasičnoj povijesnoumjetničkoj metodologiji koja se, zahvaljujući potrebi nelinearnoga pristupa osobito u proučavanju ikonografije, nužno proširuje prema drugim humanističkim disciplinama. To je osobito izraženo s obzirom na nužnost interdisciplinarnoga pristupa i povezivanja različitih istraživačkih područja (jezikoslovlja; umjetnosti i paleografije; književnosti i tekstologije; liturgije) i njihovih metodologija zastupljenih u Staroslavenskom institutu tijekom proteklih dvaju institutskih projektnih razdoblja, a što se pokazalo kao dobar temelj za nastavak budućih istraživanja u okviru Znanstvenoga centra izvrsnosti.

Radno iskustvo

  • od 24. siječnja 1994. do 31. prosinca  2003.: stručna suradnica-knjižničarka;
  • akad. god. 1997./1998. – akad. god. 2000./2001.: honorarni predavač, Filozofski fakultet Družbe Isusove, izborni kolegiji / seminari na temu hrvatske sakralne umjetnosti;
  • od 1.siječnja 2004. do 31. prosinca 2007.: stručna suradnica u znanosti, Staroslavenski institut;
  • od 1.siječnja 2008. do 31. svibnja 2008.: viša stručna suradnica u znanosti, Staroslavenski institut;
  • od 1. lipnja 2008. do 28. studenoga 2014.: stručna savjetnica u znanosti, Staroslavenski institut.

Obrazovanje

  • „Vojnović i Krleža – sličnosti i razlike dvaju dramskih triptiha“ (magistarski rad), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2007.

Znanstveni projekti

  • Glagoljska paleografija, 2006.-2013., Staroslavenski institut (dr. sc. Marica Čunčić)

Aktivnosti

Predavanje

  • Europski vidici u istraživanjima Marije Pantelić // znanstveni skup Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: 110. obljetnica Staroslavenske akademije – 60. obljetnica Staroslavenskoga instituta. (2012.).  

Popularizacija znanosti

Članstva

  • Hrvatsko filološko društvo
  • Pinta – udruga za očuvanje, promicanje i korištenje kulturnoga blaga Hrvatske

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.