mr. sc. Ljiljana Mokrović, stručna savjetnica

mr. sc. Ljiljana Mokrović, stručna savjetnica

 

Područje istraživanja

Istraživanje hrvatskih glagoljskih minijatura odvija se na dva načina. Prvi je pomoću identifikacije likovnih prikaza unutar izvorno kreiranoga računalnoga programa „Minijature“ u koji se upisuje i opisuje hrvatska glagoljska iluminacija po vrsti prikaza i poziciji unutar nekoga pisanoga spomenika, ponajprije liturgijske naravi (misali, brevijari). Riječ je o podacima kodikološke naravi, nadopunjenima povijesnoumjetničkim interpretacijama prema različitim parametrima. To je tekstualno-slikovna baza podataka vezana uz pretraživanje i digitalizaciju minijatura i ostalih iluminacija hrvatskih glagoljskih rukopisa. Opisi su popraćeni latiničnim transliteracijama/transkripcijama glagoljskoga teksta kako bi se olakšalo njegovo razumijevanje, omogućio uvid u liturgijsko-literarno-povijesni kontekst nastanka iluminacija  te dobio cjeloviti uvid u povezanost slike i teksta. Time je stvoren temelj za drugi način istraživanja hrvatske glagoljske iluminacije, a to je usmjerenost na analizu i interpretaciju prema klasičnoj povijesnoumjetničkoj metodologiji koja se, zahvaljujući potrebi nelinearnoga pristupa osobito u proučavanju ikonografije, nužno proširuje prema drugim humanističkim disciplinama. To je osobito izraženo s obzirom na nužnost interdisciplinarnoga pristupa i povezivanja različitih istraživačkih područja (jezikoslovlja; umjetnosti i paleografije; književnosti i tekstologije; liturgije) i njihovih metodologija zastupljenih u Staroslavenskom institutu tijekom proteklih dvaju institutskih projektnih razdoblja, a što se pokazalo kao dobar temelj za nastavak budućih istraživanja u okviru Znanstvenoga centra izvrsnosti.

Radno iskustvo

  • od 24. siječnja 1994. do 31. prosinca  2003.: stručna suradnica-knjižničarka;
  • akad. god. 1997./1998. – akad. god. 2000./2001.: honorarni predavač, Filozofski fakultet Družbe Isusove, izborni kolegiji / seminari na temu hrvatske sakralne umjetnosti;
  • od 1.siječnja 2004. do 31. prosinca 2007.: stručna suradnica u znanosti, Staroslavenski institut;
  • od 1.siječnja 2008. do 31. svibnja 2008.: viša stručna suradnica u znanosti, Staroslavenski institut;
  • 2008. - 2020.: stručna savjetnica u znanosti, Staroslavenski institut.

Obrazovanje

  • „Vojnović i Krleža – sličnosti i razlike dvaju dramskih triptiha“ (magistarski rad), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2007.

Znanstveni projekti

  • Glagoljska paleografija, 2006.-2013., Staroslavenski institut (dr. sc. Marica Čunčić)

Aktivnosti

Predavanje

  • Europski vidici u istraživanjima Marije Pantelić // znanstveni skup Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju: 110. obljetnica Staroslavenske akademije – 60. obljetnica Staroslavenskoga instituta. (2012.).  

Popularizacija znanosti

Članstva

  • Hrvatsko filološko društvo
  • Pinta – udruga za očuvanje, promicanje i korištenje kulturnoga blaga Hrvatske

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.