dr. sc. Vida Vukoja, viša znanstvena suradnica

dr. sc. Vida Vukoja, viša znanstvena suradnica

Staroslavenski institut
Demetrova 11, Zagreb
+385 (0)1 2362 249
vidal@stin.hr

Područje istraživanja

 • (kognitivna) semantika, povijest pojmova osjećajnosti, leksikografija, leksikologija, teorija i praksa (srednjovjekovnoga) prevođenja
 • u okviru Znanstvenoga centra izvrsnosti zadužena za najmanje jedan tekst o značenjskim značajkama jezika projektom obuhvaćenih tekstova

Radno iskustvo

 • 2010. do danas – Staroslavenski institut, znanstvena suradnica (Projekt Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije)
 • 2008. – 2010. – Staroslavenski institut, viša asistentica (Projekt Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije)
 • 2000. – 2008. – Staroslavenski institut,  asistentica (Projekt Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije)
 • 1999./2000. – Srednja strukovna škola Velika Gorica, profesorica engleskoga jezika

Obrazovanje

 • 2000. – 2008. – doktor znanosti, filologija, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, doktorski rad Semantička raščlamba hrvatskoga crkvenoslavenskoga leksika kojim se izriče osjećajnosti
 • 1992. – 1999. – diplomirani opći lingvist i etnolog, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • 1988. – 1991. – upravno-birotehnički administrator, Centar usmjerenog obrazovanja za upravu i pravosuđe, Velika Gorica

Znanstveni projekti

 • 2014. ( – 2017.) – voditeljica projekta Teoretsko i primijenjeno jezikoslovno istraživanje korpusa hrvatskih crkvenoslavenskih tekstova s izradom Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije (eng. Theoretical and Applied linguistic research of the corpus of the Croatian Church Slavonic texts with the Dictionary of the English Redaction of Church Slavonic compiling)
 • 2000. – 2013. – suradnica na projektu Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije (voditeljica: akad. Anica Nazor)

Aktivnosti

Izlaganja na skupovima

 • Vukoja, Vida. 2014. Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije u kontekstu crkvenoslavenske leksikografije. Šesti hrvatski slavistički kongres. Vukovar – Vinkovci, 10.–13. rujna 2014.
 • Vukoja, Vida. 2014. The Corpus of the Croatian Church Slavonic Texts and the Current State of Affairs Concerning the Dictionary of the Croatian Redaction of Church Slavonic Compiling. XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. 15-19 July 2014. Bolzano/Bozen: Institute for Specialised Communication and Multilingualism.
 • Vukoja, Vida. 2013. O rječniku crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije i njegovoj izradi. Glagoljska tradicija u povijesti slavenske pismenosti. Međunarodni znanstveni skup povodom 1150. obljetnice moravske misije svetih Ćirila i Metoda i stvaranja slavenske pismenosti i književnosti (863.-2013.). Program i sažetci izlaganja. Zagreb. 59-59
 • Vukoja, Vida. 2011. Passion, a forgotten feeling. Cognition, Emotion, Communication. Nicosia, Cipar, 23.–26. lipnja.2011.
 • Vukoja, Vida. 2010. Značenjska raščlamba hrvatske crkvenoslavenske osnove mьrz-. Peti hrvatski slavistički kongres, Zbornik sažetaka / Turk, Marija (ur.). Rijeka : Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkog društva i Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2010. 38–39.
 • Vukoja, Vida. 2009. O korpusu Rječnika crkvenoslavenkoskoga jezika hrvatske redakcije i njegovu mjestu u okviru korpusâ hrvatskoga jezika. V. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup. Povijesna leksikologija i leksikografija / Računalna leksikologija i leksikografija. Knjižica sažetaka. Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. 47–48.
 • Lučić, Vida; Jelaska, Zrinka. 2008. Feelings, emotions, passions & affect: Universal vs. culturally biased frames of the semantic analysis. The Third International Conference on Cognitive ScienceMoskva: Institut psihologii RAN, Mežregionalnaja associjacija kognitivnih issledovanij, Centr razvitija russkogo jazika, 2008. 101-102
 • Lučić, Vida. 2006. The Concept of Humbleness in Translation from Greek into Church Slavonic. International Medieval Congress (10-13 July 2006): Special Thematic Strand: Emotion & Gesture. Leeds, Velika Britanija, 10–13.srpnja 2006.

Članstva

 • Hrvatsko filološko društvo (skr. HFD)
 • International Cognitive Linguistics Association (skr. ICLA)
 • International Society of Research on Emotion (skr. ISRE)

Uredništva, organizacijski odbori

 • od 2010. – članica uredništva časopisa Slovo
 • od 2010. – Biblioteca glagolitica croatica, Serija monografija (Staroslavenski institut)

Bibliografija

2014.

 • Vukoja, Vida. 2014. Passion, a forgotten feeling. Linguistic Approaches to Emotions in Context. Baider, Fabienne H. and Georgeta Cislaru (eds.), 39–70.
 • Vukoja, Vida. 2014. The Corpus of the Croatian Church Slavonic Texts and the Current State of Affairs Concerning the Dictionary of the Croatian Redaction of Church Slavonic Compiling. Andrea Abel, Chiara Vettori & Natascia Ralli (eds.). 2014. Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. 15-19 July 2014. Bolzano/Bozen: Institute for Specialised Communication and Multilingualism. 1221-1235.

2012.

2011.

2010.

2009.

CROSBI: bib.irb.hr

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.