dr. sc. Marinka Šimić, znanstvena savjetnica

dr. sc. Marinka Šimić, znanstvena savjetnica

Staroslavenski institut
Demetrova 11, Zagreb
+385 (0)1 2362 250
msimic@stin.hr

 

Područje istraživanja

 • jezik hrvatskoglagoljskih liturgijskih i neliturgijskih rukopisa, leksik, kajkavizmi u neliturgijskim rukopisima, natpisi pisani hrvatskom ćirilicom, stećci

Bavim se jezikoslovnim istraživanjima hrvatskoglagoljskih rukopisa, liturgijskih i neliturgijskih, posebice leksikom. Objavila sam nekoliko hrvatskoglagoljskih fragmenata brevijara, jezični i paleografski opis i datacija (Samoborski, Ljubljanski, Livanjski, Fojnički). Leksik je uže područje kojim se bavim, nedavno je izašla Gramatika, tj. Hrvatski crkvenoslavenski jezik, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Staroslavenski institut (2014) s mojim poglavljem Leksik. Namjeravam pretražiti i opisati leksičku građu svih beramskih rukopisa koji su predmet istraživanja Centra izvrsnosti. Posebice ću obratiti pozornost na utjecaj narodnoga govora, tj. pomlađivanje rukopisa.

Radno iskustvo

 • Znanstvena savjetnica, 2019. – danas (Staroslavenski institut) Opis hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika, Sveučilišna nastava
 • Docentica na Hrvatskom katoličkom sveučilištu – 14. 4. 2015. 
 • Viša znanstvena suradnica, 2010. – 2019. (Staroslavenski institut) Opis hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika, Sveučilišna nastava
 • Znanstvena suradnica, 2006. – 2010. (Staroslavenski institut) Opis hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika, Sveučilišna nastava
 • Viša znanstvena asistentica, 2001. – 2006. (Staroslavenski institut) Opis hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika, Sveučilišna nastava
 • Znanstvena asistentica, 1986. – 2001. (Staroslavenski institut) Opis hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika

Obrazovanje

 • 9. siječnja 2001. Doktorat humanističkih znanosti, polje jezikoslovlje, Filozofski fakultet, Zagreb, Leksik hrvatskoglagoljskoga psaltira
 • 12. veljače 1992. Magisterij društveno humanističkih znanosti iz područja filologije, Filozofski fakultet, Zagreb, Jezik Muke po Mateju u hrvatskoglagoljskim misalima
 • 3. lipnja 1985. Profesor hrvatskoga ili srpskoga jezika i jugoslavenskih književnosti, Filozofski fakultet, Zagreb

Znanstveni projekti

 • Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije (voditelj: akad. Anica Nazor)
 • Gramatika hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika (voditelj: dr. sc. Milan Mihaljević)
 • Istraživanje starije hrvatskoglagoljske zborničke baštine (HRZZ, voditeljica dr. sc. V. Badurina Stipčević)
 • Kulturna animalistika: interdisciplinarna polazišta i tradicijske prakse (HRZZ, voditelj dr. sc. Suzana Marjanić)
 • Projekt Hrvatska glagoljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Aktivnosti

Predavanja

 • Doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika u Rijeci, kolegij: Hrvatski glagolizam 2008 i 2013.
 • Hrvatsko katoličko sveučilište, kolegij Glagoljica i hrvatska ćirilica: 2011– 2020
 • Hrvatsko katoličko sveučilište, kolegij Diplomatički seminar II, 2019/2020.
 • Predavanje na poslijedipolomskom studiju Hrvatskoga glagoljaštva na Hrvatskim studijima Jezik hrvatskoglagoljskih tekstova, 25. 01. 2014.
 • Predavanje na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u okviru izbornoga kolegija prof. Matea Žagara: Hrvatska ćirilica, pod nazivom: Najstarija hrvatska ćirilska epigrafika, 2010. g.
 • Predavanje o sabranim djelima hercegovačkoga književnika Ivana Sopte 16. ožujka 2007. u Centru za kulturu Maksimir, Zagreb.
 • Predavanje održano u Roču 2010. g. Mala glagoljaška akademija: Glagoljica i hrvatsko glagoljaštvo, Istarski glagolizam
 • Sudjelovanje u Dokumentarnom programu HTV u emisiji Hrvatska glagoljica. Glagoljaši. Redateljica Sussana Čajić, Proizvodnja HTV 2011.
 • Predavanje održano na Širokom Brijegu: Natpisi širokobriješkoga kraja, 7. 10. 2010. godine.
 • Predavanje održano u Stocu u sklopu manifestacije Dani grada: O važnosti proučavanja stećaka, 18. 7. 2011.
 • Stećci od Zgošće do Ledinca, predavanje na predstavljanju knjige u Matici hrvatskoj Zagreb, 16. 06. 2011.
 • Predavanje Stećci, srednjovjekovni nadgrobni spomenici u Tehničkoj gimnaziji u Zagrebu, 12. 12. 2013.

Promocije knjige

 • Jezik srednjovjekovnih kamenih natpisa s područja Hercegovine, Marinka Šimić, Matica hrvatska, Sarajevo 28. 11. 2009.; Široki Brijeg 7. 10. 2010.; Stolac 18. 7. 2011.
 • Promocija Akademijina brevijara u okviru promocije izdanja Staroslavenskoga instituta 2016. godine u Zagrebu

Znanstveni skupovi

 • Leksik Muke po Mateju u Senjskom misalu, Međunarodni znanstveni skup Senjski glagoljaški krug 1248-1508., Zagreb 21. i 22. studenog 1994. u povodu 500. obljetnice Senjskoga glagoljskog misala iz 1494. (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti)
 • Leksik Muke po Mateju u hrvatskoglagoljskim misalima Međunarodni  znanstvenom simpozij: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture, Zadar i Preko 30. 03.-02.04. 2000.
 • Jezik creske Muke Franića Vodarića, 3. Međunarodni znanstveni simpozij Križni putevi, Kalvarije i Velikotjedne procesije u Hrvata, Vrbnik - Krk 25-28. 4. 2002.
 • Moravizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima, Međunarodni znanstveni simpozij 100. obljetnica Staroslavenske akademije i 50. obljetnica Staroslavenskog instituta, Zagreb- Krk, 2-6. 10. 2002.
 • Hrvatski filološki skup (9.), međunarodni znanstveni skup o jeziku i književnosti, Riječka podružnica Hrvatskoga filološkog društva, Opatija 25-27. lipnja 2004., predavanje: Romanski sloj u zapadnoštokavskom dijalektu.
 • Četvrti hrvatski slavistički kongres, Varaždin - Čakovec, 5 - 8. rujna 2006., Hrvatski slavistički odbor Hrvatskog filološkog društva, predavanje: Kajkavizmi u Tkonskom zborniku.
 • Dani fra Didaka Buntića, Gradnići, Bosna i Hercegovina, 6 - 8. listopada 2006., predavanje: Natpisi na stećcima u župi Gradnići.
 • Sačuvajmo kulturnu i jezičnu baštinu Istre, drugi stručni i znanstveni skup, Gradska knjižnica i čitaonica Pula, 30. studenoga - 1. prosinca 2007., Zapažanja o jeziku Akademijina brevijara (IIIc 12).
 • Međunarodni znanstveni skup o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920 - 1999), Malinska - Dubašnica 30. 01. - 1. 02. 2009. Kajkavski utjecaj u 2. novljanskom brevijaru.
 • Hum i Hercegovina kroz povijest, Mostar, 5. i 6. 11. 2009. Pismenost u srednjovjekovnoj Hercegovini.
 • Gacka i Otočac u srednjem vijeku, Otočac 5.-6. 3. 2010. Mjesto Dabarskoga brevijara među hrvatskoglagoljskim rukopisima.
 • Međunarodni znanstveni skup, Sveti Naum Ohridski i slovenksata duhovna, kulturna i pismena tradicija, po povod 11000-godišninata od smrtta na sv. Naum Ohridski, Ohrid, 4.-7. 11. 2010, Ohridizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima.
 • Međunarodni znanstveni skup, Hrvatsko-makedonske književne, jezične i  kulturne veze. Rijeka 23–25. 3. 2011, L. Makarijoska, M. Šimić, Leksikata od oblasta na medicinata.
 • IV. Zadarski filološki dani, Zadar 30. 9-1. 10. 2011., Glagoljski rukopisi otoka Pašmana i Ugljana.
 • Međunarodni znanstveni skup, Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju, Krk 5. i 6. l0. 2012, M. Šimić, L. Makarijoska, Leksik hrvatskoglagoljskoga psaltira u usporedbi s psaltirima makedonske redakcije. Krk
 • Međunarodni znanstveni skup, Hrvatska ćirilična baština, Zagreb 26. do 27. 11. 2012. Jezik i grafija bosansko-humskih natpisa.
 • Okrugli stol o fra Martinu Mikuliću, Grude, Bosna i Hercegovina, 29. 11. 2012. Jezik fra Martina Mikulića.
 • XV. Međunarodni slavistički kongres (Minsk, 20.–27. kolovoza 2013), M. Mihaljević, M. Šimić, Preslavizmi u hrvatskoglagoljskim rukopisima.
 • Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu. Međunarodni znanstveni skup, Zagreb 27.–28. rujna 2013. Leksik Ivančićeva zbornika.
 • Putovima europske nematerijalne baštine u 21. stoljeću, sveti Martin, simbol dijeljenja, Zagreb-Dugo Selo, 4-5. listipada 2013, M. Šimić, V. Badurina Stipčević, Legenda o sv. Martinu u hrvatskoglagoljskim brevijarima.
 • Glagoljska tradicija u povijesti slavenske pismenosti. Međunarodni znanstveni skup povodom 1150. obljetnice moravske misije svetih Ćirila i Metoda i stvaranja slavenske pismenosti i književnosti (863.–2013.). Zagreb, 21.–27. listopada 2013. O Akademijinu brevijaru, hrvatskoglagoljskom rukopisu s konca 14. stoljeća.
 • Međimurski filološki dani, 12. i 13. 3. 2015, Čakovec, Kajkavizmi u hrvatskoglagoljskim liturgijskim rukopisima.
 • Zaradija Kiš, A, Šimić, M. Animalistički leksik u hrvatskoglagoljskom književnom korpusu. Crkvenoslavenska i hrvatska povijesna leksikografija, Zagreb 29. lipnja– 1. srpnja 2016.
 • Andrea Radošević, Marinka Šimić, Tumačenje muke Isusove u Kolunićevu zborniku 12. međunarodni znanstveni simpozij Muka kao nepresušno nadahnuće kulture, Pasionska baština Like, 7. do 10. lipnja 2018.
 • Marinka Šimić, Moravizmi u Drugom beramskom brevijaru, Međunarodni znanstveni skup: Rimski brevijari od 13. stoljeća do Tridentskoga sabora: jezik, pismo, tekst, slika, funkcija, ustroj. Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo, Staroslavenski institut u Zagrebu, Državni arhiv u Pazinu, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Associazione Archivistica Ecclesiastica u Rimu,Pazin, 4.–7. listopada 2018.
 • Sedmi hrvatski slavistički kongres, Leksik Pariškoga zbornika (na tekstu psaltira i muka) Šibenik 2019.
 • Sačuvajmo kulturnu baštinu zapadne Hercegovine, Vitko, Široki Brijeg, Ljubuški, Posušje, Grude, 2019. Bosna i Hercegovoina, Federacija Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo kultura i sporta /športa, 2019.
 • Marinka Šimić, Antonija Zaradija Kiš, Cvijet kreposti u Libru od mnozijeh razloga, animalističke i leksičke osobitosti. Skup o Libru: 500 godina Libra, Kolokvij u povodu visoke obljetnice Libra od mnozijeh razloga, Dubrovnik 1520. Dubrovnik/ Zagreb, 23. listopada 2020. Međunarodni kolokvij je upriličen pod pokroviteljstvom Razreda za filologiju HAZU.

Organiziranje skupova

 • Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu. Međunarodni znanstveni skup, Zagreb 27.–28. rujna 2013. Leksik Ivančićeva zbornika.

Nagrade i priznanja

 • Na Glavnoj skupštini Matice hrvatske u Čitluku 19. lipnja 2010. Srebrna povelja za knjigu Jezik srednjovjekovnih kamenih natpisa iz Hercegovine

Članstva

 • Matica hrvatska,
 • Hrvatsko filološko društvo
 • Udruga Stećak, Široki Brijeg

Uredništva

 • Slovo
 • Kirilometodievistika

Bibliografija

Knjige

 • Leksik hrvatskoglagoljskoga psaltira, doktorska disertacija, Zagreb, Filozofski fakultet, 2001.
 • Jezik srednjovjekovnih kamenih natpisa iz Hercegovine, Matica hrvatska Sarajevo 2009., 252. stranice + ilustracije.
 • Akademijin brevijar (HAZU III c 12), hrvatskoglagoljski rukopis s konca 14. stoljeća. Jezična studija. Transliteracija. Faksimil. Staroslavenski institut, Biblioteka Spomenici knjiga 1, (ur.) Vesna Badurina Stipčević, Zagreb 2014., 268 str. + faksimil
 • Biloševica – zaboravljeno počivalište. Dugandžić, I.; Šimić, M.. Široki Brijeg, 2017: Hrvatsko društvo čuvara baštine, ISBN 978-9926-8182-0-3
 • Vitko nad stoljećima, natpis s Barevišta kraj Širokoga Brijega, Široki Brijeg 2018: Matica hrvatska i Hrvatsko društvo čuvara baštine, ISBN 978-9958-672-34-7 (MH), 978-9926-8182-1-0 (HDČB)
 • Zaradija Kiš, Antonija; Šimić, Marinka, Cvijet kreposti ili o naravi ljudskoj kroz narav životinjsku: studija, transliteracija, faksimil., Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Institut za etnologiju i folkloristiku, Staroslavenski institut, 2020 (monografija)

Važniji radovi

 • Marinka Šimić, Samoborski fragment glagoljskoga brevijara, Slovo 44-46 (1994-1996), Staroslavenski institut, Zagreb 1996., str. 63-83.
 • Marinka Šimić, Jezik Muke po Mateju u hrvatskoglagoljskim misalima, Slovo 50, Staroslavenski institut, Zagreb 2000., str. 5-117.
 • Marinka Šimić, Ljubljanski fragment glagoljskog brevijara, Slovo 52-53, (2002-2003), Staroslavenski institut, Zagreb 2004., str. 5-26.
 • Marija Marić, Marinka Šimić, Ante Škegro, Pop Tjehodrag i njegov natpis, Povijesni prilozi 33, Hrvatski institut za povijest Zagreb 2007, 9-32.
 • Marinka Šimić, Kajkavizmi u Tkonskom zborniku, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 33, Zagreb 2007, 343-370.
 • Marinka Šimić, Leksik psaltira Akademijina brevijara (III c 12), Slovo 56-57, Staroslavenski institut 2008, 531-544.
 • Marinka Šimić, Livanjski fragment glagoljskoga brevijara, Slovo 58, Staroslavenski institut 2008, 137-190.

Radovi (2011. – danas)

 • Marinka Šimić, Ohridizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima, Zbornik Svetite Naum Ohridski i slovenskata duhovna kulturna i pismena tradicija, I. Velev, A. Girevski, L. Makarijoska, I. Piterkoski, K. Mokrova (ur.), Ohrid, Universitet Sv. Kiril i Metodij, Skopje 2011, 251–274.
 • Marinka Šimić, Pismenost u srednjovjekovnoj Hercegovini, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Hum i Hercegovina kroz povijest održanog u Mostaru 5. i 6. studenoga 2009., ur. Ivica Lučić, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2011, str. 529–560.
 • Liljana Makarijoska, Marinka Šimić, Leksikata od oblasta na medicinata vo makedonskite i hrvatskite crkovnoslovenski tekstovi, Slovo 61, 2011, 95–122.
 • Liljana Makarijoska, Marinka Šimić, Makedonskite i hrvatskite crkovnoslovenski tekstovi kako izvori za istorijata na medicinata. Zbornik: Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze, Zbornik radova, knj. III., Filozofski fakultet, Rijeka 2011, str. 333-342.
 • Marinka Šimić, Zamjenice u Akademijinu brevijaru (HAZU III c 12), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 37/1, Zagreb 2011, str. 161-197.
 • Vesna Badurina, Milan MIhaljević, Marinka Šimić, Mjesto Dabarskoga brevijara među hrvatskoglagoljskim liturgijskim kodeksima, Zbornik radova Gacka u srednjem vijeku, Zagreb–Otočac 2012, str. 257–282.
 • Marinka Šimić, Zapažanja o jeziku Akademijina brevijara (HAZU III c 12). Slovo 62, Zagreb 2012., 245–266.
 • Marinka Šimić, Liljana Makariojska, Leksički paraleli vo hrvatsko glagolskite psaltiri i psaltirite od makedonska redakcija. Kirilometodievistika 7, Skopje 2013., 23–42.
 • Milan Mihaljević, Marinka Šimić, Preslavizmi u hrvatskoglagoljskim tekstovima. A tko to ide. Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu, 2013, 11–23.
 • Glagoljski rukopisi Pašmana i Ugljana, Zadarski filološki dani IV, Zadar 2013., 247–256.
 • O jeziku fra Martina Mikulića, Zbornik o fra Martinu Mikuliću, Matica hrvatska Ogranak Grude, 2014., 26–50.

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.