dr. sc. Milan Pelc, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

dr. sc. Milan Pelc, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju

Institut za povijest umjetnosti
Ulica grada Vukovara 68/III, Zagreb
mpelc@ipu.hr
www.ipu.hr

Radno iskustvo

 • od siječnja 2003. ravnatelj Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu
 • od rujna 1984. do lipnja 1985. predavao likovnu kulturu u Centru usmjerenog obrazovanja 8. maj, Zagreb, i njemački jezik u Centru za učenje stranih jezika, Vodnikova 12, Zagreb
 • od lipnja 1985. do konca 1988. godine zaposlen kao bibliotekar (stručni ispit za bibliotekara položio  u listopadu 1987.) u Odjelu starih i rijetkih knjiga i rukopisa Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
 • od 1. siječnja 1989. do 28. veljače 1993. zaposlen kao znanstveni asistent na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • od  1. 3. 1993. prelazak na Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu u zvanju znanstvenog suradnika
 • 30. prosinca 1998. izbor u zvanje višeg znanstvenog suradnika
 • 17. 12. 2002.  izbor u zvanje znanstvenog savjetnika
 • 3. lipnja  2000. izbor u  zvanje naslovnog docenta na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
 • 11. 10. 2007. izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
 • od 1998. do 2004. predavao na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kolegije Povijest informacijske kulture i Grafika kao informacijski medij.
 • od 2000. do 2010. na Odsjeku za povijest umjetnosti istoga Fakulteta predavao kolegij Teorija likovne umjetnosti.
 • od  2003. do 2013. na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu predavao kolegij Vizualna kultura.
 • od 1999. kao mentor, komentor i predavač sudjelujem na postdiplomskom (doktorskom) studiju povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Zadru

Obrazovanje

 • doktorirao 8. listopada 1992. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom “Život i djela šibenskog bakroresca Martina Rote Kolunića (oko 1540.-1583.)”
 • magistrirao 1988. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s radnjom na temu “Ilustracije hrvatskih protestantskih knjiga tisaknih u Urachu 1561.-1565”
 • diplomirao 1984. godine  na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao prvi A predmet njemački jezik i književnost, kao drugi A predmet povijest umjetnosti

Znanstveni projekti

Vođenje projekata

 • 2000.-2002. Hrvatsko-slovenski bilateralni projekt:  Zajedničke teme u likovnoj umjetnosti 
 • 2004.-2006. Hrvatsko-slovenski bilateralni projekt: Valvasorova grafička zbirka između Ljubljane i Zagreba
 • 2002.- 2006. Vizualne komunikacije – povijest i teorija, financira MZOS
 • 2007.-2013. Panonska renesansa i gotička tradicija u sjevernoj Hrvatskoj i Primorju, financira MZOS
 • 2014.-2018.  Visual Arts and Communication of Power in the Early Modern Period (1450-1800): Historical Croatian Regions at the Crossroads of Central Europe and the Mediterranean  // Likovna umjetnost i komunikacija moći u razdoblju ranoga novoga vijeka (1450.-1800.): povijesne hrvatske regije na razmeđi Srednje Europe i Mediterana – financira Hrvatska zaklada za znanost

Suradnik na međunarodnim projektima

 • 2003.- 2008. Iconotheca Valvasoriana, Slovenska akademija znanosti i umjetnosti, Ljubljana
 • 2008.-2012. Europa Iagellonica, međunarodni projekt i izložba u Kutnoj Hori, Varšavi i Potsdamu, organizacija: Geistestwissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig
 • 2014.-2018.  Höfe des Klerus und der Magnaten – geistliche und weltliche Fürsten an Herrscherhöfen. Eigenständigkeit, Abhängigkeiten, Beziehungsgeflechte (voditelj prof. dr. Jiři Fajt): Geistestwissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig

Aktivnosti

Organizator i autor izložbe

 • 1997. Portret u ranoj hrvatskoj grafici, Galerija Ulrich, Zagreb
 • 1997. Krajolik u ranoj hrvatskoj grafici, Galerija Ulrich, Zagreb
 • 1997. Juraj Julije Klović u grafici / Prints after Gulio Clovio, Kabinet grafike Hrvatske Akademije znanosti i umjetnosti – Strossmayerova galerija, Zagreb 
 • 1998. Grad u ranoj hrvatskoj grafici, Galerija Ulrich, Zagreb
 • 2002. Vladimir Kirin, rani crteži i grafika (1907.-1925.) iz zbirke dr. Josipa Kovačića, Galerija Ulrich, Zagreb
 • 2003.  Martin Rota Kolunić – Natale Bonifacio, djela u hrvatskim zbirkama,  Kabinet grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb

Suradnik

 • 2000. Historicizam u Hrvatskoj, Muzej za umjetnost i obrt,  Zagreb   
 • 2004. La Renaissace en Croatie Pariz (Ecouen) – Galerija Klovićevi dvori, Zagreb,
 • 2009. Slavonija, Baranja i Srijem, vrela europske civilizacije, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb
 • 2012. Julije Klović najveći minijaturist renesanse / Julio Clovio the greatest miniaturist of the Renaissance, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb
 • 2012./2013. Europa Iagellonica. Kunst und Kultur Mitteleuropas unter der Herrschaft der Jagellonen 1386-1572, Kutna Hora, Varšava, Potsdam

Nagrade i priznanja

Nagrade

 • 1999. državna nagrada za znanost Republike Hrvatske.
 • 2008. za knjigu Renesansa  nagrada „Radovan Ivančević“ Društva povjesničara umjetnosati Hrvatske; nagrada „Oton Kučera“ Matice Hrvatske; nagrada „Josip Juraj Strossmayer“ Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti; nagrada „Kiklop“ Pulski festival knjiga i autora 

Stipendije

Kao stipendist  boravio sam u Njemačkoj, Austriji i Francuskoj  na sljedećim stipendijama:

 • od 1.10. 1987. do 31. 12. 1988. na Sveučilištu u  Tübingenu, gdje sam istraživao povijest grafike i knjižne ilustracije u doba reformacije i protureformacije (DAAD stipendija)
 • od  1. 4. 1994. do 30. 9. 1995. na Sveučilištu u Tübingenu, u Parizu i Beču, kao stipendist zaklade Alexander von Humboldt. Tema istraživanja: povijest grafike i grafički portret u doba renesanse
 • od 1. 8. 1996. do 31. 10. 1996.,  od 1. 6. 1997. do 31. 7. 1997. , od 1. 6. 1998.- 31. 7. 1998.,  od 1. 6. 2002.-31. 7. 2002. i od 1. 5.-30.5. 2004. u Wolfenbüttelu kao stipendist  Herzog August Bibliothek. Tema istraživanja: portreti u renesansnoj tiskanoj knjizi, grafika kao informacijski medij, ilustrirani leci u Valvasorovoj grafičkoj zbirci Nadbiskupije zagrebačke
 • od 1. 10. do 31. 12. 2005. kao stipendist zaklade Alexander von Humboldt na Zentralinstitut für Kunstgeschichte u Münchenu
 • od 1. 10. do 31. 12. 2008. kao stipendist zaklade Alexander von Humboldt na   Zentralinstitut für Kunstgeschichte u Münchenu
 • od 1. 5. do 31. 7. 2014. kao stipendist zaklade Alexander von Humboldt na   Zentralinstitut für Kunstgeschichte u Münchenu. Teme istraživanja: grafika, minijatura  i komunikacija u ranom novom vijeku

Članstva

 • od 2000. do 2002. član Znanstvenog područnog vijeća za humanističke znanosti Ministarstva znanosti.
 • od 2004. do 2012. član Hrvatskog vijeća za kulturna dobra pri Ministarstvu kulture RH. 
 • od 2004. član Povjerenstva za Znanstvene skupove i udruge Ministarstva znanosti. 
 • od 2013. član Upravnog odbora Kluba hrvatskih Humboldtovaca
 • od 2014. član Nadzornog odbora DPUH
 • od 2015. član Znanstvenog odobora Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo
 • član Hrvatskog kartografskog društva
 • član Hrvatskog bibliotekarskog društva

Uredništva

 • od 1995. urednik Male biblioteke Instituta za povijest umjetnosti, niza Teorija umjetnosti
 • od 1999. član  međunarodnog savjeta  znanstvenoga časopisa Acta historiae artis slovenica, Ljubljana
 • od 1994. do 2000.  član uredništva stručnog časopisa  Život umjetnosti, Zagreb
 • od 2002. član  uredništva znanstvenog časopisa  Radova Instituta za povijest umjetnosti
 • od 2004. član uredništva stručnog  časopisa Quartal
 • od 2007. član međunarodnog savjeta časopisa ARS (Bratislava)
 • urednik struke (renesansa, manirizam) u: Likovni leksikon, Zagreb, 2014.

Organiziranje većih znanstvenih skupova

 • Zagreb, listopad 1998., Minijatura – crtež – grafika 1450.-1700.,  međunarodni znanstveni skup posvećen 500-obljetnici rođenja Julija Klovića
 • Zagreb, studeni  2001.,  I. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti
 • Zagreb, travanj 2006., II. kongres hrvatskih povjesničara umjetnosti
 • Split, lipanj 2013., međunarodni znanstveni skup Frontiers in East and South Central Europe.
 • Sudjelovao s referatima na preko 40 domaćih i međunardnih znanstvenih skupova

Bibliografija

CROSBI: bib.irb.hr

 

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.