dr. sc. Jozo Vela, znanstveni suradnik

dr. sc. Jozo Vela, znanstveni suradnik

Staroslavenski institut
Demetrova 11, Zagreb
+385 (0)1 2362 267
jvela@stin.hr

Područje istraživanja

 • sintaksa hrvatskoga crkvenoslavenskoga jezika, paleokroatistika i paleoslavistika, leksikografija

Radno iskustvo

 • 2018. – danas: znanstveni suradnik, Staroslavenski institut
 • 2011. – 2017.: znanstveni novak, Staroslavenski institut

Obrazovanje

 • 2011. – 2018.: poslijediplomski doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika, Filozofski fakultet u Rijeci, doktorski rad: Sintaksa infinitiva i supina u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku
 • 2010. – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: diplomirani klasični filolog

Znanstveni projekti

 • 2019. – danas: Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije (Staroslavenski institut, voditelj)
 • 2014. – 2018.: Teoretsko i primijenjeno jezikoslovno istraživanje korpusa hrvatskih crkvenoslavenskih tekstova s izradom Rječnika crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije (voditeljica: dr. sc. Vida Vukoja)
 • 2013. – 2014. Enciklopedija hrvatskoga glagoljaštva (voditelj: akad. Stjepan Damjanović)
 • 2006. – 2013. Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije (voditelj: akad. Anica Nazor)

Aktivnosti

Sudjelovanja na znanstvenim skupovima:

 • Šesti hrvatski slavistički kongres. Vukovar i Vinkovci, 2014.: Čestica že u hrvatskoglagoljskim tekstovima.
 • Hrvatski sintaktički dani 4. Osijek, 2012.: Verborum ordo mysterium: red riječi u Kašićevu prijevodu Svetoga pisma, suautorstvo s Ivanom Vrtič.
 • Hrvatsko glagoljaštvo u europskom okružju. Krk, 2012.: Kompletivne rečenice uvođene veznikom da kao objekt uz modalne glagole u hrvatskome crkvenoslavenskome jeziku.

Uredništva

 • 2013. – tajnik uredništva časopisa Slovo, Zagreb (br. 63)
 • 2021.  – urednik časopisa Slovo, Zagreb (br. 72)

Bibliografija

 • 2014. Marija Klenovar, Ana Kovačević, Milan Mihaljević, Jozo Vela, Jasna Vince, Vida Vukoja. Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 20. Zoe Hauptová, Marija Klenovar, Zdenka Ribarova, Jozo Vela, Anica Nazor (ur.). Zagreb: Staroslavenski institut.
 • 2013. Ivana Eterović, Jozo Vela. Iz sintakse Kožičićeva Misala hruackoga. Slověne: International Journal of Slavic Studies 2/2; 118–142.
 • 2013. Jozo Vela, Ivana Vrtič. Verborum ordo mysterium: Red riječi u Kašićevu prijevodu Biblije. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 39/2; 645–673.
 • 2012. Ana Kovačević, Marija Klenovar, Jozo Vela, Vida Vukoja. Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 19. Zoe Hauptová, Marija Klenovar, Zdenka Ribarova, Jozo Vela, Anica Nazor (ur.). Zagreb : Staroslavenski institut.
 • 2008. Vesna Badurina Stipčević, Marija Klenovar, Milan Mihaljević, Jozo Vela, Jasna Vince.
 • Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije, sv. 15. Zagreb: Staroslavenski institut.

CROSBI: bib.irb.hr

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.