dr. sc. Margaret Dimitrova, znanstveni savjetnik

dr. sc. Margaret Dimitrova, znanstveni savjetnik

Fakultet za slavistiku Sofijskoga sveučilišta Sv. Kliment Ohridski
marg@slav.uni-sofia.bg

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.