Objavljeno:

Predavanje Glagoljica pod Učkun (Glagoljska baština brsečko-mošćeničkoga kraja) dr. sc. Sandre Požar (Sudec)

U sklopu Matičina četvrtka 7. svibnja 2015. godine u Muzeju Turopolja u Velikoj Gorici članica Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo dr. sc. Sandra Požar (Sudec) održala je predavanje Glagoljica pod Učkun (Glagoljska baština brsečko-mošćeničkoga kraja).

U predavanju su prikazani rezultati autoričina višegodišnjega bavljenja ostatcima glagoljice u nekad glagoljaškim župama Brseču i Mošćenicama, na prostoru srednjovjekovnih utvrđenih gradova (kaštela) Brseča i Mošćenica i njihove okolice, koji danas pripadaju općini Mošćenička Draga u sjeveroistočnom, liburnijskom dijelu Istre.

Od najstarijega sačuvanoga glagoljskoga spomenika, Kožljačkoga razvoda, s kraja 14. stoljeća do zapisa glagoljaškoga pjevanja iz 20. stoljeća, prikaz obuhvaća liturgijsku i svjetovnu upotrebu glagoljice, pisane na materijalima od kamena i žbuke preko pergamene do papira.

Sačuvana je građa raznovrsna, te obuhvaća svečane kamene natpise i usputne črčkarije – grafite, spomenike javnoga prava i privatnopravne notarske isprave, te književne tekstove. Iako su sačuvani spomenici brojem manje znatni od spomenika koje nalazimo u poznatim glagoljaškim središtima, oni su vrijedni jer pokazuju višestoljetnu postojanu prisutnost glagoljice na ovom prostoru unatoč njezinu formalnom ukinuću. Istraživačku nadu daju i novopronađeni spomenici, kao što je primjerice posljednji otkriveni natpis, pronađen u Brseču 2013. godine.

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.