Objavljeno:

Voditelj Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo dr. sc. Milan Mihaljević dobitnik nagrade "Adolfo Veber Tkalčević"

Voditelj Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo dr. sc. Milan Mihaljević dobitnik nagrade "Adolfo Veber Tkalčević"

Voditelj Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo dr. sc. Milan Mihaljević, član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 7. svibnja 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku primio je nagradu „Adolfo Veber Tkalčević“ za doprinos hrvatskoj lingvistici u području sintakse crkvenoslavenskoga i hrvatskoga jezika. Riječ je o nagradi koja se istaknutim jezikoslovcima redovito dodjeljuje na Hrvatskim sintaktičkim danima, međunarodnom znanstvenom skupu koji se svake dvije godine održava u Osijeku. Dr. sc. Milan Mihaljević četvrti je laureat ove nagrade koju su do sada primili akademik Radoslav Katičić, prof. dr. sc. Ivo Pranjković i profesor emeritus Josip Silić.

Znanstveni savjetnik Staroslavenskoga instituta dr. sc. Milan Mihaljević autor je velikog broja radova o crkvenoslavenskom i hrvatskom standardnom jeziku, kao i studija o slavenskoj poredbenoj gramatici. Prošla godina njegova znanstvenog rada obilježena je objavljivanjem dviju kapitalnih izdanja: autorske knjige Slavenska poredbena gramatika: II. Morfologija, prozodija, slavenska pradomovina (Školska knjiga, Zagreb, 2014.) i knjige grupe autora Hrvatski crkvenoslavenski jezik (S. Gadžijeva, A. Kovačević, M. Mihaljević, S. Požar, J. Reinhart, M. Šimić, J. Vince, Hrvatska sveučilišna naklada - Staroslavenski institut, Zagreb, 2014.). Dr. sc. Milan Mihaljević priredio je prvu gramatiku hrvatske redakcije crkvenoslavenskoga za koju je uz ostale suradnike, većinom članove Znanstvenoga centra izvrsnosti, napisao više poglavlja.

Ovogodišnje 5. hrvatske sintaktičke dane organizirali su Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Na znanstvenom skupu  svojim su izlaganjima, osim laureata dr. sc. Milana Mihaljevića (Korelativna uporaba pokaznih zamjenica u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku), sudjelovale i dvije članice Znanstvenog centra izvrsnosti: dr. sc. Jasna Vince („Tisuća“ na tisuću načina) i dr. sc. Ana Kovačević (Leksička kvantifikacija u hrvatskoglagoljskim tekstovima).

Međunarodni znanstveni skup 5. hrvatski sintaktički dani (Osijek, 7. - 9. svibnja 2015.) u medijima:

Našem voditelju Centra i dragom kolegi još jednom najsrdačnije čestitamo.

Fotogalerija

  • Voditelj Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo dr. sc. Milan Mihaljević dobitnik nagrade "Adolfo Veber Tkalčević"
  • Voditelj Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo dr. sc. Milan Mihaljević dobitnik nagrade "Adolfo Veber Tkalčević"
  • Voditelj Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo dr. sc. Milan Mihaljević dobitnik nagrade "Adolfo Veber Tkalčević"
  • Voditelj Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo dr. sc. Milan Mihaljević dobitnik nagrade "Adolfo Veber Tkalčević"
  • Voditelj Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo dr. sc. Milan Mihaljević dobitnik nagrade "Adolfo Veber Tkalčević"
  • Voditelj Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo dr. sc. Milan Mihaljević dobitnik nagrade "Adolfo Veber Tkalčević"
  • Rektor Željko Turkalj predaje nagradu Milanu Mihaljeviću (Foto: GOJKO MITIĆ)
  • Voditelj Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo dr. sc. Milan Mihaljević dobitnik nagrade "Adolfo Veber Tkalčević"

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.