Objavljeno:

Predstavljanje Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo u Državnom arhivu u Rijeci

Predstavljanje Znanstvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo u Državnom arhivu u Rijeci

Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo predstavljen je u sklopu Međunarodne arhivističke konferencije „Stanje i perspektive arhivske glagoljske baštine“ održane 28. i 29. svibnja 2015. u Državnom arhivu u Pazinu i u Državnom arhivu u Rijeci.  

U Državnom arhivu u Rijeci u petak 29. svibnja 2015. godine u 15h Centar je tijekom predavanja Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo: ustroj i ciljevi predstavio njegov voditelj dr. sc. Milan Mihaljević, znanstveni savjetnik Staroslavenskog instituta i član suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Na međunarodnoj konferenciji koju su organizirali Državni arhiv u Pazinu, Hrvatski državni arhiv, ICARUS i Državni arhiv u Rijeci sudjelovalo je više suradnika Znanstvenog centra izvrsnosti: dr. sc. Milan Mihaljević, ravnateljica Staroslavenskog instituta dr. sc. Marica Čunčić, profesor dr. sc. Johannes Reinhart iz Instituta za slavistiku Bečkoga sveučilišta, dr. sc. Tomislav Galović s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, dr. sc. Marijana Tomić sa Sveučilišta u Zadru te dr. sc. Ivan Botica, dr. sc. Andrea Radošević, Kristijan Kuhar i Antonio Magdić sa Staroslavenskoga instituta.

Međunarodna arhivistička konferencija „Stanje i perspektive arhivske glagoljske baštine" (28.-29.5. 2015, Pazin - Rijeka) 

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.