Predavanje Digitalizacija hrvatskih glagoljskih tekstova dr. sc. Marice Čunčić u Petrogradu

Predavanje Digitalizacija hrvatskih glagoljskih tekstova dr. sc. Marice Čunčić u Petrogradu

Dr. sc. Marica Čunčić u sklopu 44. međunarodne filološke konferencije (XLIV Meždunarodnaja filologičeskaja konferencija) koja je održana u Petrogradu (10.-15. ožujka 2015.) održala je predavanje o digitalizaciji hrvatskih glagoljskih tekstova (Predstavlenie horvatskih glagoličeskih tekstov v elektronnom formate).

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.