Objavljeno:

PRVI DIO DRUGOGA BERAMSKOG (LJUBLJANSKOG) BREVIJARA DOSTUPAN NA MREŽI

PRVI DIO DRUGOGA BERAMSKOG (LJUBLJANSKOG) BREVIJARA DOSTUPAN NA MREŽI

Od danas je na mreži latinicom preslovljeni prvi dio (Temporal) Drugoga beramskog (ljubljanskog) brevijara. Riječ je o dvosveščanom hrvatskoglagoljskom rukopisnom brevijaru iz 15. stoljeća. Prvi svezak sadrži Temporal, a drugi Sanktoral. Tekst je transliteriran u sklopu projekta Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo.

U njegovu preslovljavanju sudjelovali su: Vesna Badurina Stipčević, Ivan Botica, Margaret Dimitrova, Marija-Ana Dürrigl, Iskra Hristova Šomova, Ana Kovačević, Kristijan Kuhar, Milan Mihaljević, Ljiljana Mokrović, Sandra Požar, Andrea Radošević, Marinka Šimić, Jozo Vela, Jasna Vince, Josip Vučković, Sanja Zubčić i Mateo Žagar. Tijekom 2016. trebao bi biti transliteriran i drugi dio toga brevijara. Nadamo se da će i njegov tekst za godinu dana biti javno dostupan na mreži.

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.