Objavljene Studije o Drugome beramskom bevijaru

Objavljene Studije o Drugome beramskom bevijaru

 

Iz tiska je izišla nova knjiga Znanstvenoga centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo

Studije o Drugome beramskom brevijaru. Bibliotheca Glagolitica Croatica, knj. 4., ur. Milan Mihaljević i Andrea Radošević, Zagreb, Staroslavenski institut, 143–154.

Knjiga je podijeljena na četiri cijeline: I. Opis, II. Tekstološka, književnopovijesna i liturgička raščlamba, III. Jezik i IV. Povijest. U njima je donesen detaljan paleografski opis Drugoga beramskoga brevijara, istražene su njegove iluminacije te je predstavljen model za istraživanje iluminacija drugih glagoljskih rukopisa. Provedena je tekstološka, književnopovijesna i liturgička analiza u kojim su istraženi biblijski i patristički tekstovi, opisan je sadržaj brevijara te je donesen nacrt za usporedno istraživanje glagoljskih brevijara i zbornika. U trećem poglavlju detaljno je u ukupno deset studija opisan jezik toga brevijara. Na kraju je donesena prva opširna sinteza cjelokupne povijesti Berma, mjesta nedaleko od Pazina, od prapovijesti do sredine 17. st. s nizom novih spoznaja.

Knjiga čini cjelinu s izdanjem faksimilia i transliteracije prvoga (temporala) i drugoga (sanktorala) dijela Drugoga beramskoga brevijara objavljenih 2018. i 2019. godine u izdanju Staroslavenskoga instituta u Zagrebu.

 

Iz sadržaja knjige:

 • Vesna Badurina Stipčević, Tekstološke osobine Drugoga beramskog brevijara u kontekstu drugih hrvatskoglagoljskih brevijara
 • Mateo Žagar, Paleografski opis Drugoga beramskog brevijara
 • Andrea Radošević, Patristički tekstovi u Drugome beramskom brevijaru
 • Ljiljana Mokrović, Iluminacija Drugoga beramskog brevijara
 • Josip Vučković, Marija-Ana Dürrigl, Nacrt za usporedno istraživanje uloge brevijara i zbornika u povijesti hrvatskoglagoljske knjige
 • Ante Crnčević, Kristijan Kuhar, Liturgička raščlamba Drugoga beramskog brevijara
 • Kristijan Kuhar, Popis molitava i himana u Drugome beramskom brevijaru
 • Milan Mihaljević, Fonološke značajke Drugoga beramskog brevijara
 • Jasna Vince, Sklonidba imenica u Drugome beramskom brevijaru
 • Milan Mihaljević, Zamjenice u Drugome beramskom brevijaru
 • Sandra Požar, Osnovne značajke pridjevne i participske morfologije u Drugome beramskom brevijaru
 • Sanja Zubčić, Morfologija glagola u Drugome beramskom brevijaru
 • Jasna Vince, Prijedlozi u Drugome beramskom brevijaru
 • Ana Šimić Prilozi, Čestice i uzvici u Drugome beramskom brevijaru
 • Milan Mihaljević, Ana Šimić, Jozo Vela, Iz sintakse Drugoga beramskog brevijara
 • Marinka Šimić, Leksik Drugoga beramskog brevijara
 • Silvana Vranić, Vernakularni elementi u Drugome beramskom brevijaru
 • Ivan Botica, Tomislav Galović, Elvis Orbanić, Beram, župa Pazinskoga vikarijata u Porečkoj biskupiji te kòmun i städtl Pazinske knežije u Habsburškome carstvu do sredine 17. stoljeća

 

Narudžba:

https://stin.hr/portfolio-items/studije-o-drugome-beramskom-brevijaru/

Iz medija:

https://ika.hkm.hr/novosti/objavljene-studije-o-drugome-beramskom-bevijaru/

 

 

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.