dr. sc. Marijana Tomić, docent

dr. sc. Marijana Tomić, docent

Odjel za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru
Ulica dr. Franje Tuđmana 24i, Zadar
+385 (0)23 345054, +385 (0)98 665139
mtomic@unizd.hr, marijana.tomic@gmail.com
http://ozk.unizd.hr

 

Područje istraživanja

 • digitalna humanistika, digitalna paleografija i kodikologija, grafetika, uporaba informacijskih tehnologija u istraživanju grafetičkih sredstava u glagoljskim kodeksima i glagoljskim knjigama tiskanim ručnim tiskom, razmeđe rukopisne i tiskane tradicije u hrvatskom glagoljaštvu
 • organizacija informacija, bibliografska kontrola, obrada (katalogizacija) stare i rijetke građe, tehnologije semantičkog weba u području obrade rukopisa i knjiga tiskanih ručnim tiskom
 • uređivanje (opis građe u inventarima i katalozima, zaštita građe, digitalizacija) knjižnica u sklopu crkvenih ustanova te njihova preventivna zaštita i registracija, izrada skupnog kataloga knjižnica u crkvenih ustanova
 • povijest knjige i knjižnica, digitalizacija rukopisne i stare tiskane građe, pitanje pohrane, dostupnosti i uporabljivosti digitalizirane građe za korisnike iz područja digitalne humanistike

Radno iskustvo

 • 2015. – docentica na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru
 • 2013. – 2014. – viša asistentica na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru
 • 2007. – 2013. – asistentica na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru
 • 2006. – 2007. – diplomirana knjižničarka - Sveučilišna knjižnica, Zadar
 • 2001. – 2006. – jezična urednica – Hrvatske željeznice, Ured generalnog direktora, Odnosi s javnošću

Rad u nastavi

 • Od godine 2007. sudjeluje u izvođenju niza kolegija na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini na Odjelu za informacijske znanosti, od kojih je nekih i nositelj.
 • Preddiplomski studij – Organizacija informacija 1, Organizacija informacija 2, Obrada stare i rijetke građe, Informacijski izvori i službe 1, Uvod u teoriju informacijskih znanosti, Usmena i pisana kultura
 • Diplomski studij – Teorija i praksa organizacije informacija, Digitalna humanistika
 • Izvanredni studij – Teorija i praksa organizacije informacija
 • Doktorski studij – Knjižna baština u europskim knjižicama
 • Mentorica i komentorica niza završnih i diplomskih radova, voditeljica studentskih pilot-projekata te članica i predsjednica povjerenstava za ocjenu i obrane sinopsisa te ocjenu i obranu doktorskog rada.
 • Od godine 2015. mentorica na jednom doktorskom radu na doktorskom studiju Društvo znanja i prijenos informacija, Sveučilište u Zadru.
 • Održano predavanje u sklopu poslijediplomskog doktorskog studija medievistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Obrazovanje

 • 2013. doktorat Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Organizacija i aproprijacija tekstova hrvatskoglagoljskih brevijara na razmeđu rukopisne i tiskane tradicije, mentori: prof.dr.sc. Mateo Žagar i dr.sc. Zorana Velagića, izv. prof.), poslijediplomski studij medievistike
 • 2002. – 2004. dipl. knjižničar, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 • 1994. – 2001. prof. hrvatskog i ruskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Boravci na stranim sveučilištima/ustanovama

 • Sveučilište u Grazu, Austrija, Centar za istraživanje rukopisa Vestigia, 23. – 27. 3. 2009.
 • Sveučilište u Grazu, Austrija, Centar za istraživanje rukopisa Vestigia – Vestigia stipendistica, 1. 10. 2010. – 31. 12. 2010.
 • Sveučilište u Vilniusu, Litva, ERASMUS stipendija (izlaganja na temu Digitalna humanistika), 24. – 26. 9. 2012.

Znanstveni projekti

 • Suradnica na projektu: Digitalna knjižnica hrvatske baštine tiskane do 1800.: izvedbene pretpostavke (voditelj projekta MZOS-a doc. dr. sc. Zoran Velagić)

Ostali projekti

 • 2014. – 2016. Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za katalogizaciju, tajnica Stručnog odbora
 • Koordinatorica projekta uređenja knjižnice samostana sv. Frane u Zadru (voditelj projekta doc. dr. sc. Zoran Velagić; 2008. – 2012.)
 • Koordinatorica projekta uređenja zbirke nove građe samostana sv. Mihovila u Zadru (u pripremi za drugu polovicu 2015.)
 • Koordinatorica projekta uređenja knjižnice Vrhovne kuće Sestara milosrdnica TSR sv. Franje u Rimu (voditeljica prof. dr. sc. Tatjana Aparac Jelušić)

Aktivnosti

Sudjelovanja na skupovima

 • Tomašević, Nives, Marijana Tomić. Early printed Glagolitic books as a message of a cultural identity. International book science conference, The minority book: historical experiences and modern expressions in the global world, 24-25 September 2015, Vilnius, Litvania  (prihvaćeno izlaganje)
 • Žagar, Mateo, Marijana Tomić, Mario Essert. Mogućnosti i ograničenja digitalne paleografije i kodikologije u istraživanju hrvatskoglagoljske baštine. Stanje i perspektive arhivske glagoljske baštine, Pazin, Rijeka, 28. – 29. svibnja 2015.
 • Tomić, Marijana, Marijana Majić-Mazul, Tatjana Aparac-Jelušić. Mogućnosti izobrazbe studenata informacijskih znanosti u području očuvanja kulturne baštine. V. dani Šime i Ante Starčevića, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, Sveučilište u Zadru, 7. – 8. svibnja 2015.
 • Tomić, Marijana. Digitalna humanistika kao izazov: promjena paradigme istraživanja u humanistici i praksa digitalizacije. 5. festival hrvatskih digitalizacijskih projekata, Zagreb, NSK, 20. – 21. travnja 2015. (pozvano izlaganje)
 • Tomić, Marijana, Mario Essert. Mogućnosti istraživanja stare i rijetke građe pomoću računalnog programa DocMark. 5. festival hrvatskih digitalizacijskih projekata, Zagreb, NSK, 20. – 21. travnja 2015.
 • Tomić, Marijana. Knjižnični katalog – od knjižničarskog alata do pomagala za korisnike. 4. samostalni stručni skup Hrvatske udruge školskih knjižničara Sine qua non školskog knjižničarstva (pozvano izlaganje)
 • Willer, Mirna, Marijana Tomić. UNIMARC formati za opis i pristup arhivskom gradivu. Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Rovinj, 26. – 28. studeni 2014.
 • Tomić, Marijana. From shelf to screen: digitization and access to specific features of old and rare material. Utrecht Summer School - Hidden Libraries : Making Historical Libraries Visible, University of Graz, Austria, 30.6. – 11.7.2014.
 • Tomić, Marijana. Challenges of old and rare material description in semantic web environment. Utrecht Summer School - Hidden Libraries : Making Historical Libraries Visible, University of Graz, Austria, 30.6. – 11.7.2014.
 • Tomić, Marijana. From manuscript to printed book. Utrecht Summer School - Hidden Libraries : Making Historical Libraries Visible, University of Graz, Austria, 30.6. – 11.7.2014.
 • Tomić, Marijana. Prema novoj paradigmi istraživanja i opisa rukopisa i stare tiskane građe: digitalna humanistika u službi korisnika baštinskih ustanova. Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Poreč, 27. – 29. studenog 2013.
 • Willer, Mirna; Marijana Tomić. Towards inclusion of digital humanities into the semantic web : case study of Croatian Medieval manuscripts and incunabula. // Creators of scholarly disciplines : (book science, codicology, documentation, media science) : international books science conference, 27 – 28 September 2012, Vilnius University, Faculty of Communication, Institut of book science and documentation
 • Tomić, Marijana. DocMark računalni program i njegova uporaba u istraživanjima u humanistici. //  Predstavljanje Scriptrunner WEB-sustava. Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, 20. veljače 2012.
 • Essert, Mario; Boris Bosančić, Marijana Tomić, Mario Lončarić. XML to Visual Tagging Migration // Summer School in the Study of Historical Manuscripts, University in Zadar, Zadar, Croatia, 26 to 30 September 2011. (radionica)
 • Essert, Mario; Nikola Glumac, Marijana Tomić. Označivanje i analiza digitaliziranog dokumenta // Seminar Arhivi knjižnice muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastructure, Poreč, 17.-19. studenoga 2010.
 • Bosančić, Boris; Tomić, Marijana. Early printed books in research process: meeting specific needs of researchers of Croatian glagolitic early printed books using the TEI (Text Encoding Initiative) // LIDA, Libraries in the Digital Age 2010 May 24 – 28 2010, Zadar, Croatia / University of Zadar, Department of Library and Information Science Rutgers University, School of Communication, Information and Library Studies (ur.). Zadar : Universtiy in Zadar, 2010. (radionica)
 • Bosančić, Boris; Tomić, Marijana; Jakopec, Tomislav. Text encoding of Croatian glagolitic early printed books in digital library environment // CLS 2010 - Ljetna škola, Okrugli stol i Radionica iz računalne lingvistike. Zadar, Hrvatska, 22.8.-3.9.2010.
 • Willer, Mirna; Marijana Tomić. Kataložna pravila i praksa u regiji // Konferencija COBISS, Maribor, 11.-12. 11. 2009.

Posterska izlaganja na međunarodnim konferencijama

 • Šmider, Marinela; Špoljarić, Ivan; Petr Balog, Kornelija; Jadrijević, Romana; Lovrić, Gorica, Tomić, Marijana. Croatian Public Libraries: Physical or Virtual? : pilot study of Zadar and Osijek public library. // 17th Bobcatsss Symposium, Porto, Portugal, 2009: Challenges for the new information professional
 • Ćurić, fra Tomislav; Velagić, Zoran; Tomić, Marijana; Vukušić, Maja. How to prepare dusty old ladies for showing up in public: organizing library collection of a Monastery of St. Frane in Zadar // LIDA 2009, Zadar
 • Velagić, Zoran; Tomić, Marijana; Gavranović, Drahomira; Čizmin, Iva; Lakić, Duško; Vukušić, Maja. Where did those books come from? : a model of cataloguing of old and rare books in the monastery of St. Francis in Zadar // 18th Bobcatsss Symposium, Parma, Italy, 2010.

Ostale aktivnosti

 • Voditeljica pripremnog dijela projekta digitalizacije nelatiničkih rukopisa koji se čuvaju na širem zadarskom području (suradnja Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru i Vestigia instituta za istraživanje rukopisa Sveučilišta u Grazu, Austrija; od svibnja 2015.)
 • U sklopu rada na doktorskoj disertaciji sudjeluje u razvoju računalnog programa DocMark, za označivanje digitaliziranih inačica rukopisa i stare tiskane građe sa suradnicima s Fakulteta za strojarstvo i brodogradnju Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom prof.dr.sc. Marija Esserta. Program je predstavljen na domaćim stručnim konferencijama, te u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, Hrvatskom državnom arhivu i Fakultetu strojarstva i brodogradnje.

Nagrade i priznanja

 • Dobitnica nagrade Judita za najbolju knjigu ili studiju o hrvatskoj književnoj baštini, posebno o humanističko-renesansnoj u 2014. godini koju dodjeljuje Društvo hrvatskih književnika u povodu Dana hrvatske knjige (za knjigu: Marijana Tomić. Hrvatskoglagoljski brevijari na razmeđu rukopisne i tiskane tradicije. Zagreb : Naklada Ljevak, 2014.)
 • Dobitnica nagrade Eva Verona koja se dodjeljuje mladim knjižničarima, članovima Hrvatskoga knjižničarskog društva, za posebno zalaganje u radu, inovacije i promicanje knjižničarske struke.

Članstva

 • Hrvatsko knjižničarsko društvo, Društvo knjižničara Zadar (članica, u jednom mandatu prva potpredsjednica)
 • Hrvatsko knjižničarsko društvo, Komisija za povijest knjige i knjižnica
 • Hrvatsko čitateljsko društvo
 • Matica hrvatska
 • Društvo prijatelja glagoljice
 • Udruga glagoljaša Zadar
 • SHARP – Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (redovita članica)

Uredništva

 • Izvršna urednica časopisa Libellarium, Sveučilište u Zadru (2008. – 2013.)
 • Članica uredništva zbornika radova Summer school in the study of old books, Zadar, University of Zadar, Departement of Library and Information Sciences, 28 September – 2 October 2009 : proceedings / ed. by Mirna Willer and Marijana Tomić. Zadar : University in Zadar, 2010. 
 • Članica uredništva zbornika radova Summer school in the study of historical manuscripts, Zadar, University of Zadar, Departement of Library and Information Sciences, 26 – 30 September 2011 : proceedings / ed. by Mirna Willer and Marijana Tomić. Zadar : University in Zadar, 2013. 
 • Članica uredništva zbornika radova Selected Papers from the Conference and School on Records, Archives and Memory Studies, University of Zadar, Croatia, May 2013 / ed. by Mirna Willer, Anne J. Gilliland and Marijana Tomić. Zadar: University in Zadar, 2015. (u tisku)

Organizacijski odbori međunarodnih konferencija

 • Članica organizacijskog odbora konferencije International Symposium of Information Science – ISI 2015. Re:inventing information science in the networked society, 19. – 21. 5. 2015., University of Zadar, Croatia
 • Članica organizacijskog odbora Conference and school on Records, Archives and Memory Studies (RAMS), 2013.
 • Članica organizacijskog odbora Summer School in the Study of Historical Manuscripts, Sveučilište u Zadru, 2011.
 • Članica organizacijskog odbora Summer School in the Study of Old Books, Sveučilište u Zadru, 2009.
 • Članica organizacijskog odbora međunarodnih konferencija Libraries in Digital Age (LIDA) 2008, 2009, 2010.

Programski odbori

 • Članica Programskog odbora 19. Seminara Arhivi knjižnice muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastructure (2015.)

Bibliografija

Knjige

 • Tomić, Marijana. Hrvatskoglagoljski brevijari na razmeđu rukopisne i tiskane tradicije. Zagreb: Naklada Ljevak, 2014.

Članci

 • Tomić, Marijana; Mirna Willer. Possibilities of extending digital humanities into the semantic web environment the case study of Croatian medieval manuscripts and incunabula and their fragments.
 • Essert, Mario; Boris Bosančić, Marijana Tomić, Mario Lončarić. XML to visual taggs migration : proposed methodologies for the research of digitized Croatian medieval Glagolitic material. // Summer school in the study of historical manuscripts, Zadar, University of Zadar, Department of Library and Information Sciences, 26 – 30 September 2011 : proceedings / ed. By Mirna Willer and Marijana Tomić. Zadar, University in Zadar, 2013. Str. 173 - 196.
 • Mirna Willer, Alenka Šauperl, Marija Petek, Marijana Tomić. Jedinstveni stvarni naslov : zašto nam je potreban više nego ikad? // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 54(2011), 1/2. Str.  93 – 119. http://www.hkdrustvo.hr/vbh/
 • Tomić, Marijana. Stara i rijetka građa u digitalno doba : je li povjesničarima knjige dovoljan bibliografski opis? // Pančevačko čitalište 18(2011). Str. 21-24. http://www.citaliste.rs/casopis/br18/tomic_marijana.pdf
 • Tomić, Marijana. Provenance information in catalogues of Croatian heritage collection // Summer school in the study of old books, Zadar, University in Zadar, Departement of Library and Information Sciences, 28 September – 2 October 2009 : proceedings / ed. by Mirna Willer and Marijana Tomić. Zadar : University in Zadar, 2010. Str. 173 – 199.
 • Essert, Mario; Nikola Glumac, Marijana Tomić. Označivanje i analiza digitaliziranog dokumenta // Zbornik radova : 14. seminar Arhivi knjižnice muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastructure, Poreč, 17.-19. studenoga 2010. / Hasenay, Damir ; Faletar Tanacković, Sanjica (ur.).Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011. Str. 79 – 90.
 • Willer, Mirna; Marijana Tomić. Kataložna pravila i praksa u zemljama jugoistočne Europe : istraživanje stanja u odnosu na suvremene trendove u području bibliografske kontrole. // Organizacija znanja 14, 4(2009). Str. 148 – 158.
 • Tomić, Marijana. Knjižarski katalozi kao izvori za povijest knjige: primjer kataloga Novoselske knjižare u Zagrebu (1794.-1825.). // Libellarium 2(2008), str. 161 – 179.
 • UNIMARC bibliografski format / hrvatski prijevod formata iz 1999. osuvremenila Marijana Tomić. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo ; Zadar : Sveučilište, 2009.

Izvješća, prikazi

 • Zadar, Bibliotheque du Monastere Saint-Francois // Nouvelles du livre ancien. 125(2011), str. 6
 • Sveučilišni časopis Libellarium : časopis za povijes pisane riječi, knjige i baštinskih ustanova // Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanosti i umjetnost LX(2011), 4, str. 215-219.
 • Tomić, Marijana. Prikaz seminara With quality in mind : digitisation and preservation seminar (Mikkeli, Finska, 23. rujna 2010.) // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 54(2011), 1/2; 170-176. http://www.hkdrustvo.hr/vbh/
 • Tomić, Marijana. Mateo Žagar, Grafolingvistika srednjovjekovnih tekstova. Zagreb: Matica hrvatska, 2009. // Libellarium, god.2, 1(2009), str. 113-114. 
 • Tomić, Marijana. Aleksandar Stipčević, Socijalna povijest knjige u Hrvata. Knjiga I.Srednji vijek (Od prvih početaka do glagoljskog prvotiska iz 1483. godine). Zagreb: Školska knjiga, 2004. Aleksandar Stipčević, Socijalna povijest knjige u Hrvata. Knjiga II., Od glagoljskog prvotiska (1483.) do hrvatskoga narodnog preporoda (1835.). Zagreb: Školska knjiga, 2005.  // Libellarium 1(2008), str. 157-158. 
 • Velagić, Zoran; Marijana Tomić. Projekt uređenja knjižnice samostana sv. Frane u Zadru (izvještaj od 13. prosinca 2008.) //  Libellarium 2(2008), str. 301-303
 • Tomić, Marijana. Ljetna škola o staroj knjizi, Sveučilište u Zadru, Odjel za knjižničarstvo, 28. rujna - 2. listopada 2009. // Novosti : Hrvatsko knjižničarsko društvo 45(2009). http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/173
 • Tomić, Marijana. IFLA-ina pretkonferencija: Early printed books as material objects: principles, problems and perspectives : München, 19. – 21. kolovoza 2009. // Novosti : Hrvatsko knjižničarsko društvo 45(2009). http://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/175
 • Tomić, Marijana. Trinaest stoljeća pismenosti u Hrvata // Hrvatski iseljenički zbornik. Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 2003. http://www.matis.hr/zbornici/2003/r_ba_h.htm 20-12-2006

telefon: +385 1 2220024
e-mail: mihalj@stin.hr
urednica: dr. sc. Andrea Radošević
web stranica: Antonio Magdić, dipl. ing.